Vem är Olle Ludvigsson?

“Min far var fiskare på Hälsö i Göteborgs norra skärgård. När jag kom upp i tonåren tog pappa mig åt sidan och sa: ”Olle, bli aldrig fiskare”. Så för mig blev det industrin.

Jag har arbetat med jobbfrågor i nästan hela mitt liv – på både europeisk och svensk nivå. Innan jag blev EU-parlamentariker 2009 ledde jag Volvo Verkstadsklubb i 18 år och satt samtidigt i Volvos styrelse. Det var tuffa och spännande uppdrag. Att säkra bra arbetstillfällen i stenhård global konkurrens kräver en hel del.

Under tiden på Volvo såg jag hur avgörande den europeiska ekonomin är för de svenska jobben. Sverige är ett exportberoende land med Europa som största exportmarknad. Om det går dåligt för Europa försvinner många svenska jobb. Därför är det viktigt att för svensk del delta aktivt i EU-samarbetet för att driva den europeiska utvecklingen åt rätt håll.

I grunden måste det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Fackliga fri- och rättigheter måste respekteras. Att ha starka och ansvarstagande parter är en vinstaffär för alla. Jag har i min fackliga roll suttit i massor av förhandlingar med arbetsgivaren och vet att det är det bästa sättet att skapa schyssta och konkurrenskraftiga arbetsplatser.

Investeringsnivåerna måste hållas uppe. För att klara tillväxt och konkurrenskraft krävs starka och långsiktiga investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur och miljö. Jag har sett många exempel på att företag och politiska församlingar börjat tumma på investeringarna. Det har nästan alltid slutat illa.

Arbetsmarknadsinsatserna måste vara aktiva. Den som blir arbetslös måste få den support som behövs – till exempel i form av utbildning eller praktik – för att kunna ta de jobb som finns. När jag är ute på företag hör jag ofta att de har svårt att hitta rätt kompetens. Med starkare arbetsmarknadsutbildning skulle de arbetslösa kunna skaffa sig just den kompetensen.

Vad Europa nu behöver är en ordentlig omstart. Högern har misslyckats med jobben. I stället behövs en rejäl socialdemokratisk jobbpolitik med rätt fokus: ordning och reda, investeringar och aktiva insatser.

Jag tror att jag kan det här med jobben – och jag är helt säker på att Europa kan så mycket bättre.”

* * *

Olles uppdrag i Europaparlamentet

  • Ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Serbien
  • Suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • Suppleant i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken


Mer om Olles uppdrag i Europaparlamentet 

* * *

Kort om Olle

Namn Olle Ludvigsson
Född Född 1948 på Hälsö i Göteborgs norra skärgård
Bor På Hälsö
Familj Fru och fyra barn
Bakgrund Jag har varit europaparlamentariker sedan 2009. Före det jobbade jag på Volvo. De sista 18 åren var jag ordförande för verkstadsklubben och satt samtidigt i företagets styrelse.
Därför är jag politiker och socialdemokrat För att kunna vara med och arbeta för solidaritet, rättvisa och goda arbetsvillkor.
Därför är jag europaparlamentariker Det är viktigt med en västsvensk representant i EU-parlamentet och med en parlamentariker med facklig erfarenhet på den socialdemokratiska bänken. Jag har alltid haft ett positivt EU-engagemang med inriktningen att samarbetet ska utnyttjas så effektivt som möjligt för att lösa gemensamma problem.
Saknar från Sverige när jag är Bryssel Den direkta kontakten med folk på verkstadsgolv, hos föreningar och i butiksköer. Det är i de samtalen som jag får inspiration och formar min politik.
Saknar från Bryssel när jag är i Sverige Den dynamiska och mycket intressanta politiska atmosfären. Det är något helt speciellt att sitta i ett parlament som representerar 500 miljoner människor.

 

 

* * *