Julhälsning från Jytte Guteland

Första halvåret av Europaparlamentets 8:e mandatperiod har nu strax avklarats. En ny kommission har nyligen installerats sig. Parlamentet har formerat sig och verksamheten har vevats igång och går nu för fullt.

Hur har hösten varit för dig? Vad har du främst sysslat med?

Rolig, stimulerande och intensiv! Jag har varit väldigt engagerad i mina utskott. Inom miljöområdet har det varit stora diskussioner om den här kommissionens arbetsplan för kommande mandatperiod. Vi har arbetat med att pressa dem att lova att presentera lagstiftningsförslag aktiv miljöpolitik.

En stor uppgift under hösten var också arbetet med lagstiftningen för sjöfartens koldioxidutsläpp. Sjöfarten ska nu mäta och rapportera utsläppen. Tanken är att lagstiftningen ska leda till att effektivisera och minska koldioxidutsläppen till havs. Jag var skuggrapportör (föredragande) från min partigrupp. Det var väldigt spännande och kändes viktigt med tanke på klimatarbetet som måste intensifieras.

Du sitter i två tunga utskott. Vilka är de stora frågorna där just nu?

Jag sitter i ENVI som är utskottet för miljö, folkhälsa och matsäkerhetsfrågor. Vi behöver bland annat arbeta med klimat och energifrågorna inför klimatmötet i Paris nästa år, det får inte bli tomma ord utan aktiv handling. Vi behöver en skarpare lagstiftning för kemikalier som kan skada människors hälsa. Jag har också legat på kommissionen om att de ska lägga fram sina kriterier för hormonstörande ämnen. Idag drabbas människor av dessa ämnen, bland annat ungas hormonsystem kan störas, många pojkar riskerar att inte kunna bli pappor i framtiden om vi inte reglerar dessa farliga ämnen.

Jag är också ersättare i det rättsliga utskottet, JURI. Där har vi bland annat arbetet med frågan om enmansbolag. Jag är orolig för detta lagförslag. Det handlar om att man med endast 1 euro i startkapital ska kunna registrera ett företag i vilket medlemsland man vill och att sedan verksamheten kan vara i ett annat medlemsland. Risken att oseriösa företag utnyttjar detta är stort. Vi kan få så kallade brevlådeföretag. Vi kan också få en negativ skatte- och villkorskonkurrens där medlemsländerna pressas till att sänka och försämra villkoren för anställda, och för välfärden (genom skattekonkurrens). Allt för att locka till sig dessa företag. Den här frågan blir stor också nästa år.Du jobbar ju även med andra frågor som inte är direkt knutna till dina utskott. Kan du berätta mera om detta?

Jag är engagerad för jämställdhet och verkar i alla sammanhang jag kan för detta. Jag är bland annat rapportör för gender mainstreming i mitt ena utskott och har drivit frågor genom detta. Jag kräver bland annat att det ska genomföras studier för att mäta jämställdheten i parlamentet (man måste leva som man lär) och jag har också lanserat förslag hur om ledarskapsutbildningar och seminarier som syftar till att stärka jämställdheten inom rättsväsendet.

Jag har också drivit frågan om att kommissionen borde ha en barnrättskommissionär. Det lyckades inte denna gång, men jag ska hitta sätt att hålla frågan levande. Jag vill vara pådrivande i alla sammanhang jag kan för att stärka barns rättigheter.

Det politiska läget på hemmaplan har gått från oklar och rörig till att vara glasklar. Vi kommer med största sannolikhet att ha ett extraval den 22 mars. Vad har du för tankar om detta?

Jag är självklart oroad över läget hemma. Samtidigt vet jag att mitt parti mobiliserar bra inför extravalet. Vi är enormt engagerade för att göra ett bättre val denna gång.

Jag är sorgsen över den nuvarande debatten om "vi och dem". Samtidigt som omvärlden så akut skriker efter mer omtanke, solidaritet och anständighet, så rasar en helt annan debatt hemma i Sverige. Den handlar om något helt annat. Den handlar om vem som är svensk – och följaktligen vem som inte är det. Vuxna människor verkar på allvar tycka att det är viktigt att identitetsbestämma detta åt andra. Sortera, hålla utanför och gruppera människor. Hatiska ord präglar debatten. Den enda utkomsten av denna debatt kommer att vara risken för att det uppviglar till våld.

Vi är en utbildad nation, vi har en historia av att verka för solidaritet, vi brukade fokusera på lösningar, omtanke, samförstånd, välfärd, trygghet och vi brukade ha insikt om att jämlika samhällen lyckas bättre. Vi måste övertyga i valet att dessa värden ska bygga Sverige starkare.

Nu blir det några veckors andhämtning och uppladdning. Några speciella planer?

Jag ska gå i skogen, eller ännu hellre åka skidor! Sedan ska njuta av att umgås med familj och vänner.

Vi behöver lugnet, gemenskapen och eftertanken i år. Jag hoppas själv hinna läsa ett par böcker. Gör det du med och koppla av. God Jul!

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)

 

 

* * *