På gång

Varje vecka publiceras Jens viktigaste åtaganden och ärenden. Kort sagt det som är på gång. Det handlar om allt från besök på olika platser i Sverige, utskottsmöten, sessioner i Strasbourg eller partipolitiskt arbete på hemmaplan.

Jens vecka 14 - Regionalpolitik, SKL och valupptakt i Jämtland
Utskottsmöten i REGI, SKL:s demokratidag i Stockholm och sedan partiaktiviteter och kampanjande i Jämtland under slutet av veckan.

 Läs mer

 

* * *

 

Föregående "på-gång" hittas i menyn till vänster.

 

* * *