Framgång kräver rättvisa arbetsvillkor

EU behöver omstart med jobben som prio ett

Under åren av högerstyre har Europa gått åt fel håll. Den ekonomiska krisen har blivit för lång och arbetslösheten alldeles för hög. Den negativa trenden måste nu brytas. Europa behöver en ordenlig omstart.

För det första måste EU-debatten bli mer konstruktiv. Det politiska klimatet har försämrats. Oseriösa aktörer har tagit för sig. Det håller inte. För att lyfta Europa ur krisen krävs en seriös diskussion kring seriösa förslag. Populism, nationalism och extremståndpunkter leder helt fel.

För det andra krävs en ny politik:

Gör jobben till prio ett.

Högern i Europa har – trots cirka 26 miljoner arbetslösa i EU och cirka 400 000 i Sverige – inte prioriterat jobben. Det håller inte. Jobben måste gå först. Passiviteten måste bytas mot en offensiv jobbpolitik med fokus aktiva arbetsmarknadsåtgärder samt ökade investeringar i utbildning, forskning, infrastruktur och den gröna omställningen.

Ge unga chansen.

Våren 2013 antog EU-länderna – på initiativ från europeiska socialdemokrater – en ungdomsgaranti. Varje land ska se till att alla unga arbetslösa inom fyra månader får ett erbjudande om jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning. Denna garanti måste nu levereras fullt ut. I Sverige är S-linjen att genom aktiva insatser garantera en tidsgräns på 90 dagar. Ingen ung ska gå passiv längre än så.

Skapa ordning och reda på arbetsmarknaden.

Under högerstyret har förhållandena på den svenska och europeiska arbetsmarknaden förvärrats. Kollektivavtalen har fått en svagare ställning, otryggheten har ökat och det oseriösa företagandet blivit vanligare. Utvecklingen måste nu vändas. Det behövs bland annat ett socialt protokoll för att förstärka de fackliga rättigheterna, ett stopp för missbruket av staplade visstidsanställningar, regler om att huvudentreprenörer ska ta ansvar för underleverantörer, en möjlighet att kräva kollektivavtal i offentlig upphandling samt ett starkare arbetsmiljöarbete.

Satsa på ökad jämställdhet.

Att förbättra jämställdheten är inte bara rätt, utan också lönsamt. Det ger en starkare samhällsekonomi och är därmed en vinstaffär för alla. I EU pågår processer för att öka jämställdheten i storföretagens styrelser, minska lönegapet mellan kvinnor och män samt bekämpa den diskriminering som mammor ibland utsätts för på arbetsplatser i samband med graviditet/födsel. Dessa processer är viktiga och måste ges full support.

Detta är bara huvudpunkterna i den nya politiken. Den europeiska kräftgången måste stoppas. Det måste bli fart på hjulen igen. EU behöver en ordentlig omstart.

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-11 10:21