Om Jytte

Mitt namn är Jytte Guteland och jag är ledamot av Europaparlamentet för Socialdemokraterna.

I Europaparlamentet sitter jag i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Jag är dessutom suppleant i utskottet för rättsliga frågor (JURI).

I dessa utskott har jag blivit utnämnd till stående rapportör för "Legal Basis" och "Gender Mainstreaming" i JURI samt har blivit skuggrapportör för MRV, dvs "Övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjöfarten" i ENVI.

I parlamentet finns också delegationer för länder utanför den europeiska unionen och jag är ledamot av delegationen för förbindelserna med Iran och suppleant i delegationen för den parlamentariska församlingen Euronest.

Jag är feminist och brinner för allas lika rätt till jämlika chanser – oavsett hemland. EU står inför ett vägval där vår främsta uppgift är att ge nästa generation trygghet och en ljus framtid.

Jag har en filosofie magisterexamen med inriktning nationalekonomi från Södertörns Högskola och var förbundsordförande för SSU mellan 2007-2011. Dessförinnan arbetade jag som politiskt sakkunnig vid finansdepartementet samt engagerad och invald i rådet för European Council on Foreign Relations (ECFR).

Jag är ordförande för Svenska Irankommittén sedan maj 2012.

På det personliga planet kan sägas att jag är en stor djurvän, gillar längdskidor, orientering och hjortronsylt.

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-24 08:21