S-kansliet

För att komma i kontakt med ledamöterna är det enklast att först kontakta någon på kansliet. Kontakta den politiskt sakkunnige med ansvar för den ledamot som du vill komma i kontakt med. Se nedan.

Mer information om kansliet och verksamheten

Eva-Lena Kapanen
Kanslichef

Telefon: +32 2 283 84 43
Mobil: +32 477 46 87 53
Epost: evalena.kapanen@ep.europa.eu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRESS & INFORMATION

Sigrid Bøe
Presschef

Telefon: + 32 2283 8442
Mobiltel: + 32 471 79 01 76
Epost: sigrid.boe@ep.europa.eu

Lars Hagberg
Pressekreterare & info

Telefon: +32 2 283 85 27
Mobiltel: + 32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu 

Albin Nordin
Pressekreterare & info
Telefon: +32 228
388 27
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ADMINISTRATION, BESÖK & EKONOMI

Lisbeth Holmberg
Ekonomiansvarig och administrativ assistent

Telefon: +32 2 283 78 27
Mobil: +32 478 20 97 79
Epost: lisbeth.holmberg@ep.europa.eu

Helena Luthi
Besöksansvarig och administrativ assistent
Telefon: +32 2 283 86 94
Mobil: +32 478 20 63 33
Epost: helena.strandberg-luthi@ep.europa.eu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POLITISKT SAKKUNNIGA

Emma Brunberg (Marita Ulvskog)
Politiskt sakkunnig
- Internationella handelsutskottet (INTA)
- Utrikesutskottet (AFET)
- Utvecklingsutskottet (DEVE)
Telefon: +32 2 283 7443
Mobil: +32 470 50 16 38
Epost: emma.brunberg@ep.europa.eu

Staffan Dahl
(Jens Nilsson & Anna Hedh)
Politiskt sakkunnig

- Regionala utskottet (REGI)
- Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE)
Telefon: +32 2 284 75 27
Mobil: +32 473 94 44 81
Epost: staffan.dahl@ep.europa.eu

Elisabeth Gehrke (Marita Ulvskog)
Politiskt sakkunnig

- Sysselsättningsutskottet (EMPL)
- Kulturutskottet (CULT)
Telefon: +32 2 284 74 43
Mobil: +32 479 65 45 16
Epost: elisabeth.gehrke@ep.europa.eu

Tobias Ghersetti (Jytte Guteland)
Politiskt sakkunnig
- Miljöutskottet (ENVI)
- Petitionsutskottet (PETI)
Telefon: +32 2 284 76 94
Mobil: +32 478 94 28 32
Epost: tobias.ghersetti@ep.europa.eu

Blerta Hoti (Jytte Guteland & Jens Nilsson)
Politiskt sakkunnig
- Rättsliga utskottet (JURI)
- Konstitutionella utskottet (AFCO)
- Social ekonomi
Telefon: +32 2 283 76 94
Mobil: +32 470 20 63 92
Epost: blerta.hoti@ep.europa.eu

Erik Olsson (Anna Hedh & Marita Ulvskog)
Politiskt sakkunnig
- Jämställdhetsutskottet (FEMM)
- Inre marknadsutskottet (IMCO)
- Gender Mainstreaming
Telefon: +32 2 283 75 27
Mobil: +32 473 52 13 28
Epost: erik.olsson@ep.europa.eu

Andreas Persson (Olle Ludvigsson)
Politiskt sakkunnig
- Industriutskottet (ITRE)
- Fiskeriutskottet (PECH)
Telefon: +32 2 283 74 42
Mobil: +32 473 79 66 55
Epost: andreas.persson@ep.europa.eu

Khaled Saibi (Olle Ludvigsson)
Politiskt sakkunnig
- Utskottet för ekonomi och valuta (ECON)
- Budgetutskottet (BUDG)
- Budgetkontrollutskottet (CONT)
Telefon: +32 2 284 74 42
Mobil: +32 471 94 00 18
Epost: khaled.saibi@ep.europa.eu

Petra Söderqvist (Jens Nilsson)
Politiskt sakkunnig
- Transportutskottet (TRAN)
- Jordbruksutskottet (AGRI)
Telefon: +32 2 284 78 27
Mobil: +32 487 27 83 83
Epost: petra.soderqvist@ep.europa.eu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Frida Eriksson-Tall (Föräldraledig)
Politiskt sakkunnig
- Internationella handelsutskottet (INTA)
- Utrikesutskottet (AFET)
- Utvecklingsutskottet (DEVE)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PRAKTIKANTER VT 2017

Alcia Dickner
Mobil: +32 479 214 171
epost: alicia.dickner@ep.europa.eu

Nadja Yusuf
Mobil: +46 73 753 62 14
epost: nadja.yusuf@ep.europa.eu

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Sidan uppdaterades senast den 31 januari 2017.

 

 

* * *