Länkar

(s) på Södra Öland

http://www.socialdemokraterna.se/morbylanga

(s) i EU

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
http://www.socialistgroup.org

Europeiska socialdemokratiska partiet
http://www.pes.org

Europeiska unionen
Central Internetsida för information om EU:s institutioner och organ.
http://www.europa.eu.int

EU
Europaparlamentet
Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner.
http://www.europarl.eu.int

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida.
http://europa.eu.int/comm/

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete.
http://ue.eu.int

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete.
http://www.riksdagen.se/eu/

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar
http://www.europaportalen.se

(s) i Europa

Det Norske Arbeiderparti Norge
http://www.dna.no

Il Partito Socialista Sammarinese - San Marino
http://www.pss.sm/

Labour Party - Storbritannien
http://www.labour.org.uk/

Labour Party - Israel
http://www.zahav.net.il/

LSAP - d'Sozialisten - Luxemburg
http://www.lsap.lu/

Parti Socialiste - Frankrike
http://www.parti-socialiste.fr/

SAMAK
SAMAK samlar de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna.
www.samak.info

SP - Schweiz
http://www.sdlp.ie/

Ceská strana sociálne demokratická - Tjeckien
http://www.socdem.cz/

Cumhuriyet Halk Partisi - Turkiet
http://www.chp.org.tr/

Democratici di Sinistra - Italien
http://www.dsonline.it/

Finlands Socialdemokratiska Parti - Finland
http://www.sosialidemokraatit.fi

Magyar Szocialista Párt - Ungern
http://www.mszp.hu/

Malta Labour Party - Malta
http://www.mlp.org.mt/

Parti Socialiste - Belgien - franska
http://www.ps.be/

Partido Socialista - Portugal
http://www.ps.pt/

Partido socialista Obrero - Spanien
http://www.psoe.es/

Partij van de Arbeid - Holland
http://www.pvda.nl/

Pasok - Panelinio Socialistiko Kinima - Grekland
http://www.pasok.gr/gr/

Social Democratic & Labour Party - Nordirland
http://www.sdlp.ie/

Socialdemokratiet - Danmark
http://www.socialdemokratiet.dk/

Socialisti Demokcratici Italiani - Italien
http://www.socialisti.org/default.htm

Socialistische Partij - Belgien - flamländska
http://www.sp.be/

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Polen
http://www.sdlp.ie/

Sozialdemokratische Partei - Österrike
http://www.spoe.at/

SPD - Tyskland
http://www.spd.de/

Strana Demokratickej L'avice - Slovakien
http://www.sdl.sk/

The Irish Labour Party - Irland
http://www.labour.ie/

Unia Pracy - Polen
http://www.sdrp.org.pl/

Zdruzena lista socialnih demokratov - Slovenien
http://www.zlsd.si/

(s) i världen

Socialistinternationalen
Socialistinternationalen är en världsomspännande organisation bestående av socialdemokrater, socialister och arbetarpartier. I dag ingår 143 politiska partier och organisationer från alla världsdelar.
http://www.socialistinternational.org/

IUSY
International Union of Socialist Youth är ungdomsinternationalen, ungdomsförbundet till Socialistinternationalen. Svenska medlemmar är SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet.
www.iusy.org

 


Ansvarskommittén
Ansvarskommittén är en parlamentarisk kommitté som undersöker den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena.
http://www.sou.gov.se/ansvar

Arbetarrörelsens arkiv
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyller 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.
http://www.arbarkiv.nu/index.htm

Belarus.nu
Belarus.nu är ett socialdemokratiskt demokratiprojekt som kampanjar för ett fritt Vitryssland.
http://www.belarus.nu   

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen.
http://www.electionworld.org

Feministas
Feministas är ett feministiskt nätverk grundat av bland andra socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog. Feministas vill att politiska förslag och samhällsbyggande ska utgå från såväl en köns- som en klassanalys: En könsanalys som bryter med den manliga normen. En klassanalys som innebär att inte acceptera förändringar som leder till ökade klasskillnader.
http://www.feministas.se

Global respekt
Aktuell information om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Man kan även delta i en nätstudiecirkel om mänskliga rättigheter.
http://www.globalrespekt.nu

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.
http://www.palmefonden.se

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv.
http://www.annalindhsminnesfond.se

Regeringen
http://www.regeringen.se/

Riksdagen
http://www.riksdagen.se/

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar.
http://www.val.se/

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-06 23:17