Görans tal om Island

Göran Färms anförande i Europaparlamentets debatt om Islands ansökan om medlemskap i EU


Först - ett stort tack till rapportören Mr Preda för gott samarbete!

Det känns bra att än kunna sända en klar signal till Island att vi ser fram emot att få med dem i EU-familjen. Det vore positivt med en ny medlemsstat med så stark demokratisk tradition och - numera - en fungerande marknadsekonomi.

Medlemskapet i EES och Schengen gör att Island redan har nära samarbete med EU och har kommit långt i förberedelserna inför en anslutning. Det är därför glädjande att Islands befolkning och parlament vill fullfölja medlemskapsförhandlingarna. Jag hoppas att vi nu också kan få en bra, seriös debatt om vad EU-medlemskap innebär. 

Eftersom jag är ledamot av budgetutskottet och ledde en utskottsdelegation till Island förra året bör jag väl också notera att Islands anslutning inte skulle innebära någon belastning på EU:s budget.

På flera områden anser jag t o m att EU skulle ha en del viktigt att lära av Island:

- Jag tänker på Islands väg ur den ekonomiska krisen. De har framgångsrikt genomfört Internationella valutafondens återhämtningsprogram, utan den ensidiga åtstramning som dessvärre har tvingats på Grekland, och framgångsrikt infört strikt kontroll av den finansiella sektorn;

- Jag tänker på att Islands medlemskap skulle kunna ge EU en mer aktiv roll i Arktis och därmed bidra till hållbara lösningar i denna känsliga region;

- Jag tänker på EUs fiskeripolitik, där vi inför EUs kommande reform skulle kunna lära en hel del av Islands mer hållbara fiskerimodell;

- Och jag tänker på energipolitik, där Island, som får nästan all sin energi från förnybara källor, skulle kunna ge ett värdefullt bidrag genom sin världsledande kunskap om framförallt geotermisk energi. 

Dock kvarstår en känslig diskussion med Island om avskaffandet av valfångst och försäljning av valprodukter, liksom en del olösta fiske- och jordbruksfrågor.

 Jag ser fram emot att välkomna Island som EU-medlem när anslutningsförhandlingarna är klara, även om jag är väl medveten om att utgången av en kommande folkomröstning om EU-medlemskap är långt ifrån självklar. För att det ska kunna bli ett ja krävs inte minst en klok uppgörelse om fiskeripolitiken.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-14 15:33