Bli PES @ktivist

ESP-aktivist är en form av partimedlemskap som ger ESP-aktivisten tillgång till politiskt material, chattar med s-partiledare och EU-kommissionärer och debattforum på internet, via mailinglistor och ESPs hemsida www.pes.org.

I Sverige har särskilda ESP-föreningar bildats. Den första i Europa var ESP-föreningen inom Stockholms arbetarekommun. PES-aktivist är ett enskilt medlemskap. Förutsättningen är dock att man i grunden är medlem i det det nationella socialdemokratiska partiet.

Tanken är att bygga ESP underifrån. Svenska, franska och rumänska socialdemokrater kan diskutera EU-politik med varandra. Det ökar förståelsen för olika länders politiska kulturer och bidrar till att fördjupa debatten i de enskilda ländernas s-partier.

Bli PES-aktivist här!

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:28