Trygga jobb för alla

Sverige har upprepade gånger blivit kritiserat av EU-kommissionen för att vi tillåter arbetsgivare att stapla tillfälliga anställningar på varandra. Vi har också hotats med EU-domstolen. Missbruket av tillfälliga anställningar har trots det fortsatt. Alliansregeringen har inte sett skäl att agera.

Problematiken fördjupas av att upphandlingsreglerna uttolkas så att så låga krav ställs, att skäliga löner och villkor inte längre kan uppnås.

Socialdemokrater för tro och solidaritet stödjer den kamp som nu pågår för anställningsvillkor och löner som ger alla trygghet. Vi vill samtidigt peka på behoven av att hitta trygghet också för människor i de sektorer och sammanhang där LAS istället för att stå för anställningsskydd, blivit till en regel om att förnekas en fast anställning.

Vi vill se:
- Att Sverige efterlever EU:s regler, att arbetsgivare inte längre ska kunna stapla visstidsanställningar på varandra.
- Att praxis kring upphandlingsregler skärps, så att minimikrav på kvalitet och anställningstrygghet kan uppfyllas.
- Att se över LAS, lagen om anställningsskydd, för att kunna förhindra att människor slussas runt på upprepade tillfälliga anställningar. 

 

Uttalande antaget av förbundsårsmötet 7-8 juni 2014

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut