Om Marita

Maritas uppdrag i Europaparlamentet:

Marita Ulvskog föddes den 4 september 1951 i Luleå och är idag delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. I parlamentets socialdemokratiska partigrupp har Marita Ulvskog bland annat ansvarat för klimatpolitiken och samordning av gruppens ståndpunkter i industri-, miljö- och transportpolitiken. Marita Ulvskog har varit europaparlamentariker sedan 2009.

- Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor
- Ledamot i delegationen för...

- Ersättare i utskottet internationell handel
- Ersättare i delegationen för...

Mer om Maritas uppdrag i Europaparlamentet hittar du på Europaparlamentets sidor.

Mrs Ulvskogs biography in english


Kort om Marita:

Marita Ulvskog är född den 4 september 1951 i Luleå.

Bor:
I en lägenhet i Solna.

Familj: Man och två barn, två barnbarn och en syster!

Bakgrund: Journalist, riksdagsledamot, partisekreterare.
18 år i regeringskansliet - tio av dem som civilminister och kulturminister.

Därför är jag politiker och Socialdemokrat:
Jag tror på idén att Socialdemokratin skapar störst rättvisa, för alla. Med den Socialdemokratiska tanken kan vi kämpa mot förtryck och klyftor i samhället. Alla är lika mycket värda.

Därför är jag Europaparlamentariker:
För att vi behöver bli fler som står upp för socialdemokratiska värderingar och svenska intressen.

Saknar från Sverige när jag är Bryssel: Min familj!

Saknar från Bryssel när jag är i Sverige: Grönskan. Den politiska nerven.

Äter gärna: Rårakor med stekt fläsk.

Bästa film: Slaget om Alger av Gillo Pontecorvo.

Favoritcitat: Allt är möjligt. Ingenting omöjligt.


Maritas uppdrag

2009-
Europaparlamentariker

2004 – 2009
Partisekreterare för socialdemokraterna

1998-2009
Riksdagsledamot

1996-2004
Kulturminister

1994-1996
Civilminister

1993-1994
Styrelseledamot i Tidningsutgivarna

1993-1994
Ledamot i Presstödsnämnden

1991-1994
Ledamot i Krisberedskapsmyndigheten

1990-1994
Chefredaktör för Dala-Demokraten

1986-1990
Pressekretare åt statsminister Ingvar Carlsson.

1982-1986
Pressekretare i Statsrådsberedningen

1978-1982
Journalist, LO

1973-1978
Journalist, radio, dagspress, fackpress


Kontakt:

Telefon: +32 22 83 74 43

E-post: marita.ulvskog(a)europarl.europa.eu

Du hittar mig på Facebook och Twitter, sök på mitt namn så ses vi där!

 

 

* * *