Viktiga frågor som jag arbetar med

En hållbar utveckling, och ett Folkens Europa.
Min ledstjärna är att vara med och bygga demokrati över nationsgränserna, ett Folkens Europa. Socialdemokratins mål ska vara ett hållbart gränsöverskridande
samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Därför måste vi våga använda EU för att investera i framtiden, skapa nya jobb och slå vakt om tolerans och
mänskliga rättigheter. Det försöker jag göra genom att arbeta med ekonomi och utrikespolitik.

EU:s budget – över tusen miljarder kronor
EU:s budget uppgår till ca 1200 miljarder kronor. Det kan låta mycket, men motsvarar bara ca 2,5 % av alla offentliga utgifter i EU. EU-parlamentet har lika mycket
makt över EU:s utgifter som EU:s finansministrar. EU har dock ingen egen beskattningsrätt. Avgiften bestäms av medlemsstaterna.
Som gruppledare och talesman i budgetfrågor för Socialdemokraterna
i EU-parlamentet har jag en central roll i diskussionerna om vad EU får kosta och vilka utgifter som ska prioriteras. Snarare än jordbruksstöd vill vi satsa på forskning och utveckling, på investeringar inom miljö- och klimatområdet, på energi- och transportsektorn och på bistånd.

Jordbruket ska utvecklas
Idag går cirka 40 procent av EU:s budget till den gemensamma jordbrukspolitiken. Jag arbetar för en modernare jordbrukspolitik där EU:s stöd styrs om till insatser för klimat, miljö, öppna landskap,
livsmedelssäkerhet och en levande landsbygd. Det är oacceptabelt att EU idag subventionerar storskaliga jordägare som den brittiska drottningen.

Internationella frågor
Jag har länge jobbat fackligt och kommunalt, men har alltid känt mig som internationalist. Jag har i 20 år hållit på med Östersjöfrågor, men koncentrerar
mig nu på västra Balkan, Turkiet och våra grannar i östra Europa, i Medelhavsområdet och Mellanöstern. I budgetutskottet är jag ansvarig ledamot för alla ärenden som gäller EU:s utvidgning och grannskapssamarbete.

EU:s utvidgning
EU-samarbetet ska stå öppet för alla länder i Europa som kan uppfylla våra krav på demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättsstat och en fri ekonomi. Utvidgningen av EU är ett unikt projekt som lagt grunden för fred och säkerhet i Europa, och som leder till politiska, ekonomiska och miljömässiga vinster för
EU:s medlemsländer och grannländer. Nästa steg är västra Balkan och – förhoppningsvis – Turkiet.

Görans frågor, inlägg, yttranden m.m. i Europaparlamentet. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:32