Stopp för vapenexport till icke-demokratier - Förbundsårsmötet 2012

Stopp för vapenexport till icke-demokratier

Under senare tid har Sveriges vapenexport till diktaturen i Saudiarabien debatterats. Försvarsminister Sten Tolgfors tvingades avgå våren 2012 när det framkom att Sverige planerat att stödja bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien. Saudiaffären visar på vapenexportens svåra dilemman inte minst mot bakgrund av att Sverige idag, om vi räknar per person, är världens största exportör av vapen. Den svenska exporten av vapen har ökat över senare år, vilket visar på behovet av starkare politisk styrning.

Från allt fler håll höjs nu röster för att vapenexportlagen måste skärpas. Redan för ett år sedan beställde riksdagen skärpta regler för vapenexport till diktaturer. Men regeringspartierna har inte varit ense och direktiven till utredningen har kommit först den 1 juni 2012. I direktiven står:

”Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. ”

Socialdemokrater för tro och solidaritet välkomnar att regeringen presenterat sina direktiv. Men, direktiven är långt ifrån tillräckliga. Vi ser med oro på att utredningen skall dras i långbänk ända fram till december 2014 när dess slutgiltiga resultat skall presenteras. Detta minskar möjligheten till politiskt ansvarstagande. Vi ser det som nödvändigt att snarast säkra att inga icke-demokratier kan undantas från förbudet mot svensk vapenexport.

 

Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver:

1.      Att utredningens delbetänkande före riksdagsvalet 2014 inrymmer skärpta regler om export till icke-demokratier,

2.      Att regeringen i väntan på utredningen, med hjälp av dagens MR-kriterium, säkrar att inga exportlicenser utfärdas för export av vapen till icke-demokratier,

3.      Att överenskommelsen med Saudiarabien inte förnyas.

 

Förbundsårsmötet 2-3 juni 2012

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-14 08:51