Västsverige i EU

EU är viktigt för Västsverige. Särskilt i samband med den rådande arbetslösheten. För att kunna ge sitt stöd till arbetslösa personer behöver man förhandla bättre arbetsvillkor. Arbetssättsfrågorna i Göteborg är en fråga om Sverige ska ta sig ur krisen eller inte. Därför är det viktigt att fackföreningarna återfår sin självbestämmande rätt i EU.

- Alla frågor I EU är viktiga för Västsverige. Jag tror att många människor inte riktigt har förstått hur mycket EU påverkar vår vardag. Men det är klart, en jättestor fråga just nu är hur vi hanterar fordonsindustrins kris. Här behövs det gemensamma insatser. Det är av stor betydelse för Västsverige, inte minst när vår moderatledda regering sviker på hemmaplan. Men det är många frågor, stora som små, som är viktiga för Västsverige.

- En anledning till att jag lät mig övertalas att ställa upp är att jag tror att vi behöver en västsvensk representant i EU-parlamentet. För de som verkar i organisationer och företag är det en viktig kontaktyta, och det har i sin tur betydelse för människorna i regionen. EU:s, Sveriges och regionernas politik för hållbar utveckling måste hänga samman. EU:s strukturfonder bör utvecklas för att kunna spela en mer offensiv roll för utsatta regioner inte minst genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar. - Jag vill att EU:s budget i större utsträckning än nu används till investeringar som stärker Europas långsiktiga tillväxt. För att detta ska vara möjligt behöver EU:s jordbruksbudget reduceras kraftigt. Jag vill ha mindre jordbrukssubventioner och mer investeringar i grön infrastruktur, utbildning och forskning.

- Jag vill alltså se kraftfulla investeringar i forskning och utveckling för att stärka industrin och skapa fler gröna jobb I hela landet. Och jag kommer att göra allt för att försvara de fackliga fri- och rättigheterna.

- Utan en aktiv ekonomisk politik och ett väl fungerande internationellt samarbete riskerar vi att förlora både jobb och förmågan att utveckla Sverige. Det behövs politiska motkrafter som kan besluta om regler för banker och finansinstitut. Vi socialdemokrater vill skärpa reglerna, kraven och tillsynen på finansmarknaden så att framtida kriser kan hanteras utan att systemen kollapsar, välfärden hotas och enskilda människor drabbas.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-06 23:49