Visa:

Guteland får tungt energiuppdrag i EU

image
Pressmeddelande - 2017-02-23
Guteland har utsetts till ansvarig förhandlare i miljöutskott för reformen av EU:s ...

Guteland kommenterar debatt om USA

image
Pressmeddelande - 2017-02-01
Gutelands kommentarer med anledning av dagens debatt om USA:s förändrade inreseregler och Trumps ...

EP tar steg mot en hållbar framtid

image
Pressmeddelande - 2016-12-15
Efter svåra förhandlingar har ENVI beslutat att reformera handeln med utsläppsrätter och ...

Minskat regelkrångel & enklare processer

image
Pressmeddelande - 2016-04-12
EP har beslutat om REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på ...

EU begränsar tobaksindustrins inflytande

image
Pressmeddelande - 2016-03-09
EP uppmanar Kommissionen att inte förlänga samarbetsavtal kring tobakssmuggling.

S välkomnar resolution om djurvälfärd

image
Pressmeddelande - 2015-11-26
EP uppmanar EU-kommissionen att presentera en ny strategi för djurvälfärd för år 2016-2020.

Den humanitära krisen får inte leda till att Afrika åsidosätts

Pressmeddelande - 2015-11-11
Idag börjar ett två dagar långt toppmöte om migration i Valletta. Representanter från EU, ...

Flyktingmottagandet behöver stärkas

image
Pressmeddelande - 2015-10-28
Europaparlamentet kräver att EU-resurserna till hanteringen av flyktingkrisen ska förstärkas.

GMO omröstning i Europaparlamentet

Pressmeddelande - 2015-10-28

Jytte Guteland utsedd att förhandla EU:s utsläppshandel

image
Pressmeddelande - 2015-09-29
Idag utsåg den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet Jytte Guteland, till sin ...

S-ledamöterna om TTIP

image
Pressmeddelande - 2015-07-08
EP har satt ned foten om det transatlantiska handelsavtalet som EU just nu förhandlar med USA. ...

Ökad transparens ger mindre skattefusk

image
Pressmeddelande - 2015-07-07
"Öppenhet är ett av de mest effektiva verktygen mot skatteflykt", säger Jytte och Olle inför ...

Ja till Refit men inte till varje pris

image
Pressmeddelande - 2015-06-16
Kommissionär Timmermans har fått specialuppdraget att ta fram "bättre lagstiftning" för unionen - ...

EU slopar strategi om alkohol

image
Pressmeddelande - 2015-05-28
Kommissionen kommer inte att revidera strategin för alkohol utan skapar istället en ny för kroniska ...

Ökad transparens ska minska skattefusk

image
Pressmeddelande - 2015-05-07
Rättsliga utskott har ställt sig bakom att kraven på s k land-för-land-rapportering ska utvidgas ...

EP sätter ner foten om ny alkoholpolitik

image
Pressmeddelande - 2015-04-29
EP har antagit en resolution som kräver att kommissionen nu börjar agera för en ny strategi för ...

Ett första steg för minskade CO2-utsläpp i sjöfarten

image
Pressmeddelande - 2015-04-28
EP har beslutat om en lagstiftning som kräver att CO2-utsläpp från den internationella sjöfarten ...

Enmansbolag kan underlätta terrorism?

image
Pressmeddelande - 2015-04-16
Ny bolagsform kan underlätta finansiering av terrorism - är Gunnar Hökmark (M) fortfarande positiv?

EP kräver kalorimärkning av påskölen

image
Pressmeddelande - 2015-03-31
Miljöutskottet kräver obligatorisk märkning av alkohol, åtminstone till kalorimängden. Beslut i dag.

S-förslag om jämn könsfördelning antaget

image
Pressmeddelande - 2015-02-27
Gender Mainstreaming, alltså arbetet för mera jämlikhet i EP, har påbörjats. Jytte Guteland är ...

Krav på ursprungsmärkning av allt kött

image
Pressmeddelande - 2015-02-11
Allt kött i bearbetade livsmedel som köttbullar, färdigrätter och charkuteriprodukter ska ...

Ursprungsmärkning snart vardagsmat

image
Pressmeddelande - 2015-01-23
Snart måste innehållet i färdiglagad mat ha en ursprungsmärkning vad gäller ingrediensen kött. ...

S i EP la ner sina röster

Pressmeddelande - 2014-07-15
Den svenska socialdemokratiska gruppen valde idag att lägga ner sina röster när EP sa ja till de ...

Utskottsplatserna i EP klara

image
Pressmeddelande - 2014-07-07
Förhandlingen om fördelningen av platser i EP:s utskott är nu klar. Ulvskog blir 1:a vice ...