Ledamöterna

Detta är våra sex svenska socialdemokrater i Europaparlamentet. De valdes in vid EU-valet 2009.

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Jytte Guteland
Jens Nilsson
Anna Hedh


Marita Ulvskog

Maritas roll i Europaparlamentet

Marita är ledamot i utskottet för industrifrågor, forskning och energi och suppleant i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

Marita är delegationsledare för den svenska socialdemokratiska gruppen i parlamentet och och är ansvarig för socialistgruppens arbete med klimatfrågorna.

Bakgrund
Född 1951 i Luleå. Marita har tidigare varit partisekreterare för Socialdemokraterna, civilminister, kulturminister samt riksdagsledamot. Dessförinnan bl a chefredaktör för tidningen Dalademokraten.

Mer om Marita.  

 

Olle Ludvigsson

Olles roll i Europaparlamentet

Olle är ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor.  

Bakgrund

Olle är född 1948 på Hälsö i Göteborgs skärgård. Han har tidigare bl a varit ordförande för IF Metall avdelning 36 och ordförande för LO Göteborg.

Mer om Olle. 

  

 

Jytte Guteland - mera information kommer snart!

 


Jens Nilsson


Jens roll i Europaparlamentet

 

Jens är ledamot i utskottet för regional utveckling samt suppleant i fiskeriutskottet. Jens är dessutom ledamot i delegationen för föbindelserna med Sydafrika.

 

Bakgrund

Jens Nilsson föddes 1948 i Västervik, men är uppvuxen i Gävle. Nu bor Jens i Östersund och det är här han har jobbat och verkat större delen av sitt liv. Karriären började i Unga Örnar. Han har varit infromationschef på ABF och HSB. Fram tills 2010 var Jens ÖStersunds "starke man" som ordförande i kommunstyrelsen. Numera har han uppdraget som ordförande för Socialdemokraterna i Jämtland kvar jämte uppdraget i EU-parlamentet. 

Mer om Jens

 

 

 

 

Anna Hedh

Annas roll i Europaparlamentet

Anna är ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor. Anna är suppleant i utskottet för inre marknaden och konsumentskydd.

Bakgrund

Anna kommer från Mörbylånga och är född 1967. Innan Anna blev Europaparlementariker var hon ordförande för Mörbylånga arbetarekommun, samt vice ordförande för kommunstyrelsen. Anna har bland annat arbetat som fritidsgårdsföreståndare.

Mer om Anna