Film: Anna om hennes hjärtefrågor

Anna Hedh (S) är inne på sin 2:a mandatperiod som europaparlamentariker och håller fortfarande lågan brinnande. Frågor som människohandel och prostitution berör och upprör och hon ser helst ett sexköpsförbud. Anna vill också ha en mera restriktiv alkoholpolitik, inte minst för att barn och ungdom ska slippa växa upp i missbruksfamiljer. Barns rättigheter är en annan hjärtefråga för Anna, som kämpar för att barn måste värnas.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:34