Sagt och gjort av Olle Ludvigsson

 Tal, presentationer, rapporter av och med Olle

 Olles inlägg, resolutionsförslag etc. i Europaparlamentet  

Årsbokslut för perioden augusti 2011 till juli 2012
 Arbetslöshet, fackliga rättigheter och miljöfrågor i ett krisande Europa 

Årsbokslut för perioden augusti 2010 till juli 2011
 Krishantering, industripolitik och jämställdhet i en skakig ekonomisk miljö 

Skriftserien 4/2011
 Den finansiella transaktionsskatten - frälsare eller förgörare? 

Seminarium: Insatser mot för hög skuldsättning
Tal på ett seminarium om finansiellt utanförskap.
Olle deltog den 6 december 2011 i ett seminarium i parlamentet om vad som kan göras åt problemet med att hushåll tar på sig för stora skulder. Den privata skuldsättningen har ökat ordentligt i Sverige och många andra EU-länder under de senaste 10 åren. Detta innebär ökade möjligheter, men också ökade risker.
 Läs hela talet (på engelska).

Konferens: EU 2012 - på startlinjen!
Den 25-26 augusti 2011 arrangerades en stor västsvensk EU-konferens i Uddevalla. Olle diskuterade i ett tal och en workshop arbetet inom EU 2020-strategin för att skapa fler jobb, utveckla ny kompetens och minska fattigdomen.
 Se Olles presentation  

Konferens: Mobilsamtal ofarliga – sms livsfarliga
Kopplingen mellan ouppmärksamhet och olyckor var temat för ett välbesökt och intressant seminarium som arrangerades på Lindholmen i Göteborg i går kväll. Bakom seminariet stod Olle Ludvigsson och SAFER – Sveriges internationella kompetenscentrum inom trafiksäkerhet.
 Läs en sammanfattning av seminariet

Konferens: Grön omställning

Olle Ludvigsson deltog idag i en konferens i Bryssel om den gröna omställningen av fordonsindustrin. Bakom det välbesökta arrangemanget stod CLEPA, den europeiska paraplyorganisationen för underleverantörerna i branschen.
 Läs Olles inlägg och se Olles presentation

Skfiftserie: Försvaret av Euron
”Försvaret av euron – ett utdraget utnötningsslag utan realistiska reträttvägar”, är en del i den analytiska skriftserie som ges ut av Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Författare är David Ljung, politiskt sakkunnig med ansvar för ekonomifrågor.
 Läs hela skriften

Årsbokslut: 2009-2010
Att komma in i ett nytt jobb tar alltid lite tid. För Olles del handlade det första året som EU-parlamentariker mycket om att hitta rätt bland rutiner och procedurer i ett parlamentariskt arbete som inte är helt lättmanövrerat.
 Läs Olles årsbokslut

Seminarie: Elbilsseminarie i Göteborg november 2010
Den 1 november arrangerade Olle tillsammans med Automotive Sweden ett seminarium om den svenska elbilsutvecklingen i ett europeiskt perspektiv på Göteborgs Stadsmuseum. Från det både livliga och mycket givande seminariet har vi nu sammanställt en dokumentation i tre delar.
 Läs om seminariet och slutsatserna, se filmer med deltagarna

Seminarie: ABF-seminarium i Falkenberg om klimatet

Olle deltog idag i ett ABF-seminarium i Falkenberg på temat: "Vilka är de nya miljöhjältarna? Kan EU rädda klimatet?" I sitt anförande gjorde han en genomgång av läget i de internationella klimatförhandlingarna.
 Se Olles presentation

Skriftserie: ”Att tygla utan att hämma” om EU-reformer i finanssektorn
”Det finns ett stort behov av en djupare analys i EU-frågor”, konstaterar EU-parlamentariker Göran Färm med anledning av att Socialdemokraterna i EU-parlamentet idag lanserar en ny skriftserie. ”Bättre insikter ger bättre möjligheter att styra EU i rätt riktning”.
 Läs hela skriften