Annas viktigaste frågor

 
Foto: Imagine

Viktigaste frågorna just nu i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter


Stoppa sexuell exploatering av barn - hur ska EU och medlemsstaterna bekämpa sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande och barnpornografi? Förslag till ny EU-lag kommer med bland annat i början av nästa år.
 
Ett gemensamt asylsystem i EU - förslag om ett EU-system kommer under nästa år inom ramen för Stockholmsprogrammet.


Frågor som Anna brinner för


Stoppa människohandeln
Dagligen handlas det med människor över Europas gränser. Länderna i EU måste hjälpas åt för att bekämpa denna fasansfulla brottslighet som växer för varje dag.
Jag har varit Europaparlamentets förhandlare för EU:s nya människohandelslag som antogs i början av 2011. Resultatet blev höjda straff för de som handlar med människor. Gratis rådgivning för offer och rätt till skydd i det land där de befinner sig är också viktigt. Barn som blivit utsatta får rätt till ombud. Genom att kriminalisera de som utnyttjar offren så kan människohandeln minska.
På sikt vill jag därför att Europa tar efter Sveriges sexköpslag.

Alkohol är en folkhälsofråga
Detaljhandelsmonopolet för alkohol är något jag försvarar. Alkohol är inte
en vara som kan liknas vid tvål eller mjölk. Alkohol orsakar enorma kostnader och lidande för samhället och för enskilda människor, det är en folkhälsofråga.
Jag lyfter alkoholfrågan i så många sammanhang som möjligt. Det behövs, ingen annanstans dricker människor så mycket som i Europa.

Människan ska gå före marknaden
Jag arbetar för ett bättre skydd för konsumenter. Jag har varit med och tagit fram EU:s leksakssäkerhetsdirektiv som reglerar att barnens leksaker är att lita på. I direktivet finns striktare
regler för leksaker med kvävningsrisk och bättre märkning av leksaker blev resultatet. Skärpta gränser för cancerframkallande ämnen och tungmetaller är andra exempel. Jag har också arbetat med reklamregler i såväl sociala medier som TV-reklam. Jag vill förbjuda reklam riktat till barn samt all alkoholreklam.

Ett jämställt Europa
Alla europeiska kvinnors rätt till lika lön för lika arbete och rätt till abort är något som jag kämpar för. EU är ett viktigt redskap i kampen för ett jämställt samhälle. Jämställdhet ska genomsyra alla EU:s politikområden. Möjlighet till föräldraledighet för föräldrar i Europa med rimlig ersättning är en annan sak som jag kämpat för.

Annas frågor, yttranden m.m i Europaparlamentet.