Filmer mars 2012

Vi lät Marita, Olle, Åsa, Göran och Anna berätta lite om deras hjärtefrågor i parlamentet. Här kan ni höra dem berätta om frågorna som engagerar. Jens Nilsson var vid inspelningstillfället ännu inte ledamot av Europaparlamentet och saknar därför video här.

 Marita Ulvskog
Sedan valet till Europaparlamentet 2009 är Marita Ulvskog (S) parlamentariker. På plats i Bryssel jobbar Marita bland annat med frågor om grön politik och gröna jobb, om hur viktigt det är med energieffektivisering och att EU måste jobba med klimatfrågorna samt Urban Mining - alltså att man använder saker flera gånger.

 Olle Ludvigsson
Varför ska vi vara med i EU? För Olle Ludvigsson (S) är svaret enkelt - vi klarar inte av vissa frågor på egen hand, som expempelvis miljö och klimat. För Olle är också de fackliga frågorna och rättvisa arbetsvillkor något av det allra viktigaste han jobbar med. Arbetslösheten är en annan prioriterad fråga och Olle är orolig att vi börjar acceptera högre nivåer av arbetslöshet.

Åsa Westlund
För Åsa Westlund är miljöfrågorna väldigt viktiga. Åsa jobbar bland annat med att ställa om Europa till ett mera klimatsmart samhälle. Åsa jobbar också för att vi ska leva i en giftfri miljö, bland annat genom att ställa krav på industrin men också genom att minska antalet tillsatser i mat. För Åsa är också utrotande av fattigdom en viktig fråga och EU måste ta ett stort ansvar för att förhindra detta. Ett solidariskt Europa.Göran Färm
På plats i Bryssel jobbar Göran Färm (S) främst med budgetfrågor. Han är koordinator i budgetutskottet med också suppleant i utrikesutskottet. Han talar gärna om ett folkens Europa, om EU:s utvidgning men också om både jordbruk och infrastruktur.
Anna Hedh
Anna Hedh är inne på sin 2:a mandatperiod som europaparlamentariker och håller fortfarande lågan brinnande. Frågor som människohandel och prostitution berör och upprör och hon ser helst ett sexköpsförbud. Anna vill också ha en mera restriktiv alkoholpolitik, inte minst för att barn och ungdom ska slippa växa upp i missbruksfamiljer. Barns rättigheter är en annan hjärtefråga för Anna, som kämpar för att barn måste värnas.

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:28