Valet till Europaparlamentet 2009

Den 7 juni 2009 var det val till Europaparlamentet. 736 ledamöter utsågs till att företräda folket i 27 EU-länder.

Vart femte år utser alla medlemsländer företrädare till Europaparlamentet. De demokratiska regler som medlemsstaterna i Europeiska unionen har kommit överens om är bland annat rösträtt vid 18 års ålder och att valhemligheten bevaras. Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993, kan varje medborgare i ett av EU:s medlemsländer som bor i ett annat EU-land rösta eller ställa upp som kandidat i det land där han eller hon bor.

Den första tiden var de svenska företrädarna i Europaparlamentet utvalda av riksdagen och partierna fick platser i relation till valresultatet för riksdagen 1994. Perioderna 1995-1999 och perioden 1999-2004 satt det 626 företrädare i Europaparlamentet, varav 22 från Sverige. 2004 - 2009 satt det 732 (785) företrädare, varav 19 från Sverige. Perioden 2009 - 2014 sitter det 736 företrädare i Europaparlamentet, varav 18 från Sverige. Men då ska nämnas att i och med det nya fördraget kommer den siffran att ändras (Lissabonfördraget). Sverige får 2 företrädare till i Europaparlamentet. Socialdemokraterna har idag fem ledamöter men kommer att bli sex efter Lissabonfördragets införande.

Sedan den 1 maj 2004 är utvidgningen ett faktum. Då trädde tio nya medlemsländer in i det europeiska samarbetet och EU:s befolkning ökade till cirka 450 miljoner människor. Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien medlemmar vilket utökade EU:s befolkning ännu mer, till 500 miljoner människor.

Idag har Europaparlamentet 766 folkvalda ledamöter från 28 länder som ska representera Europas medborgare och garantera ett öppet, genomskinligt, ansvarsutkrävande och demokratiskt EU.

Resultat (per land och antal ledamöter):                                                                           
 • Tyskland 99                          
 • Storbritannien 72
 • Italien 72
 • Frankrike 72
 • Polen 50
 • Spanien 50
 • Rumänien 33
 • Nederländerna 25
 • Ungern 22
 • Grekland 22
 • Tjeckien 22
 • Belgien 22
 • Portugal 22
 • Sverige 18
 • Österrike 17                       
 • Bulgarien 17
 • Danmark 13
 • Finland 13
 • Slovakien 13
 • Litauen 12
 • Irland 12
 • Lettland 8
 • Slovenien 7
 • Estland 6
 • Cypern 6
 • Luxemburg 6
 • Malta 5

 

Mer information om valet hos Valmyndigheten i Sverige
 http://www.val.se

Europaparlamentet webbplats
 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/sv/index_sv.html

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:34