Jens viktigaste frågor

Jobb och utveckling i hela landet. För att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020 behöver vi använda EU-apparaten bättre för att skapa nya jobb i städer och på landsbygden.

Ordning och reda på arbetsmarknaden. Jens har arbetat för att stärka respekten för kollektivavtal och arbetsrätt i reformen av EUs upphandlingsregler.

Klimat och miljömål skapar nya jobb. Med en kraftfull klimatpolitik på EU-nivå och satsningar på gröna innovationer skapas nya jobb i svenska regioner.

Landsbygdsutveckling istället för passivt jordbruksstöd. EUs jordbrukspolitik ska gynna hela landsbygdens utveckling, stötta gröna näringar och ha tydlig miljönytta.

Civilsamhället är samhällets kitt. EU och Sverige ska underlätta för ideella organisationer och not-for-profit företag att konkurrera mot rena vinstintressen.

Demokrati och mänskliga rättigheter är okränkbara värderingar och vårt motmedel mot en växande högerextremism i Europa. Vi behöver en demokratisk manifestation vid valurnorna den 25 maj.

Arktis utveckling och regionalt samarbete i norra Europa. När omvälvningen av den arktiska regionen skapar nya möjligheter måste människor och miljö stå i centrum.

 

Jens Nilssons yttranden, frågor och inlägg i Europaparlamentet.

 

 

* * *