Nya EU-regler gör det enklare, billigare och tryggare att betala

- Det blir enklare, billigare och tryggare för konsumenten att betala, konstaterar EU-parlamentariker Olle Ludvigsson sedan parlamentet, rådet och EU-kommissionen nu på eftermiddagen slutit en politisk överenskommelse om en revidering av betaltjänstdirektivet.

Revideringen innebär framför allt att nya s k tredjepartsaktörer införlivas i regelverket. Dessa ägnar sig antingen åt betalningsinitiering – att underlätta för en kund att betala en e-handlare direkt via den egna internetbanken – eller åt kontoinformation – att sammanställa data från flera konton/banker på ett för kunden överskådligt sätt.

- De nya aktörerna ges i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som övriga aktörer på marknaden, fortsätter Ludvigsson. Det är positivt för både konkurrensen och effektiviteten. Förhoppningsvis ska detta kunna bana väg för nya innovationer.

Överenskommelsen innehåller även andra förbättringar för konsumenten.

Möjligheten för handlare att ta ut tilläggsavgifter vid kortbetalningar ska begränsas. Sådana avgifter ska förbjudas för transaktioner i de största kortsystemen (i första hand Visa och Mastercard). Medlemsländerna ska även nationellt kunna utvidga förbudet till att gälla alla kortbetalningar. Detta innebär att det svenska totalförbudet mot tilläggsavgifter kan behållas.

Den summa som konsumenten kan tvingas stå för om ett kort tappats bort eller stulits – och detta föranlett icke-auktoriserade transaktioner – ska minskas. Maxgränsen sänks från 150 till 50 euro.

Vid transaktioner där slutbeloppet först inte är känt (biluthyrning, hotell etc) ska företag framöver endast kunna blockera pengar på en konsuments konto om denne först gett sitt samtycke till den exakta summa som blockeras. När slutbeloppet blir känt ska blockeringen omgående hävas.

- Det nya regelverket ger konsumenten en starkare ställning, betonar Ludvigsson. Det är både bra och nödvändigt. Vi har rättat till bestämmelserna för flera situationer där konsumenten med nuvarande regler i onödan hamnar i underläge.

Bakgrund

Ludvigsson ansvarar för frågan i den socialdemokratiska gruppen i parlamentet och har därmed en helt central roll i förhandlingarna.

Den politiska överenskommelse som nu slutits är preliminär. Den ska bekräftas formellt av både parlamentet och rådet innan den nya lagstiftningen kan träda i kraft.

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-05 17:25