Visa:

Dags att främja den sociala ekonomin

image
Artikel - 2017-02-24
Låt inte debatten om vinster i välfärden stå i vägen för den idéburna sektorn. Nu är det dags att ...

Vissa möten är viktigare än andra

image
Artikel - 2017-02-22
Krönika i Norran. Vissa möten vet man är viktiga på förhand, andra möten blir betydelsen känd först ...

Sammanhållnings-politiken - bland mest uppskattade

image
Artikel - 2017-01-23
EU:s sammanhållningspolitik är ett av de mest uppskattade inslagen av unionens politik ute på ...

Ofredens år i antågande?

image
Artikel - 2016-11-22
Jens skriver om den säkerhets- och försvarspolitiska debatten i sin senaste krönika.

Ett historiskt beslut i Montreal

image
Artikel - 2016-10-27
I sin senaste krönika skriver Jens om hur nu flyget kommer att jobba mot bättre miljötänkande efter ...

Visa solidaritet med Belarus

image
Artikel - 2016-10-17
Vi måste uppmärksamma situationen i Belarus, europas sista dikatur. Jens Nilsson skriver i ÖP.

Återvändsgränder hotar EU-samarbetet

image
Artikel - 2016-09-29
EU efter Brexit kräver en tydlig plan. Vi vill inte hamna i nationalistiska eller federala ...

Den oväntade nyttan av ett EU-projekt

image
Artikel - 2016-09-08
Jens minns när han som KSO i Östersund fick hantera krisen när 1400 jobb försvann. Det är viktigt ...

Förtroendet för EU byggs lokalt

image
Artikel - 2016-07-28
Att förtroendet för EU hos medborgarna är lågt är det många som håller med om. Det måste byggas upp ...

Exportera vår svenska sexköpslag

image
Artikel - 2016-07-05
Sverige bör exportera vår sexköpslag. Bästa sättet att minska efterfrågan och bekämpa ...

Kapitalismen riskerar att knäcka demokratin

image
Artikel - 2016-05-31
Det är dags för en tvärpolitisk folklig resning till förmån för demokratiska grundvärderingar, ...

Civilsamhället och den moderna folkrörelsen

image
Artikel - 2016-04-28
Jens skriver i Norran om hur den sociala ekonomin kan mobilisera, engagera och aktiva människor och ...

Nej, de ska inte få vinna

image
Artikel - 2016-03-30
Jens skriver om hur det var att vara på plats i parlamentet tisdagen den 22 mars. Dagen då terrorn ...

Tillbaka till tillväxtpolitik

image
Artikel - 2016-03-02
Jens Nilsson skriver om att han ser fram emot att byta utskott i Europaparlamentet till REGI och ...

I mars kan det bli kollaps för Schengen

image
Artikel - 2016-02-08
Krönika av Jens om hotet mot Schengensamarbetet, när alltfler kontroller införs vid gränserna.

EU:s vapendirektiv missar målet

image
Artikel - 2015-12-16
Fokus måste ligga på att bekämpa illegal vapenhandel, inte att försvåra för laglydiga medborgare, ...

Detta är inte mitt Europa

image
Artikel - 2015-12-07
"Oavsett åt vilket håll EU-samarbetet kommer att utvecklas är en sak säker; det är inte mitt Europa ...

Vi får inte vända Balkan ryggen

image
Artikel - 2015-07-07
"Människors lika värde är en gränslös princip" skriver Jens i sin senaste krönika, som handlar om ...

Öka vänortsutbytet i Europa

image
Artikel - 2015-06-04
I sin senaste krönika skriver Jens om hur viktigt ett vänortsutbyte är för demokrati och välfärd.

Samarbetet lär inte kollapsa

image
Artikel - 2015-04-23
Jens skriver sin första krönika för Norran. Handlar om oro för europasamarbetet. Men Jens är ...

Kontroller och sanktioner måste skärpas

image
Artikel - 2015-02-19
Det reageras kraftigt mot fusk och social dumpning inom transportsektorn. Beslutsfattare måste nu ...

Att jobba på flyget är rena vilda västern

image
Artikel - 2015-02-19
Arbetsmarknaden inom flyget liknar vilda västern där bolag flaggas ut, marginaler pressas och löner ...

Hälsa och miljö hotas av högerpolitik

image
Artikel - 2015-01-13
"EU måste vara mer än en fri marknad anpassad till affärsintressen" skriver de fem ...

Skogen är Sveriges gröna guld

image
Artikel - 2014-11-14
"Det är viktigt att vara tydlig med att skogspolitik inte är eller ska bli något som beslutas i ...

Separatisterna i norr

image
Artikel - 2014-10-27
Ingen separation men regeringen måste hålla ihop Sverige och alla regioner och kommuner skriver ...

Gå och rösta - alternativen är obehagliga!

image
Artikel - 2014-09-11
Jag längtar efter nästa EU-toppmöte när Sverige representeras av en socialdemokrat - det skulle ...

Valet är ditt

image
Artikel - 2014-09-09
Jens skriver om hur viktigt det är att försvara vår demokrati. Det "...är ett värdesystem, som ...

Demokrati är ingen liten sak

image
Artikel - 2014-07-04
Jens Nilsson reflekterar över demokratin i sin senaste krönika i Piteå-Tidningen.

Jens intervjuas i Dagens Samhälle

image
Artikel - 2014-05-22
"Fler lobbyister i Östersund än i Bryssel" - om lobbyverksamhet och byråkrati men också ett ...