Frågor och svar...

... om hormonstörande ämnen

 

Vad är ett hormonstörande ämne?
Ett hormonstörande ämne är ett yttre ämne som påverkar de hormonella systemen och kan orsaka skada på organismer, populationer eller ekosystem.

(En vedertagen definition av ett hormonstörande ämne har tagits fram av WHO:s Internationella program för kemikaliesäkerhet är den som de flesta forskare och lagstiftare utgår ifrån. Definitionen lyder:

"An endocrine disrupter is an exogenous substance or mixture that alters function(s) of the endocrine system and consequently causes adverse health effects in an intact organism, or its progeny, or (sub)populations.")

 

Varför behövs lagstiftning mot de här ämnena?
Vi står inför ett reellt problem och det går inte att kräva att vanliga konsumenter ska ha kunskap om vilka produkter som är säkra och vilka som inte är det.

Många företag och industrier frågar efter tydligare och bättre lagstiftning för kunna vidta åtgärder mot de här ämnena.

Befintlig lagstiftning i Sverige och EU är inte tillräcklig. Krav på test och information om vilka ämnen som har de här egenskaperna saknas i många fall i lagstiftningen. Hormonstörande ämnen är speciella, de verkar annorlunda jämfört med "vanliga" kemikalier och kan därför inte behandlas på samma sätt i lagstiftningen. Därför krävs särskilda åtgärder och en översyn av befintlig lagstiftning.

 

Finns det inte många oklarheter kring de vetenskapliga resultaten av forskning på hormonstörande ämnen?
Det är sant att det är väldigt svårt att bevisa den kausala länken mellan exponering och effekt. Det går alltså idag inte att säga att exponering för kemikalien X leder till sjukdomen Y 40 år senare. Orsaken till detta kan du läsa mer om under rubriken "Hur farligt är det med hormonstörande ämnen?".

Forskningsläget idag är ändå tydligt. Sambandet mellan hormonstörande ämnen och flera hormonrelaterade störningar är klart. Frånvaron av exakt kunskap om alla skeenden kan inte hindra oss från att agera efter försiktighetsprincipen.

Det finns idag inte ett enda fall där en kemikalie har förbjudits enligt försiktighetsprincipen och sedan visat sig ofarlig.

 

Om de här kemikalierna är så farliga som man befarar, hur kan de fortfarande vara tillåtna?
Forskningen och kunskapen om hormonstörande ämnen har utvecklats under de senaste två decennierna och vi är precis på väg att förstå omfattningen av frågan. Många ämnen fanns inte i vår vardag tills för ungefär 30-40 år sedan och många har tillkommit bara de senaste åren.

Människor i allmänhet litar på att de leksaker, kläder och köksredskap som de köper är säkra att använda. Det är lagstiftarna som har ansvaret för att garantera det. Men eftersom frågan först på senare år fått uppmärksamhet i media, hos allmänhet och bland politiker betyder det att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen.

EU:s kemikalielagstiftning saknar idag såväl standarddatakraven för att kunna bestämma vad som är ett hormonstörande ämne som en gemensam definition om vad som är att betrakta som hormonstörande ämne och därför finns farliga ämnen fortfarande på markanden.

 

Finns det naturliga hormonstörande ämnen?
Ja, det finns några naturligt förekommande ämnen som har hormonstörande egenskaper, mestadels från växter som har hormonliknande aktivitet. Sojabönor och koffein som innehåller fytoöstrogener nämns ofta i det här sammanhanget. Därför förekommer kostråd till gravida kvinnor om att minska sin konsumtion av matvaror som innehåller fytoöstrogener.

Det är dock viktigt att påpeka att när man talar om lagstiftning handlar det om de onödiga, konstgjorda kemikalierna. Det är de ämnena som vi kan påverka med hjälp av lagstiftning. Bara för att det finns naturliga hormonstörande ämnen som mänskligheten mött i århundranden betyder det inte att de många fler konstgjorda kemikalier som vi får i oss varje dag är är ofarliga. De artificiella giftiga ämnena måste hanteras och regleras.

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:28