Detta vill Åsa

”EU ska gå före på klimat och miljöområdet. Så lägger vi grunden också för jobb och välfärd.”

EU ska föra en klimatsmart politik
Europa ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik. Genom höga miljökrav och investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning skapas framtidens jobb.
Europa måste ta på sig en ledande roll i klimatarbetet. Vi ska inte bara minska utsläppen av växthusgaser i Europa, utan också ta ansvar för att nästa globala klimatavtal ställer tillräckligt höga krav på alla länder, även USA. En bra början är att stoppa Europaparlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg.

Vi måste få bort farliga ämnen
EU bör förbjuda ämnen som kan skada vår hälsa och miljö. EU har en viktig uppgift att skydda mark, luft och hav från föroreningar. Farliga ämnen i till exempel barnleksaker, datorer och kläder måste bort. Vår mat ska bli fri från farliga tillsatser och transfetter. Konsumenter ska slippa bli vilseledda.

Det krävs ett aktivt Europa för en rättvis värld
EU är världens största handelsblock och världens största biståndsgivare. Det ger stora möjligheter att påverka villkoren för fattiga länder. EU bör avskaffa den nuvarande jordbrukspolitiken. Handelspolitiken bör ändras så att den bidrar till en rättvis och fri världshandel.

Europa behöver investera för fler och tryggare jobb
Europa ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik. Genom höga miljökrav och investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning skapas framtidens jobb. Europa ska inte konkurrera med sämre arbetsvillkor utan med kunskap och kompetens.

Åsas inlägg, frågor, yttranden m.m. i Europaparlamentet.


Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:31