Om Göran

Mitt uppdrag i Europaparlamentet


Min huvuduppgift är att vara ledamot och gruppledare för Soc
& Dem i budgetutskottet, och därmed också gruppens talesman
i frågor om EU:s budget.

Jag är också gruppledare för Soc & Dem i det tillfälliga utskottet för ”de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter
2013”, dvs det utskott som arbetar med EU:s budgetreform.

Jag är ersättare i utskottet för utrikesfrågor, ledamot i delegationen
för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo och i den s k Euro Nest-delegationen som arbetar med EU:s kontakter med länderna i det allra östligaste Europa (Georgien, Armenien,
Azerbajdzjan, Ukraina, Moldavien och Vitryssland).

Mer om mitt uppdrag i Europaparlamentet

Kort om Göran


Namn: Göran Färm.

Född: 1949 i Stockholm.

Bor: Norrköping

Familj: Gift med Mary Ann, ombudsman i PRO. Vi har två vuxna barn, Kalle och Ellen. Och så mamma Elly, 90 plus!

Bakgrund: Jag är utbildad journalist, men har även arbetat som författare, informatör, utredare och konsul.

Därför är jag politiker och Socialdemokrat:
Jag väcktes politiskt av Vietnamkriget och den orättvisa pluggskolan på 60-talet. Rätt snart blev jag SSU-are.

Därför är jag Europaparlamentariker:
Därför att jag som LO-funktionär och kommunalråd upptäckte att det vi kämpade för – arbete,rättvisa, mänskliga och fackliga rättigheter, en god miljö, inte kunde skapas med bara lokalt och nationellt arbete. Vi måste också verka över
gränserna.

Saknar från Sverige när jag är Bryssel:
Min familj, mina vänner och min trädgård.

Saknar från Bryssel när jag är i Sverige:
Jobbet, kollegor och medarbetare och den
spännande europeiska atmosfären.

Kontakt:
Telefon: +32 22 84 52 62
E-post: goran.farm@europarl.europa.eu
www.socialdemokraterna.se/goran
Du hittar mig på Facebook och Twitter, sök på
mitt namn så ses vi där!

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:32