Visa:

Viktigt steg att minska plastskräp i haven

Pressmeddelande - 2014-04-16
Användningen av plastbärkassar ska minska i Europa. Det anser EP som kräver att EU-länderna ska ...

Fortsatt utsläppsrea för det internationella flyget

image
Pressmeddelande - 2014-04-03
Internationella flygningar till och från Europa kommer alltjämt att undantas handeln med ...

Tydligare märkning av nanomaterial

image
Pressmeddelande - 2014-03-12
"En seger för konsumenterna" säger Åsa efter att EP beslutat om obligatorisk märkning av ...

Europa behöver en ny alkoholstrategi

image
Pressmeddelande - 2014-03-11
Miljöutskottet har antagit en resolution som kräver att det tas fram en reviderad alkoholstrategi ...

Lägre utsläpp från nya bilar

image
Pressmeddelande - 2014-02-25
Kraven på att nya bilar ska bli mer klimatvänliga skärps av Europaparlamentet, som beslutat om ...

EU-regler hotar fröer

image
2014-02-11
Dagens omröstning om fröer kan leda till begränsningar för småodlare. S-linje: Rösta ner förslaget ...

Nej till otydlig märkning av kött

image
Pressmeddelande - 2014-02-06
Parlamentet kräver tydlig märkning av ursprung även för andra slaktdjur än nöt. S pådrivande i ...

EP manar till tuffare regler mot matfusket

Pressmeddelande - 2014-01-14
Säkrare mat genom tuffa regler vad gäller innehållet. EP har tagit beslut mot matfusk och ...

EP röstar ja till omstritt avtal

Pressmeddelande - 2013-12-10
- Det är skamligt att Europaparlamentet väljer att inte stå upp för internationell rätt. Jag skäms, ...

Åsa frågar om deporterade svenskarna

image
Nyhet - 2013-11-28
Med anledning av Israels deportering av S-politiker, har Åsa ställt en fråga till Kommissionen.

Tobak ska regleras hårdare men snuset förblir svenskt

image
Pressmeddelande - 2013-10-08
Snuset förblir svenskt men reglerna för tobak blir hårdare. Reglerna gäller för både framtida ...

S-rapport avslöjar M:s klimatpolitik

image
Pressmeddelande - 2013-09-09
Ny S-rapport visar hur M:s ledamöter agerat för att stjälpa EU:s gemensamma klimat- och ...

Omröstningen om tobak skjuts upp

image
Pressmeddelande - 2013-09-05
Omröstningen om nya tobaksdirektivet skjuts upp till oktober. "Tobaksindustrin har lobbat ...

Tobaksbekämpningen blir bättre i EU

image
2013-07-10
"...verkligen en framgång att utskottet röstade för ökad tobaksprevention" säger Ulvskog och ...

Snus är och ska förbli en svensk angelägenhet

image
2013-05-08
"Det är Sverige som ska reglera innehållet i snus" säger Åsa om det nya förslaget till ...

Åsa Första Maj-talar

image
2013-04-29
Åsa kommer att Första Maj-tala i Huddinge i år. Temat för talet är att Sverige kan bättre med en ny ...

M försvagar EU:s klimatarbete - röstade mot backloading

image
2013-04-16
"Moderaterna agerar återigen svekfullt i klimatfrågan", säger Åsa Westlund efter att M-ledamöterna ...

S-nej till EU:s nya jordbrukspolitik

image
2013-03-13
"Vi har arbetat för att EU:s jordbrukspolitik ska bli grönare men det blir enbart små myrsteg i den ...

Sverige vann votering i parlamentet

2013-03-13
Europaparlamentet har beslutat om sin mandatfördelningen, vilket innebär att Sverige behåller sina ...

Tuffare lagstiftning om hormonstörande ämnen

image
Pressmeddelande - 2013-03-13
Åsa Westlund är glad över parlamentets beslut att förbjuda eller begränsa hormonstörande ämnen i ...

Nya bullerkrav för bilar och lastbilar

Nyhet - 2013-02-06
Europaparlamentet har röstat om nya ljudnivåer från motorfordon för att minska skadliga ...

Åsa om hållbart fiske

image
Nyhet - 2013-02-06
Åsa pratar om det viktiga beslut som tagits vad gäller hållbart fiske.

Nya kvoter räddar fisken

image
Pressmeddelande - 2013-02-06
Inte mera fiske än att beståndet hinner växa till samma eller större storlek nästkommande år. Det ...

Hormonstörande ämnen fasas ut

image
Pressmeddelande - 2013-01-24
Parlamentet skärper lagen mot hormonstörande ämnen. Bra, säger Åsa Westlund.

Kritik mot Israel från enigt Parlament

image
Pressmeddelande - 2012-12-13
"Stark och viktig signal" säger Åsa om Parlamentets eniga kritik av Israels senaste gärningar mot ...

Maxgräns för djurtransporter

image
2012-12-12
Europaparlamentet har röstat för en resolution som ställer sig bakom kravet om en maxgräns på åtta ...

Åsa på Youtube

image
Nyhet - 2012-11-22
Se Åsas senaste videofilmer, där hon talar om Tonio Borg och om skiffergas.

EU måste ta ledningen på klimattoppmötet

image
2012-11-22
Europaparlamentet har röstat igenom en resolution inför årets klimatmöte i Doha, Qatar som börjar ...

Viktigt besked om skiffergas

2012-11-22
Idag röstade Europaparlamentet om två rapporter om framtida utvinning av skiffergas. ...

Parlamentet godkände Tonio Borg

image
2012-11-21
Europaparlamentet har godkänt Tonio Borg som ny kommissionär för hälsofrågor. "Det är naturligtvis ...

S&D i EU-parlamentet säger nej till Borg

image
2012-11-20
En överväldigande majoritet i S&D-gruppen beslutade ikväll att rösta nej till Tonio Borg som ny ...

S-krav på Rådet om Borg

image
2012-11-20
S kräver idag att kommissionen och rådet redovisar hur de tänker hantera Borgs problematiska syn på ...

S vill stoppa homofob och abortmotståndare

image
2012-11-13
S kommer inte att stödja en extrem abortmotståndare och homofob till uppdraget som högste ansvarig ...

EU:s budget måste reformeras

2012-10-23
EU-parlamentet har idag beslutat om sin förhandlingsposition inför slutförhandlingen om EU:s budget ...

Skärpt övervakning av läkemedel

Pressmeddelande - 2012-09-11
"Europaparlamentet täpper till luckorna genom att utöka läkemedelsföretagens skyldigheter. Idag ...

EU ställer krav på Israel

2012-07-05
Israel måste leva upp till sina skyldigheter som ockuperande makt. Det är ett av kraven som ...

Djurtransporter måste kortas nu

Pressmeddelande - 2012-07-05
EU-kommissionen arbetar nu med nya regler för djurskyddet i EU. Bristerna är stora, också vad ...

Nej till Acta!

2012-07-04
Europaparlamentet har nu röstat nej till Acta-avtalet, eftersom man ansåg att skyddet för de ...

Därför röstar vi nej till Acta

2012-07-04
Idag röstar vi svenska Socialdemokrater nej till Acta-avtalet. - Vi tror inte att Acta är rätt väg ...

Nytt nej till Acta från EU-parlamentet

Pressmeddelande - 2012-06-21
"Ett välkommet beslut" kommenterar Åsa Westlund dagens beslut om ett nej till Acta från det ...

Bättre skydd mot kemikalieolyckor

image
2012-06-14
Seveso III innebär ett stärkt skydd för människor och miljö, den har också ett tydligt ...

Sårbara länder tappar förmåner

image
2012-06-13
Den positiva ekonomiska utvecklingen i flera utvecklingsländer kan bromsas in när de förlorar sina ...

Nej till Acta

Pressmeddelande - 2012-06-07
Beslutet om Acta-avtalet kommer troligen att tas av Europaparlamentet vid sessionen i juli. Flera ...

Acta möter motstånd i EU-parlamentet

Pressmeddelande - 2012-05-31
- Idag röstar jag nej till Acta i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, säger Marita ...

På väg mot ett mer resurseffektivt Europa

image
2012-05-24
Hur ska vi uppnå en mer resurseffektiv ekonomi? Det beslutade EU-parlamentet om idag. Sambandet ...

Nya regler om handel med kemikalier

Pressmeddelande - 2012-05-10
Europaparlamentet klubbade idag igenom en överenskommelse med Ministerrådet gällande förordningen ...

S-seminarium om offentlig upphandlig

image
2012-04-20
S-politiker välkomnas till ett seminarium inför EU:s modernisering av offentlig upphandling. ...

Stopp för falska hälsopåståenden

image
Pressmeddelande - 2012-03-21
Konsumenter ska kunna lita på att de hälsoeffekter en produkt påstås ha är sanna, säger Åsa ...

Åsa om offentlig upphandling

image
Nyhet - 2012-03-14
Åsa talar om det pågående arbetet med nytt direktiv för offentlig upphandling och att det måste bli ...

Stoppa oljesand med höga miljökrav

Pressmeddelande - 2012-02-22
EU-kommissionen föreslår föreslår en skärpning av utsläppsvärdet för oljesand, vilket stöds av Åsa ...

EU respekterar inte Västsaharas rättigheter

image
2012-02-16
EU-parlamentet sa idag ja till ett handelsavtal för fiske- och jordbruksprodukter med Marocko. Att ...

Bort med vilseledande märkning av mat

image
2012-02-01
- Konsumenter ska inte riskera att bli vilseledda när de försöker handla nyttig mat, säger Åsa ...

Ingen vilseledande märkning av mat

image
2012-02-01
Europaparlamentet går inte på mat- och dryckjättarnas vilja om att tillåta näringspåståenden som ...

Bra lag mot antibakteriella ämnen

image
2012-01-19
Nyttan med tröjor som luktar lite mindre svett innan man tvättat dem några gånger är inte värd ...

Hårdare regler för gammal elektronik

image
2012-01-19
Nya regler för återvinning av elektronik. De nya reglerna kommer att kräva att det blir lättare för ...

Två år för sent- beslut om farligt gods

image
2011-12-20
Så äntligen, sex år sedan beslutet togs i EU och två år efter att EU-kraven började gälla har ...

Överraskande nej till fiskeavtalet

image
2011-12-14
– Jag är otroligt glad att EU äntligen följer folkrätten i den här frågan. Det är en stor seger för ...

Bra att EU förbjuder fosfater

image
2011-12-14
Ett fosfatförbud i tvätt- och maskindiskmedel i hela EU kommer bidra till att minska övergödningen ...

Pengarna på bordet Reinfeldt!

image
Pressmeddelande - 2011-12-08
Det är skamligt att regeringen säger sig vara ledande inom klimatarbetet men samtidigt inte lägger ...

Åsa på plats i Durban

image
2011-12-06
Nu anländer Åsa Westlund snart till klimatmötet i Durban, Sydafrika. Under intensiva dagar kommer ...

EU-parlamentet stärker sitt arbete mot HIV och AIDS

2011-12-01
På den internationella HIV/AIDS dagen antog EU-parlamentet en resolution om åtgärder för HIV/AIDS. ...

Fiskeutskott struntar i folkrätten!

image
2011-11-22
Jag beklagar att fiskeutskottet i Europaparlamentet låter nationella intressen gå före ...

Kyotoprotokollet ska gälla

image
2011-11-16
Ulvskog och Westlund inför klimattoppmötet i Durban: Ge fullt stöd till Kyotoprotokollet, höj ...

Stoppa fiskeavtalet med Marocko!

image
2011-11-08
Stoppa fiskeavtalet med Marocko! Säger Åsa Westlund och Göran Färms utskott i Europaparlamentet.

Förenkla gröna upphandlingar

image
2011-10-27
Idag drar sig många för att ställa till exempel miljö- och klimatkrav av rädsla för att bli stämda, ...

Snart skärpta krav på återvinning av elektronik

image
2011-10-04
Det måste bli enklare för konsumenten att återvinna gamla telefoner, leksaker och annan ...

EU måste följa internationell rätt och avsluta fiskeavtalet med Marocko

Pressmeddelande - 2011-09-29
Europaparlamentet har röstat ned ett förslag från bland andra de svenska S-ledamöterna att skicka ...

Palestina får stöd av EU-parlamentet

Pressmeddelande - 2011-09-29
Nu visar även Europaparlamentet sitt stöd för Palestinas ansökan om medlemskap i FN. Åsa är positiv.

Hårdare krav på dioxinfisk- surströmmingen blir kvar

image
2011-09-06
Jag är glad att EU skärper kraven när det gäller fisk med för höga dioxinhalter, säger ...

Bättre villkor för bin och biodlare

2011-07-13
Bidöden är ett allvarligt problem som Europaparlamentet vill komma till rätta med. Bidöden kan ...

Gör det enklare att upphandla miljövänligt!

image
Pressmeddelande - 2011-07-13
Det tycker Europaparlamentets miljöutskott som idag ställde sig bakom Åsa Westlunds yttrande om ...

Bra med tydligare märkning av livsmedel

image
2011-07-06
Nu kommer fläsk-, lamm- och kycklingkött omfattas av krav på obligatorisk ursprungsmärkning, säger ...

Vi kräver svar från EU om Ship to Gaza

image
2011-07-06
Klargör att EU inte stödjer Greklands agerande mot Ship to Gaza, skriver Åsa Westlund och de andra ...

GMO-grödor är upp till medlemsländerna

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-07-05
Ska EU:s medlemsländer själva få avgöra om de vill begränsa eller förbjuda odling av genmodifierade ...

Inte klimatsmart av EU

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-07-05
EU-parlamentet har för låga ambitioner när det gäller utsläppsnivåerna, säger Marita Ulvskog och ...

Skärpta krav på Sverige om dioxinfisk

Pressmeddelande - 2011-07-04
EU-kommissionen skärpte idag kraven på Sverige vad gäller dioxinfisk. "Det tvingar regeringen att ...

Offentlig upphandling, klimat och djurskydd

image
Nyhet - 2011-06-28
Den 16 juni anordnade Åsa ett seminarium om offentlig upphanlding, klimat och djurskydd. ...

Seger för svenska kollektivavtal

image
2011-06-23
"Att vi lyckats undanröja hotet mot den fria lönebildningen är en stor seger för de svenska ...

Förbjud fosfater i tvätt- och diskmedel

image
2011-06-15
Idag röstade utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelsfrågor för att begränsa mängden ...

Åsa åt fisk som skulle ha kastats

2011-06-01
Under onsdagen blev Åsa bjuden på fisk som egentligen skulle ha kastats överbord. Det hela är en ...

Stopp för giftiga nappflaskor

image
Pressmeddelande - 2011-05-31
Från och med idag är det förbjudet att sälja nappflaskor med bisfenol A i hela EU. Även import av ...

Antibiotikaanvändningen inom djurhållningen måste minska!

Pressmeddelande - 2011-05-12
"Den svenska regeringen, väljer trots detta dödliga hot mot människor, att spä på överanvändningen ...

Allemansrätt på export

Pressmeddelande - 2011-05-12
Europaparlamentet har röstat för ett förslag om att alla länder i EU borde ta efter den svenska ...

Kan vi upphandla klimatsmart?

image
2011-05-10
Ska vi kunna ställa miljö- och djurskyddskrav när vi upphandlar varor och tjänster? Välkommen till ...

Åsa Westlund talade på 1 maj

image
Nyhet - 2011-05-05
Trots hagel och kyla gav sig även i år Katrineholms socialdemokrater ut och ...

Åsa om EU och utvecklingspolitiken

image
2011-04-28
Läs en intervju med Åsa om EU:s utvecklingspolitik. Den 5 maj är Åsa på Lo-huset i Stockholm för ...

Nya EU-regler för märkning av livsmedel

Pressmeddelande - 2011-04-19
Europaparlamentet röstade idag om hur livsmedel ska märkas. "Vi har rätt att veta varifrån maten ...

Partier enas i EU-kampanj för radikal fiskereform

Pressmeddelande - 2011-03-09
- Vi måste sprida insikten om att dagens fiske inte är hållbart om vi vill att kommande ...

Europaparlamentet utmanar mansdominansen
Fler kvinnor på arbetsmarknaden ger ökad tillväxt!

Pressmeddelande - 2011-03-08
Även om arbetet för jämställdhet har gått framåt på vissa områden så återstår mycket att göra. Det ...

Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken

image
2011-03-03
Socialdemokraterna släpper idag en rapport med förslag till en modern inriktning för den svenska ...

Viktigt med hängslen och livrem på positivt Korea-avtal

Pressmeddelande - 2011-02-17
Europaparlamentet sa idag ja till EU:s handelsavtal med Sydkorea. "Ett bra avtal, men ...

Ett gråare europaparlament

Pressmeddelande - 2011-02-15
Idag röstar Europaparlamentet om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon. Förslaget har under ...

EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

Artikel - 2011-02-08
Vinstintresset har tagit över Europeiska investeringsbankens utlåning. Största delen av den budget ...

Stopp för smuggling av gamla datorer

Pressmeddelande - 2011-02-03
Europaparlamentet har antagit ett direktiv om återvinning av elektriska och elektroniska produkter ...

M står på vårdbolagens sida

Artikel - 2011-01-21
Det är tråkigt att våra moderata kollegor har andningsbesvär. Desto bättre då att de nu kan söka ...

Säker och enklare vård för EU:s medborgare

Pressmeddelande - 2011-01-19
EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och Åsa Westlund välkomnar EU-parlamentets "ja" till att vi nu ...

"Vård får aldrig bli en plånboksfråga"

Artikel - 2011-01-19
EU-parlamentet röstar i dag om det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Efter många och långa ...

EU:s röst kan vara stark. Men vad säger den?

Artikel - 2011-01-18
EU kan vara en stark röst i världen. Men det är inte bara hur högt man talar som spelar roll, utan ...

Artikel i Arbetarbladet
Vem bryr sig om Västsahara?

Artikel - 2010-12-28
Marocko bryter mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara. Det har både FN och EU gjort klart. Men ...

Krönika i Nerikes Allehanda
Tar EU klimathotet på allvar?

Artikel - 2010-12-20
Lagstiftning om lätta lastbilar blir en mätare på om vad vackra ord vid förhandlingsbordet är ...

Äntligen! Bisfenol förbjuds i nappfalskor

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-11-26
– I går kväll kom beskedet att EU förbjuder Bisfenol A i nappflaskor.  Ett efterlängtat beslut ...

Trist att handelsintressen går före mänskliga rättigheter

Pressmeddelande - 2010-11-25
Europaparlamentet antog idag resolutionen om situationen i Västsahara. "Jag är glad att ...

Långsam färd mot giftfri miljö

Pressmeddelande - 2010-11-24
Idag röstade Europaparlamentet om en lagstiftning som reglerar farliga ämnen i elektriska och ...

Artikel i Nerikes Allahanda
Överraska, eller försvinn

Artikel - 2010-11-22
Läs Åsas artikel där hon bland annat skriver "Det sägs att rädda pojkar aldrig får kyssa vackra ...

För lite bebiskräk på kavajen

Artikel - 2010-11-22
Krönika av Åsa Westlund införd i "Aktuellt i politiken" den 22 november 2010.

De bästa beslut som går att köpa för pengar

Artikel - 2010-10-25
Läs Åsas artikel från Nerikes Allehanda den 25 oktober, som bland mycket annat handlar om lobbying.

Sverige i sällskap med bromsklossar

Artikel - 2010-10-14
Den svenska regeringen väljer att vara tyst i frågan om utsläppsminskningar de närmaste 10 åren ...

Förbjud bisfenol A i nappflaskor!

Pressmeddelande - 2010-09-30
Idag meddelar EFSA (European Food Safety Authority) att de inte rekommenderar att man ser över EU:s ...

Nätrötterna räddade oss

image
Artikel - 2010-09-30
Jag känner inte Emelie Holmquist. När hon några dagar före valet satte sig och skrev inlägget ...

Följ Tony Blairs exempel

Nyhet - 2010-09-27
S-krönika skriven av Åsa Westlund för Nerikes Allehanda. Publicerad den 27 september 2010 ...

Socialdemokrater i EU-parlamentet tar strid mot EU:s exportsubventioner och tobaksstöd

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-09-09
Igår lämnade tre EU-parlamentariker in 16 förslag till ändringar av EU:s budget för 2011. Varje ...

Sverige måste märkas i Europa

Nyhet - 2010-08-30
S-krönika skriven av Åsa Westlund för Nerikes Allehanda. Publicerad den 30 augusti 2010 ...

Mer att önska av EU i vårdfrågor

Artikel - 2010-07-26
Aktuellt i politiken / 26 juli 2010 Jag är hos läkaren för att få allergimedicin. Det tar tid att ...

Gör klimatläxan, Reinfeldt!

image
Artikel - 2010-07-12
Diskussionerna pågår för fullt i EU om huruvida EU ska höja ambitionerna och ytterligare minska ...

Europaparlamentet förbjuder handel med illegalt avverkat timmer

image
Pressmeddelande - 2010-07-07
- EU har ett stort ansvar för skövlingen av regnskogen och nu visar vi att vi är villiga att ta det ...

Europaparlamentet röstar om nya livsmedel

Pressmeddelande - 2010-07-07
- Nanomaterial ska testas i laboratorium, inte på människor, säger Åsa Westlund, ...

Europaparlamentet röstar om industriutsläpp

Pressmeddelande - 2010-07-07
- Dagens beslut är ett av mandatperiodens viktigaste beslut, säger Åsa Westlund, ...

Väljare röstar för framtiden

2010-07-05
S-krönika skriven av Åsa Westlund för Nerikes Allehanda. Publicerad den 5 juli 2010 Målet missas. ...

Europarlamentet röstar för tydligare livsmedelsinformation till konsumenter

Pressmeddelande - 2010-06-16
Idag röstade Europaparlamentet för en förordning om livsmedelsinformation till konsumenter. ...

FN:s fattigmål nås inte

image
Artikel - 2010-06-15
Om fem år ska vi ha uppnått FN:s Millenniemål när det bland annat gäller fattigdomsbekämpningen i ...

Europaparlamentet stoppar köttklister

image
Pressmeddelande - 2010-05-19
- Köttklistret skulle ha använts för att vilseleda konsumenter. Jag är jätteglad att ...

Miljöutskottet vill stoppa köttklister

image
Pressmeddelande - 2010-04-27
Idag ställde sig Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet bakom den ...

Fråga till Kommissionen om Västsahara

2010-04-13
Åsa Westlund tillsammans med andra ledamöter har skrivit en fråga till Kommissionen med anledning ...

Se möjligheten i EU-politiken

Artikel - 2010-04-12
Aktuellt i politiken / 12 april 2010 För att förändra människors vardag till det bättre krävs en ...

Har vi råd att fortsätta förorena luften?

image
Artikel - 2010-03-29
Länge var försurningen av sjöar den mest diskuterade miljöfrågan i Sverige. Många sjöar riskerade ...

Obligatorisk ursprungsmärkning och märkning av transfett

image
Pressmeddelande - 2010-03-16
- Både kravet på ursprungsmärkning av kött och märkningen av transfett är krav som jag ofta mött i ...

Rätten att kunna kombinera jobb och familj

image
Artikel - 2010-03-15
Just nu pågår debatten om förändringar i EU:s direktiv om föräldraledighet. Redan idag finns ett ...

EU:s fiskeavtal med Marocko är folkrättsvidrigt och måste stoppas

image
Pressmeddelande - 2010-02-23
Det står klart att EU-fartyg fiskar på den ekonomiska zon som tillhör Västsahara. Folkrätten slår ...

Därför kommer vi att rösta nej till köttklister

image
Artikel - 2010-02-11
Det saknas inte uppfinningsrikedom hos livsmedelsindustrin. Det senaste är att vi ska luras att ...

Höga krav på nya EU-kommissionen

Artikel - 2010-02-11
Karskoga-kuriren Denna vecka förväntas den nya EU-kommissionen äntligen tillträda. Det har dragit ...

EU vill hjälpa USA att spionera på dig

image
Artikel - 2010-02-11
Ska amerikanska myndigheter få tillgång till europeiska medborgares bankuppgifter? Den frågan ...

Övertygande framträdande av Kristalina Georgieva, blivande EU-kommissionären för humanitärt bistånd

image
Pressmeddelande - 2010-02-03
- Det är med en bra känsla jag lämnar kommissionärsutfrågningen, säger Åsa Westlund. Georgieva ...

Orimlig reklamkampanj för tulpaner

Artikel - 2010-02-01
Artikel i bl a Länstidningen Östersund I Sverige genomförs just nu två reklamkampanjer delvis ...

Socialdemokrater ifrågasätter europeisk informationskampanj!

image
Pressmeddelande - 2010-01-26
I Sverige genomförs just nu två reklamkampanjer delvis finansierade av EU. I centrala Stockholm är ...

EU-parlamentetsmuskler

image
Artikel - 2010-01-19
Det blev en rivstart i Europaparlamentet efter juluppehållet. Alla tilltänkta kommissionärer frågas ...

Omstridd kommissionär drar tillbaka sin kandidatur

image
2010-01-19
- Beskedet från Jeleva är välkommet, hon gav ett mycket svagt intryck i EU-parlamentets utfrågning, ...

Kunnig men oroande brist på självkritik

Pressmeddelande - 2010-01-15
- Det är oroande att Connie Hedegaard inte är beredd att erkänna att klimatmötet i Köpenhamn är ett ...

EU kan komma att förbjuda gift i nappflaskor

image
Pressmeddelande - 2010-01-13
- Det är hög tid att vi förbjuder farliga kemikalier när det finns säkra alternativ. Att Janez ...

Kommissionär för humanitärt bistånd riskerar underkänt

image
Pressmeddelande - 2010-01-13
- Utifrån dagens (12/1) förhör skulle vi rösta nej till föreslagen kommissionär med ansvar för EU:s ...

Låt MR-aktivisten Haidar återvända till Västsahara!

image
2009-12-11
- Allt sedan jag hörde att människorättskämpen Aminatou Haidar stoppats från att resa tillbaka till ...

Vi måste ta vårt ansvar

image
Artikel - 2009-12-04
Klimattoppmötet i Köpenhamn har påbörjats. Rapporterna om de pågående förhandlingarna är oroande. ...

Parlamentet kräver juridiskt bindande avtal i Köpenhamn

image
Pressmeddelande - 2009-11-25
- En stor seger är att Socialdemokraterna lyckades driva igenom att de rika länderna redan ...

Bildt hade inte godkänts på grund av oljeaffärerna

Artikel - 2009-11-20
Carl Bildts tidigare oljeaffärer hade aldrig klarat EU-parlamentets tuffa förhör. Dessutom var han ...

Parlamentet ställer krav på ökat stöd till utvecklingsländerna - världens fattigaste kan inte betala finanskrisen

image
Nyhet - 2009-10-08
- Bara under 2009 förväntas antalet extremt fattiga öka med hela 90 miljoner. Finanskrisen riskerar ...

Stå upp för den svenska miljölagstiftningen i EU, Reinfeldt!

Artikel - 2009-09-30
Newsmill Frågan om utsläpp från stora industrier, revideringen av det så kallade IPPC-direktivet, ...

Skambud av EU inför Köpenhamn

Artikel - 2009-09-15
Värmlands folkblad/Nya Folbladet östergötland/Folkbladet Den största knäckfrågan inför ...