Intervju med Göran dec 2011


Som S frontman i EUs budgetförhandlingar kämpar Göran Färm för att budgeten inte ska bantas. Parlamentets kostnader vill Färm däremot dra ner. När han drev igenom frysta ersättningar för parlamentarikerna gillades det inte av alla.

Huvuduppgifter: Budget och utrikespolitik
Göran Färm har två huvuduppgifter på sitt bord: EU- budgeten och utrikespolitik. Det tyngsta av de två är arbetet med EUs budget. Som gruppledare för Socialdemokraternas grupp i budgetutskottet är han S frontman i förhandlingarna om EUs budget på 1 200 miljarder kronor. När arbetet med nästa års budget nu knyts ihop kan Göran Färm blicka fram emot arbetet med EUs långtidsbudget, hur EU ska prioritera mellan 2014 och 2020.

Han vet vad som väntar: krav på att budgeten ska bantas. Det är krav som även den svenska regeringen stämt in i och som Göran Färm varnar för. Det skulle inte bara slå mot jobb och utveckling i Europas svaga ekonomier, utan också mot satsningar på glesbygd och integrationsprojekt i Sverige.

– Det är ett hårt tryck från staterna på att banta budgeten. Jag har förståelse för det i kristider. Men att skära gynnar bara de starkaste länderna och drabbar de mest utsatta regionerna och människorna.

– När regeringen vill skära säger de att EUs strukturfonder ska bantas. De handlar inte bara om solidaritet. Får regeringens linje gehör förlorar Sverige flera miljarder varje år till glesbygds- och integrationspolitik. Ingen tror väl att Borg tar fram 4-5 miljarder per år någon annanstans ifrån för att stödja svensk regionalpolitik?

 

Göran minskar parlamentarikernas kassa
För att försvara EUs övergripande budget är det viktigt för Göran Färm att också ta strid emot felprioriteringar. Inför årets budget fick han stöd för att frysa EU-parlamentarikernas traktamenten, rese- och kostnadsersättningar. Det var inte populärt hos alla:

– Det finns de som anser att det är att ge efter för populism i engelska kvällstidningar. Men det är inte dem jag försöker tillfredsställa. Parlamentet kan inte låtsas som ingenting i den ekonomiska krisen. För första gången någonsin minskade parlamentets budget i år.

Men Göran Färm anser ändå inte att arbetet är färdigt. Han har lett en arbetsgrupp hos de europeiska Socialdemokraterna som vill gå ännu längre i arbetet med att se över parlamentarikernas kostnader.

– Vi måste dra igång en rejäl utredning om hur vi kan göra besparingar på sikt


Kroatiens flagga

Grannarna är viktiga
Vid sidan av budgetfrågorna är det utrikesfrågor som engagerar Göran Färm mest. Han har bland annat ett särskilt ansvar att följa utvecklingen i EUs grannländer och har stöttat kraven på mer pengar till att främja demokrati i Nordafrikas länder. Göran Färm är suppleant i utrikesutskottet och sen länge en förkämpe för EU-utvidgning.

Han gläds åt att Kroatien säger ja till EU-medlemskap.

 – För mig som länge varit engagerad i både Balkan och utvidgningsfrågor är det väldigt glädjande. Att bolla de stora frågorna om budget och utrikespolitik kräver också något annat, anser Göran Färm: tät hemmakontakt. Under hösten har han varit runt på flera möten i Sverige för att diskutera EU-politik. Men han vill satsa ännu mer på resandet i Sverige under sina hemmadagar i vår.

– För mig är det avgörande. Vi spelar inte en vettig roll om vi inte har sambandet med partiet och väljarna hemma. Utan det skulle vi få Brysselperspektivet i stället för att föra in vårt perspektiv i Bryssel.

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:32