Vårt arbete...

... i Europaparlamentet

Socialdemokraterna arbetar för att minska människors exponering för hormonstörande ämnen. Vi tycker att det är samhällets och lagstiftarnas ansvar att se till att människor inte utsätts för onödiga risker. Därför vill vi se lagstiftning för att minska människors exponering för hormonstörande ämnen. Åsa Westlund är ansvarig i Europaparlamentet för arbetet med hormonstörande ämnens effekter på människors hälsa.

Vi socialdemokrater i Europaparlamentet driver tre huvudfrågor:

  • EU måste införa informations- och testkrav som gör att vi får reda på vilka kemikalier som är hormonstörandeProcessen för att bestämma vad som är ett hormonstörande ämne eller ej måste skyndas på och hormonstörande kemikalier ska fasas ut och ersätts med mindre farliga alternativ. All kemikalielagstiftning måste ses över för att ta större hänsyn till riskerna med hormonstörande ämnen.
  • Vidare anser vi att försiktighetsprincipen måste råda, vi kan inte vänta längre med att vidta åtgärder. Dessutom behövs mer pengar och möjligheter till forskning på området.
  • Inom EU-kommissionen pågår ett arbete med att uppdatera EU:s strategi för hormonstörande ämnen och förberedande av kommande lagstiftning. Mer information om EU-kommissionens arbete hittar du här:

 http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm

 

 

 

 

* * *

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-07 00:28