Visa:

Viktigt steg att minska plastskräp i haven

Nyhet - 2014-04-16
Användningen av plastbärkassar ska minska i Europa. Det anser EP som kräver att EU-länderna ska ...

Fortsatt utsläppsrea för det internationella flyget

image
Nyhet - 2014-04-03
Internationella flygningar till och från Europa kommer alltjämt att undantas handeln med ...

Kortavgifterna behöver sänkas

Nyhet - 2014-04-03
- Det måste bli enklare, billigare och tryggare för konsumenten att betala, betonar ...

Kampen för pressfrihet får aldrig ges upp

Nyhet - 2014-04-02
- EU har ett ansvar att i alla sina relationer med Etiopien ta upp frågan om fängslade ...

EU-uppgörelse klar: Ingen ska nekas bankkonto

Nyhet - 2014-03-20
- Alla ska ha rätt till ett bankkonto – något annat vore otänkbart, säger EU-parlamentariker Olle ...

Miljövinst med transport i längre lastbilar

image
Nyhet - 2014-03-18
S i EP jobbar vidare för att få stöd för ännu längre lastbilar, efter dagens beslut om fortsatt ...

Långa lastbilar får köra vidare

image
Nyhet - 2014-03-18
Sverige får fortsätta med längre lastbilar än EU-standard på 16,5 meter efter utskottsbeslut i EP.

Tydligare märkning av nanomaterial

image
Nyhet - 2014-03-12
"En seger för konsumenterna" säger Åsa efter att EP beslutat om obligatorisk märkning av ...

S kommenterar kritiserad frölag

image
Nyhet - 2014-03-11
Ett nästan enigt EP förkastae EU-kommissionens förslag om en ny förordning för ...

Europa behöver en ny alkoholstrategi

image
Nyhet - 2014-03-11
Miljöutskottet har antagit en resolution som kräver att det tas fram en reviderad alkoholstrategi ...

S fördömer häxjakt på HBT-personer

image
Pressmeddelande - 2014-02-26
Uganda har kraftig skärpt lagarna mot homosexuella. "Mänskliga rättigheter ska respekteras", säger ...

Lägre utsläpp från nya bilar

image
Nyhet - 2014-02-25
Kraven på att nya bilar ska bli mer klimatvänliga skärps av Europaparlamentet, som beslutat om ...

Tryggare kort- och internetbetalningar

image
Nyhet - 2014-02-20
"Det måste bli enklare, billigare och tryggare för konsumenten att betala", säger Olle efter beslut ...

Ulvskog om EU:s frölag: "Det sunda förnuftet segrade"

Pressmeddelande - 2014-02-11
Europaparlamentets jordbruksutskott var nästan enhälligt. Bara två röster för kommissionens förslag ...

EU-regler hotar fröer

image
Nyhet - 2014-02-11
Dagens omröstning om fröer kan leda till begränsningar för småodlare. S-linje: Rösta ner förslaget ...

Nya tider - Nya jobb

image
Nyhet - 2014-02-10
Seminarium om arbetsmiljöns betydelse och vad vi kan vinna på att göra de sjuka jobben friska.

Nej till otydlig märkning av kött

image
Nyhet - 2014-02-06
Parlamentet kräver tydlig märkning av ursprung även för andra slaktdjur än nöt. S pådrivande i ...

S-seger i klimatpolitiken

image
Nyhet - 2014-02-05
EP kräver tre bindande mål för minskade klimatutsläpp, utbyggd förnybar energi och ...

”Trist att borgerliga parlamentariker inte står upp för arbetsmiljön”

Nyhet - 2014-02-04
Det är en besvikelse att borgerliga svenska ledamöter inte tar ansvar för ett starkt ...

Tuffare tag mot marknadsmissbruk

Nyhet - 2014-02-04
Nytt regelverk för sanktioner vid olika former av marknadsmissbruk gör att det blir svårare att ...

Seger för fackliga rättigheter

image
Nyhet - 2014-01-15
Nya regler för offentlig upphandling har antagits av EP, regler som stärker kontroll och är mera ...

EP manar till tuffare regler mot matfusket

Nyhet - 2014-01-14
Säkrare mat genom tuffa regler vad gäller innehållet. EP har tagit beslut mot matfusk och ...

S, C och FP enade om nytt förnybart mål

image
Pressmeddelande - 2014-01-09
Tre bindande mål: minskade växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering beslutat idag.

Kvinnor jobbar 59 dagar utan lön

image
Nyhet - 2013-12-19
Att minska lönegapet har högsta prioritet inför nästa års fyra val skriver 4 S politiker.

"Ska arbetstagare inte ha några rättigheter längre?"

image
Nyhet - 2013-12-13
Marita Ulvskog ställer en skriftlig fråga till Kommissionen för att få veta vad man gör för att ...

EP röstar ja till omstritt avtal

Nyhet - 2013-12-10
- Det är skamligt att Europaparlamentet väljer att inte stå upp för internationell rätt. Jag skäms, ...

Fem i tolv

image
Nyhet - 2013-12-05
Idag är dagen som också kallas 5i12 - alltså fem i tolv. Det är ett upprop mot våld, ...

30 miljarder till jobb & hållbar utveckling

image
Nyhet - 2013-11-20
Slut på en lång reformprocess. Nu får EU ett nytt regelverk för struktur- och investeringsfonderna.

Starkt ja till kvoterade bolagsstyrelser

image
Nyhet - 2013-11-20
"En stor dag för jämställdhetsarbetet i Europa", säger Hedh och Ludvigsson (S) sedan EP sagt ja ...

Dags att ta Strasbourg-frågan på allvar!

image
Pressmeddelande - 2013-11-19
EP ska rösta om ett betänkande som kan innebära slutet för flyttkarusellen mellan Bryssel och ...

Dagens Europa, nummer 2

image
Nyhet - 2013-11-05
Andra numret av Dagens Europa ute nu. Bland innehållet finns intervjuer med Gabriel Wikström samt ...

Nu blir det svårare att göra knark

image
Nyhet - 2013-10-23
Det kommer bli svårare för illegala drogtillverkare att få tag på alla beståndsdelar för att kunna ...

Kaos när sexuella rättigheter togs upp i EP

image
Nyhet - 2013-10-22
EP:s högerkrafter har lyckats få majoritet för inte godkänna en förstärkning av EU-medborgarnas ...

Bättre miljölagstiftning kring skiffergas

image
Nyhet - 2013-10-10
Nya obligatoriska miljöregler ska gälla för utvinning av skiffergas - det som kallas "fracking" - ...

Olle i stor medborgardialog

image
Nyhet - 2013-10-09
Olle var en av deltagarna i den stora medborgardialogen i Stockholm, tillsammans med ...

Sluta upp med registreringen av romer

image
Nyhet - 2013-10-08
Registrering av romer är både olaglig och djupt kränkande, därför ser jag fram emot dagens debatt i ...

Tobak ska regleras hårdare men snuset förblir svenskt

image
Nyhet - 2013-10-08
Snuset förblir svenskt men reglerna för tobak blir hårdare. Reglerna gäller för både framtida ...

Ökat tryck i frågan om Europaparlamentets flytt

Nyhet - 2013-09-27
Försöken att stoppa Europaparlamentets orimliga flyttkarusell får nytt bränsle efter att ...

Regionala flygplatser fortsatt hotade

image
Pressmeddelande - 2013-09-21
S-ledamöterna i EP kritiserar idag ett EU-förslag som äventyrar finansieringen av regionala ...

Dags att leverera ungdomsgarantin

image
Nyhet - 2013-09-18
Med höstbudgeten är det regeringens sista chans att göra något åt arbetslösheten bland ungdomar.

Bättre banktillsyn ger ökad stabilitet

image
Nyhet - 2013-09-12
Ny banktillsyn etableras på ECB. "Stort steg framåt för att stabilisera den europeiska banksektorn" ...

EU skyddar ålen

image
Nyhet - 2013-09-11
EP har beslutat om regler som gör att hotade europeiska ålen får ett starkare skydd.

Nya regler för biodrivmedel i Europa

image
Nyhet - 2013-09-11
EP har beslutat om en ny biodrivmedelslagstiftning som kommer att ha stor betydelse för miljön.

Investeringarna på landsbygden stryps

image
Nyhet - 2013-09-11
Den borgerliga regeringen skär ner programmet för landsbygden men det finns S-alternativ.

Regeringen stryper landsbygden

image
Nyhet - 2013-09-11
Regeringens landsbygdsprogram innebär 371 miljoner mindre till landsbygden varje år, skriver Marita ...

Rätten till advokat stärks i EU

image
Nyhet - 2013-09-10
Anna välkomnar parlamentets beslut om rätten till advokat för alla EU-medborgare.

Ludvigsson kräver ny och starkare arbetsmiljöstrategi

image
Nyhet - 2013-09-10
Det är inte ok att utvecklingen stannar av säger Olle om den europeiska arbetsmiljöstrategin.Ny och ...

S-rapport avslöjar M:s klimatpolitik

image
Nyhet - 2013-09-09
Ny S-rapport visar hur M:s ledamöter agerat för att stjälpa EU:s gemensamma klimat- och ...

M försöker stjälpa klimatpolitiken i EU

image
Nyhet - 2013-09-09
I en ny rapport visar Ulvskog och Westlund ett antal exempel på hur M:s klimatpolitik är inget mer ...

Omröstningen om tobak skjuts upp

image
Nyhet - 2013-09-05
Omröstningen om nya tobaksdirektivet skjuts upp till oktober. "Tobaksindustrin har lobbat ...

Landsbygdsstödet skärs ned

image
Nyhet - 2013-09-05
Den borgerliga regeringen skär ner landsbygdsprogrammet med 371 miljoner om året från och med 2014.

EU ska inte stjäla fisk

image
Nyhet - 2013-08-29
Åsa skriver om Västsahara och det nya fiskeavtal som EU är på väg att sluta - trots att det strider ...

Dagens Europa, Nummer 1

image
Nyhet - 2013-07-19
Första numret  av "Dagens Europa" ute. Det innehåller intervjuer med Magdalena Andersson, ...

Tobaksbekämpningen blir bättre i EU

image
Nyhet - 2013-07-10
"...verkligen en framgång att utskottet röstade för ökad tobaksprevention" säger Ulvskog och ...

Ingen ska nekas banktjänster

image
Nyhet - 2013-07-09
"Alla ska ha rätt till ett betalkonto i banken. Något annat vore otänkbart", säger Olle om ...

S kräver svar från M om Ungern

image
Pressmeddelande - 2013-07-06
Den ungerska regeringen fortsätter att motarbeta EU:s regelverk som man vid inträdandet skrev under ...

Köksbordssamtal hos S i Europaparlamentet

image
Nyhet - 2013-07-03
Ledamöter och personal från S-kansliet i EP finns på plats i Almedalen. Vårt kök kommer att finnas ...

EP fördömer Viktor Orbán

image
Nyhet - 2013-07-03
Parlamentet sätter mera tryck på Orbán och kräver att Ungern lever upp till sin status som ...

Uppgörelse klar om EU:s långtidsbudget

image
Nyhet - 2013-06-27
Vid förhandlingar i Bryssel lyckades man idag på förmiddagen nå en uppgörelse om EU:s nästa ...

M-agerande har skadat tilltron till EU

image
Nyhet - 2013-06-26
Efter att ha medverkat till ett urvattnat utsläpphandelssystem och efter en uppläxning hemifrån ...

Bolagsstyrelserna måste könskvoteras

image
Nyhet - 2013-06-24
Regeringen fortsätter att vara på tvären vad gäller kvotering till bolagsstyrelser. "Oacceptabelt" ...

Trialog för utstationerades rättigheter

image
Nyhet - 2013-06-20
Tydligare ansvar för underleverantörer. Det är en av punkterna somska förhandlas om i det s.k. ...

Öppenhetsskrav tvingar företag till rent spel

image
Nyhet - 2013-06-12
"Krav på ökad transparens är ett bra verktyg mot korruption" säger Olle Ludvigsson efter beslut av ...

Nya EU-regler om asyl antagna - stora brister kvarstår

image
Nyhet - 2013-06-12
Ny asyllagstiftning med minimiregler som ska gälla i hela EU har antagits. Med de nya reglerna ska ...

Hotet mot svenska flygplatser kvarstår

image
Nyhet - 2013-06-12
Kommissionen ger inga försäkringar på S-frågan om fortsatt offentligt stöd till små regionala ...

Årskalender för 2014 antagen

image
Nyhet - 2013-06-12
Årskalendern för hur Europaparlamentet ska jobba under 2014 har nu antagits.

Session i Strasbourg

image
Nyhet - 2013-06-10
Läs allt om sessionen i Strasbourg. Här finns länkar till allt du behöver veta.

Ylva Thörn på besök i Bryssel

image
Nyhet - 2013-06-05
Parlamentet hade finbesök på onsdagen. Ylva Thörn kom förbi på en fika och träffade sina svenska ...

Vi stödjer kampen för bättre upphandling

Nyhet - 2013-05-28
Arbetsvillkor och kollektivavtal måste värnas, säger S i parlamentet, till stöd för dagens ...

Förskingrade tillgångar måste återföras

image
Nyhet - 2013-05-23
Parlamentet vill tillsätta en grupp för att stödja de nordafrikanska länder som försöker återvinna ...

Socialdemokrater från hela Europa

image
Nyhet - 2013-05-23
"Ju mer vi vet om våra europeiska grannar, desto mer förstår vi vårt eget arbete för fred och ...

Dags att ta krafttag mot skattefusk

image
Nyhet - 2013-05-23
Regeringen måste ta täten och driva kampen mot skattefusk skriver Olle Ludvigsson idag i en artikel.

Högerregeringar blundar för jämställdhet

image
Nyhet - 2013-05-23
Den ekonomiska politik har flera brister, bland annat frånvaron av ett fungerande ...

Besöksförbud vidgas till hela EU

image
Nyhet - 2013-05-22
Våldsoffer, både män och kvinnor, kommer att få bättre skydd oavsett vilket land man befinner sig i ...

Dags att ta krafttag mot skattefusket

image
Nyhet - 2013-05-21
Skattefusk ska halveras till år 2020 har parlamentet beslutat. "Massor att tjäna" konstaterar Olle ...

Inga svar om polisens diskriminerande ID-kontroller

image
Nyhet - 2013-05-21
Polisens ID-kontroller strider mot EU-lagstiftning men ändå väljer den svenska regeringen och EU ...

Vi kräver nationell plan mot homofobi

image
Nyhet - 2013-05-17
Hatbrott och diskriminering av hbtq-personer fortsätter. Anna kräver nu åtgärder av regeringen.

Bra att Borg vänder om krispolitiken

image
Nyhet - 2013-05-16
Så tvärvände till slut Anders Borg om Europas ekonomi och kom litet närmare S, vilket gläder Färm ...

Det är för billigt att elda med kol

image
Nyhet - 2013-05-13
Krönika av Åsa där hon skriver om moderaternas flathet vad gäller handel med utsläppsrätter.

Ska regeringen roffa åt sig pengarna?

image
Nyhet - 2013-05-13
Krönika av Jens där han skriver om struktur- och regionalfonder och hur illa regeringen agerar.

Snus är och ska förbli en svensk angelägenhet

image
Pressmeddelande - 2013-05-08
"Det är Sverige som ska reglera innehållet i snus" säger Åsa om det nya förslaget till ...

Tuffare utsläppsgränser för lätta lastbilar

image
Nyhet - 2013-05-07
Nya gränser för koldioxidutsläpp för lätta lastbilar har nu beslutats. "Jag är nöjd" säger Marita i ...

Kollektivavtalen hotade

image
Pressmeddelande - 2013-05-03
Den svenska modellen hotas när EU reviderar offentlig upphandling och vissa länder vill ta bort ...

Ovärdig handel med människor

image
Nyhet - 2013-05-02
Det är vidrigt att kvinnor, män och barn säljs som sexslavar eller får sina organ borttagna för ...

Ta ungdomsarbetslösheten på allvar

image
Nyhet - 2013-05-02
"Regeringens hantering av ungdomsarbetslösheten är ett fiasko" skriver Olle i en artikel för några ...

Jobbfokus när Ulvskog 1:a maj talar

image
Nyhet - 2013-04-30
"Arbetslöshet ska alltid bekämpas. Kampen för jobben är alltid vår viktigaste fråga" säger Ulvskog ...

Hökmark måste börja ta jobben på allvar

image
Nyhet - 2013-04-30
"Det är i huvudsak högermajoriteter som med ideologisk blindhet styrt Europa de senaste åren. Facit ...

Halvera skattefusket i Europa

image
Nyhet - 2013-04-24
Skattefusk i EU ska halveras till år 2020 har parlamentets ekonomiutskott beslutat, vilket Olle är ...

Socialdemokratisk migrationspolitik i Sverige och Europa

image
Nyhet - 2013-04-22
Intresserad av att veta mer om socialdemokratisk migrationspolitik i Sverige och EU? Missa då inte ...

Öppet brev till M i Europaparlamentet

Pressmeddelande - 2013-04-17
S-ledamöterna skriver ett öppet brev till M med andledning av att Victor Orbán träffar de ...

M försvagar EU:s klimatarbete - röstade mot backloading

image
Pressmeddelande - 2013-04-16
"Moderaterna agerar återigen svekfullt i klimatfrågan", säger Åsa Westlund efter att M-ledamöterna ...

Gräns för bankbonusar rätt väg att gå

Nyhet - 2013-04-16
"Ett stort kliv mot en mer stabil banksektor", säger Olle efter parlamentets ja till starkare ...

Hellre forskning än mjölkstöd

image
Nyhet - 2013-03-18
Åsa skriver om EU:s jordbrukspolitik i Nerikes Allehanda och om bristen på modernisering och ...

S-nej till EU:s nya jordbrukspolitik

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2013-03-13
"Vi har arbetat för att EU:s jordbrukspolitik ska bli grönare men det blir enbart små myrsteg i den ...

Sverige vann votering i parlamentet

Pressmeddelande - Nyhet - 2013-03-13
Europaparlamentet har beslutat om sin mandatfördelningen, vilket innebär att Sverige behåller sina ...

Tuffare lagstiftning om hormonstörande ämnen

image
Nyhet - 2013-03-13
Åsa Westlund är glad över parlamentets beslut att förbjuda eller begränsa hormonstörande ämnen i ...

EU behöver en modern budget och Sveriges rabatt ska kvarstå

Pressmeddelande - Nyhet - 2013-03-13
Uttalande från Socialdemokraterna i Europaparlamentet med anledning av EU:s långtidsbudget - EU:s ...

Säkrare shopping för konsumenter

image
Nyhet - 2013-03-12
Det ska bli lättare att lösa tvister mellan konsumenter och handlare, både online och när man ...

Övervaka & rapportera utsläpp i EU

image
Nyhet - 2013-03-12
Utsläpp av växthusgaser i EU ska övervakas och rapporteras i ett led att uppfylla sina klimatmål. ...

Klartecken till fonder för socialt företagande

image
Nyhet - 2013-03-12
Nytt regelverk för socialt företagande. "Viktigt verktyg" konstaterar Ludvigsson och Nilsson.

Fackliga rättigheter måste respekteras

image
Nyhet - 2013-03-12
Förstärkt ekonomisk styrning i euroområdet och tydlig respekt för fackliga rättigheter. Bra beslut ...

Folkpartiet ett hinder för jämställdhet i EU

image
Nyhet - 2013-03-12
Ordentliga åtgärder för ökad jämställdhet får absolut inte göras i Folkpartiets Europa. Men skarpa ...

Stå upp för grön & rättvis jordbrukspolitik

image
Nyhet - Artikel - 2013-03-09
EU:s framtida jordbrukspolitik är uppe för beslut. Men törs de borgerliga partierna stå upp för en ...

Seminarium om jobben och Europa

image
Nyhet - 2013-03-07
Ett seminarium om de svenska jobben och vårt beroende av Europa - finns det en alternativ ekonomisk ...

Nya tider - Nya jobb

image
Nyhet - 2013-03-06
Seminarium om jämställdhet och jobb. Har vi råd att inte satsa mer på jämställdhet?

Jämställdhet lönar sig

image
Nyhet - 2013-03-04
Jämställdhet viktigt och har stort ekonomiskt värde säger Olle i ett uttalande i samband med ...

Förhandling om EU:s budget går åt fel håll

Nyhet - Artikel - 2013-02-24
Förhandlingen om EU:s budget är inte avslutad, tidpunkten för omröstningen inte fastställd. Som ...

1 Billion Rising

image
Nyhet - 2013-02-11
Tillsammans med 1 miljard andra, ger Anna sitt stöd till den globala aktiviteten "1 Billion Rising".

Tuffare tag mot momsbedrägerier

image
Nyhet - 2013-02-07
Europaparlamentet vill att det ges möjlighet att snabbt vidta åtgärder mot momsbedrägerier. "Viktig ...

Nya kvoter räddar fisken

image
Nyhet - 2013-02-06
Inte mera fiske än att beståndet hinner växa till samma eller större storlek nästkommande år. Det ...

S vill stoppa pengar till högerextrema

image
Nyhet - 2013-01-24
Samtliga av S-ledamöter har skrivit under petitionen som ska stoppa EU-finansieringen av ...

Hormonstörande ämnen fasas ut

image
Nyhet - 2013-01-24
Parlamentet skärper lagen mot hormonstörande ämnen. Bra, säger Åsa Westlund.

S-kritik mot brittiska utspelet

image
Nyhet - 2013-01-23
Stefan Löfven är också han kritisk till den brittiske premiärministerns utspel om medlemsskap, ...

Snart enklare jobba i EU

Nyhet - 2013-01-23
"Det ska bli lättare att röra sig på EU:s arbetsmarknad", säger Anna om direktivet för ...

Borgs glädjekalkyler farliga för Sverige

Nyhet - 2013-01-07
  Publicerad i SvD 06/01/2013 Det är illavarslande att finansminister Anders Borg så länge var ...

Borgs glädjekalkyler farliga för Sverige

Nyhet - 2013-01-07
Göran Ferm och Olle Ludvigsson tar upp debatten om faran då Anders Borg ägnar sig åt glädjekalkyler.

Hökmark skyller regeringens haveri på S

Nyhet - 2013-01-07
Marita Ulvskog och Marie Granlund svarar på Gunnar Hökmark

EU på väg mot miljövänligare och mer socialt ansvarstagande upphandlingar.

Nyhet - 2012-12-20
Sista veckan innan jul röstade Europaparlamentets inre marknadsutskott om hur de nya reglerna för ...

Socialdemokraterna välkomnar det nya tobaksdirektivet- Svenska snuset blir kvar.

Nyhet - 2012-12-19
Frågan om det svenska snuset har varit aktuellt under den senaste tiden. Nu har komissionen kommit ...

EU-kommissionen kritisk till Turkiets inskränkningar i de grundläggande friheterna.

Pressmeddelande - 2012-12-18
- Det är glädjande att Kommissionen i sitt svar till mig understryker att det är viktigt att ...

Viktig delseger i kampen för hållbart fiske och ett levande hav

Nyhet - 2012-12-18
Idag har utskottet behandlat frågan om utfiskningen i haven. Jens Nilsson tof ställning för att det ...

S-kansliet tar julledigt

image
Nyhet - 2012-12-17
God Jul och Gott Nytt År önskar De Svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Väl mött igen ...

Kritik mot Israel från enigt Parlament

image
Nyhet - 2012-12-13
"Stark och viktig signal" säger Åsa om Parlamentets eniga kritik av Israels senaste gärningar mot ...

Flyttkarusellen fortsätter

image
Pressmeddelande - 2012-12-13
EU-domstolen har dömt fördel Frankrike, som anmälde parlamentet för brott mot fördraget om antalet ...

Kritik mot kränkning av människorätt

image
Nyhet - 2012-12-12
EU måste bättre leva upp till de grundläggande rättigheterna konstaterar EP, men utan stöd av de ...

Maxgräns för djurtransporter

image
Pressmeddelande - 2012-12-12
Europaparlamentet har röstat för en resolution som ställer sig bakom kravet om en maxgräns på åtta ...

EU-pengar till löntagare hos SAAB

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2012-12-12
Sveriges ansökan om stöd från EU har godkänts av Parlamentet. Det betyder att drygt 5,4 miljoner ...

8-timmarsgräns för djurtransporter

image
Nyhet - 2012-12-12
S vill ha maxgräns för transport inom EU av djur till slakt när Europaparlamentet ska rösta i ...

EU-patent ger tillväxt och jobb

image
Nyhet - 2012-12-11
Parlamentet säger ja till en slutgiltig uppgörelse med medlemsländerna om att skapa ett EU-patent.

Ja, det finns hopp – även efter Doha

image
Nyhet - 2012-12-09
Klimatmötet är över. Man lyckades enas om att förlänga Kyotoavtalet, men trots att klimatfrågorna ...

Fri rörlighet - tillgänglig för alla?

image
Nyhet - 2012-12-03
Idag är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar. EP uppmärksammar ...

Ta jämställdhet på större allvar

image
Nyhet - 2012-11-27
Kvoteringsmotståndarna sitter med armarna i kors när det behövs rejäla insatser för jämställdheten, ...

EU måste ta ledningen på klimattoppmötet

image
Pressmeddelande - 2012-11-22
Europaparlamentet har röstat igenom en resolution inför årets klimatmöte i Doha, Qatar som börjar ...

Viktigt besked om skiffergas

Pressmeddelande - 2012-11-22
Idag röstade Europaparlamentet om två rapporter om framtida utvinning av skiffergas. ...

Stopp för fusk, slöseri och djurplågeri

image
Nyhet - 2012-11-21
Nya regler för hajfiske ska säkerställa att så kallat hajfensfiske inte längre ska förekomma inom ...

Parlamentet godkände Tonio Borg

image
Pressmeddelande - 2012-11-21
Europaparlamentet har godkänt Tonio Borg som ny kommissionär för hälsofrågor. "Det är naturligtvis ...

S&D i EU-parlamentet säger nej till Borg

image
Pressmeddelande - 2012-11-20
En överväldigande majoritet i S&D-gruppen beslutade ikväll att rösta nej till Tonio Borg som ny ...

S-krav på Rådet om Borg

image
Pressmeddelande - 2012-11-20
S kräver idag att kommissionen och rådet redovisar hur de tänker hantera Borgs problematiska syn på ...

Positiv markering för fackliga rättigheter

Nyhet - 2012-11-20
"Frågan om att inrätta ett socialt protokoll inom EU måste börja diskuteras på allvar" säger ...

Jämställdhet i styrelser måste stärkas

image
Nyhet - 2012-11-14
EU-kommissionen har presenterat en plan för hur jämställdheten ska öka i styrelser. "Bra, man kan ...

Summering av seminariet

image
Nyhet - 2012-11-14
Andra seminariet i serien "Nya tider - nya jobb" hade fått titeln "Är vi smarta nog för de nya ...

S vill stoppa homofob och abortmotståndare

image
Pressmeddelande - 2012-11-13
S kommer inte att stödja en extrem abortmotståndare och homofob till uppdraget som högste ansvarig ...

Högintressant seminarium i Göteborg

Nyhet - 2012-11-06
Måndagen den 12 november möts Göran Persson, Pehr G Gyllenhammar och Ann-Sofi Lodin i ett rykande ...

EU måste sätta press på Turkiet

Nyhet - 2012-10-30
Marita Ulvskog upprörs över den förvärrade situationen i Turkiet och vill veta vad EU gör för ...

Regeringen spelar jämställdhetsmotståndarna i händerna

Nyhet - 2012-10-23
- Det är bedrövligt att EU-kommissionen inte förmått stå upp för ökad jämställdhet i Europa, säger ...

EU:s budget måste reformeras

Pressmeddelande - 2012-10-23
EU-parlamentet har idag beslutat om sin förhandlingsposition inför slutförhandlingen om EU:s budget ...

Dubbelsession i Strasbourg

image
Nyhet - 2012-10-19
Budgetfrågorna dominerar sessionen - men också läkemedelsavtal mellan EU och Israel samt konsulärt ...

Färm ny vice ordförande

image
Nyhet - 2012-10-17
Göran Färm har valts till ny vice ordförande i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.

Anna Hedh deltar på dag mot människohandel

Pressmeddelande - 2012-10-17
Inför EU:s dag mot människohandel deltar Anna Hedh på ett seminarium på Moderna Museet i Stockholm ...

"EU behöver ett socialt protokoll"

Nyhet - 2012-10-15
- Frågan om att inrätta ett socialt protokoll inom EU måste nu börja diskuteras på allvar, säger ...

Är vi smarta nog...

image
Nyhet - 2012-10-12
... för de nya jobben? Det är titeln på seminarie 2 i serien "Nya tider - Nya jobb". Bla kommer ...

Farligt när Borg kopierar greker

image
Nyhet - 2012-10-03
Tar finansministern verkligen ansvar för Sverige? Det undrar Göran Färm och Olle Ludvigsson i en ...

Krisen ett tillfälle att satsa nytt

image
Nyhet - 2012-10-03
Klimatförändringar. Det är huvudtemat för Åsas krönika i Nerikes Allehanda.

Dags ta ansvar för Grekland och Europa

image
Nyhet - 2012-09-11
Det mesta tyder på att det skulle bli en kaotisk operation utan vinnare om Grekland sparkas ut ur ...

Regeringen riskerar EU-miljarder till svensk landsbygd

Nyhet - 2012-09-07
"Om den svenska regeringens hållning i förhandlingarna vinner gehör så är även landsbygdsprogrammet ...

En ny kompost-era i Sverige

image
Nyhet - 2012-09-05
Kommunerna bör ta över ansvaret för återvinning. Men räkningen ska skickas till ...

Fel av Kommissionen att utmana den svenska modellen

Nyhet - 2012-09-03
"EU-kommissionens uppgift måste alltid vara att skydda – inte angripa – fackliga fri- och ...

EU-kampen mot skattefusk måste ges rejäla resurser

Nyhet - 2012-09-03
"En ökad EU-satsning mot skattefusket har alla förutsättningar att ge god utdelning", säger Olle ...

Nationalismen breder ut sig i EU

image
Nyhet - 2012-08-01
Det blåser nationalistiska vindar i EU. Syftet är att i krisens spår försöka gå en inhemsk opinion ...

Vi har vägen till ett hållbart fiske

image
Nyhet - 2012-07-23
"Våra hav är en fantastisk resurs. Tyvärr värnar vi inte tillräckligt om miljön och fisken i haven. ...

Långt kvar tills vi får rättvisa bakom ratten

image
Nyhet - 2012-07-23
Åkeriföretag som respekterar kör- och vilotider, anställnings- och trygghetsvillkor för chaufförer ...

Ge regionerna mer inflytande över EU-pengar

Nyhet - 2012-07-11
En modern och decentraliserad sammanhållningspolitik där regionerna har stort inflytande över hur ...

EU ställer krav på Israel

Pressmeddelande - 2012-07-05
Israel måste leva upp till sina skyldigheter som ockuperande makt. Det är ett av kraven som ...

Djurtransporter måste kortas nu

Nyhet - 2012-07-05
EU-kommissionen arbetar nu med nya regler för djurskyddet i EU. Bristerna är stora, också vad ...

Nytt verktyg för tillväxt i Europa

Nyhet - 2012-07-05
230 miljoner euro öronmärks som garantier för att stödja utfärdande av obligationer via ett nytt ...

Nej till Acta!

Pressmeddelande - 2012-07-04
Europaparlamentet har nu röstat nej till Acta-avtalet, eftersom man ansåg att skyddet för de ...

Ingen ska nekas grundläggande banktjänster

Nyhet - 2012-07-04
EU-parlamentet uppmanar nu kommissionen att presentera skarpare lagstiftning för att minska det ...

Därför röstar vi nej till Acta

Pressmeddelande - 2012-07-04
Idag röstar vi svenska Socialdemokrater nej till Acta-avtalet. - Vi tror inte att Acta är rätt väg ...

Framtidens färdskrivare

Nyhet - 2012-07-04
Ett nytt förslag om färdskrivare har beslutats av Europaparlamentet i förbättringssyfte. "Det är ...

EU stoppar laglig medicin till fattiga länder

Nyhet - 2012-07-03
EU gör det därmed svårare för lagliga mediciner att nå fattiga länder. "EU måste garantera att de ...

EU-parlamentet vill ge regioner mer makt över sammanhållningspolitiken

Nyhet - 2012-06-21
"Jag är nöjd" konstaterar Jens Nilsson efter att REGI-utskottet röstat ja till förslaget om ...

Nytt nej till Acta från EU-parlamentet

Nyhet - 2012-06-21
"Ett välkommet beslut" kommenterar Åsa Westlund dagens beslut om ett nej till Acta från det ...

Seminarium om ungdomsarbetslöshet

Nyhet - 2012-06-20
Ungdomsarbetslöshet - en ohejdbar farsot eller ett problem som kan lösas? Seminarium 25 juni i ...

Bättre skydd mot kemikalieolyckor

image
2012-06-14
Seveso III innebär ett stärkt skydd för människor och miljö, den har också ett tydligt ...

Sårbara länder tappar förmåner

image
2012-06-13
Den positiva ekonomiska utvecklingen i flera utvecklingsländer kan bromsas in när de förlorar sina ...

Rättigheter först- sedan handel

image
Nyhet - 2012-06-13
Vi är i grunden positiva till frihandel.Men vi kan inte rösta ja till ett handelsavtal med Colombia ...

Fackliga rättigheter måste respekteras

Nyhet - 2012-06-13
"Det är bra att vi nu fått en tydlig signal om att fackliga fri- och rättigheter måste respekteras ...

Fotbolls-EM visar vikten av att marknadsföra sexköpslagen

image
Nyhet - 2012-06-08
Sportevenemang och sexköp hör ihop på ett fruktansvärt sätt. Den svenska sexköpslagen har visat sig ...

Klimatsmart infrastruktur för jobb och tillväxt

image
Nyhet - 2012-06-01
Ett sammanlänkat Europa är ännu inte på plats men förhoppningen är att fonden ska sjösättas från ...

Ungdomsarbetslöshet

image
Nyhet - 2012-06-01
Välkommen till ett seminarium i Göteborg, mån den 25 juni. Volvos VD är en av dem som kommer ...

Acta möter motstånd i EU-parlamentet

Nyhet - 2012-05-31
- Idag röstar jag nej till Acta i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, säger Marita ...

Rätt till grundläggande banktjänster

Nyhet - 2012-05-31
EU-parlamentets ekonomiutskott uppmanar kommissionen att presentera skarp lagstiftning för rätten ...

Hedh: Rött kort mot prostitution

image
2012-05-30
Till arenorna strömmar spelarna, hjältarna, alla är män. Till bordellerna forslas kvinnorna, offer ...

S sätter press på EU om moms

Nyhet - 2012-05-30
(S) har satt press på EU-Kommissionen när det gäller moms för ideella föreningar. "Finns ingen ...

Azerbajdzjan kontaktas av EU-parlamentariker

Nyhet - 2012-05-25
Loreen har gjort helt rätt och hon har mitt fulla stöd, säger Göran Färm, europaparlamentariker (S) ...

EU-kommissionen får bakläxa för förslag om strejkrätt

Nyhet - 2012-05-25
Kommissionen fick bakläxa av de nationella parlamenten vad gäller det Monti II-förslag som ...

På tiden att EU fördömer homofobi

image
2012-05-24
De största politiska grupperna i Europaparlamentet eniga om att bekämpa homofobi. Det är på tiden, ...

Reinfeldt har fel om projektobligationerna

image
2012-05-24
– Hade Reinfeldt tagit sig tid att läsa beslutet så skulle han ha sett att hela kostnaden tas genom ...

Underbeskattningen av finanssektorn måste rättas till

Nyhet - 2012-05-23
Europaparlamentet röstar idag om den finansiella transaktionsskatten och frågan finns därmed kvar ...

Miljarder för att få EU på rull

image
2012-05-22
Med projektobligationer kan vi skapa investeringar i viktiga infrastrukturprojekt, transporter och ...

Regioner ska bestämma mer om sammanhållningspolitiken

image
Nyhet - 2012-05-15
"Det är självklart att lokala och regionala aktörer ska vara med och utforma EU:s ...

Seminarium: Innovativ industri behovs!

image
Nyhet - 2012-05-15
Välkomna till ett seminarium med bland andra Stefan Löfven och företrädare från VOLVO, Astra Zeneca ...

Stark EU-markering för fackliga rättigheter

Nyhet - 2012-05-14
Ekonomiutskottet röstade idag om det s.k. 2-packet, vilket gläder Olle Ludvigsson. "Det är bra att ...

Seminarium om infrastruktur

image
Nyhet - 2012-05-11
Välkomna på ett seminarium måndagen den 28 maj. EU vill investera i Europas infrastruktur. Men hur ...

Nya regler om handel med kemikalier

Nyhet - 2012-05-10
Europaparlamentet klubbade idag igenom en överenskommelse med Ministerrådet gällande förordningen ...

Nytt nej till parlamentets flyttkarusell

Nyhet - 2012-05-10
Än en gång har Europaparlamentet röstat om ett enda säte för parlamentet 368 ledamöter stöder ...

Bonusar ska inte överstiga lönen

image
Nyhet - 2012-05-09
Relationen mellan bankchefers bonus och fasta lön ska aldrig överstiga 100 procent, föreslår ...

Ludvigsson i Serbien

Nyhet - 2012-05-04
Olle finns på plats i Serbien under hela helgen för en rad möten och seminarier, i samband med de ...

Swoboda var på besök

image
Nyhet - 2012-05-02
Forskning, innovationer, jobb och nätaktivism stod på Swobodas agenda när han besökte ett soligt ...

FN måste ingripa i Västsahara

image
Nyhet - 2012-04-27
FN:s styrka i det av Marocko ockuperade Västsahara måste ges utökade befogenheter, skriver Urban ...

Marita till Malung

image
2012-04-26
EU-parlamentariker Marita Ulvskog besöker Malung-Sälen Kommun den 1-2 maj. Både små och stora ...

EU-budget för jobb och tillväxt

image
Nyhet - 2012-04-25
EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt budgetförslag för 2013 inför parlamentets ...

Ulvskog: Slarva inte bort EU.s järnvägspengar

image
2012-04-24
EU har lovat prioritera Botniska korridoren i sin infrastruktursatsning, men det får inte bli så ...

Ordförande Swoboda till Sverige

image
Nyhet - 2012-04-23
Swoboda pratade direkt om att han ville komma till Sverige när han blev vald till ordförande, säger ...

Ulvskog försvarar svenskt snus

image
Nyhet - 2012-04-20
Marita har ställt en fråga till EU-kommissionen och kräver att det svenska snuset ska bevaras.

Brev till FN om styrkorna i Västsahara

image
Nyhet - 2012-04-17
Vi uppmanar FN:s säkerhetsråd: Det är hög tid att ge FN:s fredsbevarande styrka i Västsahara, ...

Strasbourg 17-20 april

image
Nyhet - 2012-04-16
I fokus står hemliga och inte så hemliga aspekter av antiterroristsamarbete mellan EU och USA, ...

Nu besöker vi Motala

image
Nyhet - 2012-04-13
EU:s socialfond bidrar årligen med mångmljonbelopp till Motala. Pengarana används till att få ...

Flytta hockey-VM från Vitryssland!

image
Nyhet - 2012-04-12
Frågan om idrott och politik väcker alltid heta känslor. Senast i raden är hockey-VM i Vitryssland. ...

Dags att ta krafttag mot skolavhoppen

image
Nyhet - 2012-04-11
I Europa har insatserna mot skolavhoppen högsta prioritet. Sverige har däremot varken något ...

Praktik på Europaparlamentet

image
Nyhet - 2012-03-29
Intresserad av att praktisera i en internationell miljö, i den Europeiska unionens huvudstad ...

Praktik för funktionsnedsatt

image
Nyhet - 2012-03-29
Har du en funktionsnedsättning? Universitetsstudier? Och är under 30? Då kan du vara en möjlig ...

Praktik på Europaparlamentet

image
Nyhet - 2012-03-29
Intresserad av att praktisera i en internationell miljö, i den Europeiska unionens huvudstad ...

EU-parlamentet: avskaffa flyttkarusellen!

Nyhet - 2012-03-29
En överväldigande majoritet EU-parlamentariker har röstat ja till ett säte för EU-parlamentet och ...

Ett steg närmare EU för Montenegro

Nyhet - 2012-03-29
EU-parlamentet ser positivt på Montenegro som framtida EU-medlem. I juni planeras ...

OK till banrytande regelverk för derivathandeln

Nyhet - 2012-03-29
"tt stort steg framåt i arbetet med att stabilisera finanssektorn" konstaterar Olle Ludvigsson ...

Besked idag om billigare mobilsurf

image
2012-03-28
Besked idag: EU:s medlemsländer och EU-parlamentet är överens om att drastiskt sänka kostnaderna ...

Vad gör EU-ministern åt flyttkarusellen?

image
2012-03-26
Ohlsson har nu chansen att spara pengar och ta ett populärt initiativ. Tar hon ens upp frågan till ...

Det är resultatet som räknas

image
Nyhet - 2012-03-26
"Faktum är att prisregleringar hittills fungerat mycket väl" replikerar Anna Hedh och Marita ...

Ewa Björling gör en "Tolgforsare"

image
Artikel - 2012-03-22
Ewa Björling (M) följer mönstret i regeringen och levererar en ordentlig "Tolgforsare" – vältaligt ...

Dubbla signaler om fackliga rättigheter

Nyhet - 2012-03-21
"Det är olyckligt att EU-kommissionen inte konsekvent förmår stå upp för de fackliga fri- och ...

Stopp för falska hälsopåståenden

image
Nyhet - 2012-03-21
Konsumenter ska kunna lita på att de hälsoeffekter en produkt påstås ha är sanna, säger Åsa ...

Sänk priserna för surf

image
2012-03-21
På lördag flyger 185 resenärer till Gran Canaria från Kalmar. Anna Hedh åker till flygplatsen för ...

Vill du ha våra nyheter?

image
Nyhet - 2012-03-16
Skicka din adress till oss och bli uppdaterad på sossepolitiken i EU.

EU måste agera om konfliktmineral

image
Nyhet - 2012-03-16
"Det är dags att även EU agerar", skriver Marita Ulvskog med anledning av EU-toppmöte där en av ...

Stryp ej EU-projekten i norra Sverige

image
Nyhet - 2012-03-16
"Att strypa EU-satsningarna i Norr- och Västerbotten vore emellertid både dumt och olyckligt", ...

Aktiva insatser mot ungdomsarbetslösheten

image
Nyhet - 2012-03-15
Regeringens strategi mot ungdomsarbetslösheten behöver läggas om, skriver Göran Färm, Olle ...

Sänk priserna för surf i utlandet

image
Nyhet - 2012-03-15
Vi socialdemokrater har sedan länge satt ner foten om att priserna för roaming måste sänkas, och nu ...

Åsa om offentlig upphandling

image
Nyhet - 2012-03-14
Åsa talar om det pågående arbetet med nytt direktiv för offentlig upphandling och att det måste bli ...

Island snart EU-land

image
2012-03-14
Island får gärna bli ett EU-land, tycker en majoritet i EU-parlamentet. Göran Färm ser mycket ...

Seminarium om EU och ekonomin

image
2012-03-07
Kommer EU:s skuldkris drabba fler länder? Kanse till och med Sverige? Fredagen den 9 mars är du ...

Nu behövs krafttag mot ungas arbetslöshet

image
Nyhet - Artikel - 2012-03-05
För oss är ungdomsjobben en solklar förstaprioritet, skriver Jens och Olle tillsammans med ...

”Arbetslinjen” ger inga ungdomsjobb

image
Artikel - 2012-03-05
Arbetslinjen handlar om att sänka saktter snarare än att skapa jobb. Så skriver vi i en slutreplik ...

EU stryper pengar till Syrien

Pressmeddelande - 2012-03-02
Budgetutskott har antagit ett förslag om att stoppa den budgetgaranti som EU ställer upp med för ...

Vilken arbetslinje?

image
Artikel - 2012-03-01
Trots regeringens prat om "arbetslinjen" ökar ungdomsarbetslösheten. Nu behövs centrala ...

Positivt för grönare energiskatter

Nyhet - 2012-02-29
"Ett positivt steg i rätt riktning", konstaterar EU Olle Ludvigsson sedan Ekonomiutskottet i dag ...

EU tvärvänder om energimål

Nyhet - 2012-02-28
Efter månader av förhandlingar, har Industriutskott röstat igenom det kontroversiella direktivet om ...

Roaming kan bli billigare i EU

image
Nyhet - 2012-02-28
Vi har nu satt ner foten: roamingpriserna ska sänkas. Om allt går som planerat märks det i ...

Roaming kan bli billigare i EU

image
Pressmeddelande - 2012-02-28
Vi har nu satt ner foten: roamingpriserna ska sänkas. Om allt går som planerat märks det i ...

Sjöstedt mot solidarisk omfördelning

image
Nyhet - 2012-02-28
Felen i utbetalningarna av EU-bidragen handlar framförallt om rena misstag hos stödmottagarna. ...

Stoppa oljesand med höga miljökrav

Nyhet - 2012-02-22
EU-kommissionen föreslår föreslår en skärpning av utsläppsvärdet för oljesand, vilket stöds av Åsa ...

Om Europas fattiga

image
Artikel - 2012-02-21
Mellan 500 och 1000 personer sover på gatan varje natt i Sverige. Många är EU-medborgare, som ...

EU-pengar ger unga jobb

image
Nyhet - 2012-02-20
På Produktionsskolan i Västra Frölunda skaffar sig ungdomar utan gymnasiebehörighet riktig ...

Demokratin i Ungern hotas

image
2012-02-16
Europaparlamentet riktar idag skarp kritik mot utvecklingen i Ungern. Svenska regeringen måste ...

Hårdare regler för svavel i fartygen

image
2012-02-16
- Vi vet att försurningen och övergödningen förstör vår natur och våra hav. Höga miljökrav måste ...

EU respekterar inte Västsaharas rätt

image
2012-02-16
EU-parlamentet sa idag ja till ett handelsavtal för fiske- och jordbruksprodukter med Marocko. Att ...

Bördorna måste fördelas rättvisare

image
Nyhet - 2012-02-16
"Den medicin som Anders Borg & Co tvingar på grekerna fungerar helt enkelt inte" skriver Göran Färm ...

Sluta hetsa mot Grekland

Nyhet - 2012-02-11
Det krisande landet får fel medicin. Pratet om tvångsförvaltning av den grekiska ekonomin måste ...

Finansskatten ett intressant högerprojekt

image
Nyhet - 2012-02-10
Allt fler inser att även finanssektorn är underbeskattad. Skatteförslaget ger EU högre tillväxt, ...

Strasbourg 13-16 februari

image
Nyhet - 2012-02-09
Det blir debatt om den politiska utvecklingen i Ungern och om sysselsättningspolitiken i EU. ...

Snart lägre räkningar för mobilsurf

image
2012-02-07
Anna Hedhs utskott har tagit beslut om roamingkostnader. Anna föreslog ett pristak på 0,05 Euro och ...

Svar om ACTA-avtalet

image
Nyhet - 2012-02-06
För närvarande får vi många frågor om ACTA-avtalet. För att underlätta och möjligen avlasta, ...

Göran på SVT Forum

image
Nyhet - 2012-02-04
I en intervju på SVT Forum talar Göran om den finansiella transaktionsskatten men också om behovet ...

Bort med vilseledande märkning av mat

image
2012-02-01
- Konsumenter ska inte riskera att bli vilseledda när de försöker handla nyttig mat, säger Åsa ...

Fullt hus på seminarium

image
2012-01-30
Det var fullt i salen när Marita Ulvskog höll ett seminarium om konfliktmineral, de mineral som ...

Jämställdhet kan få fart på EU:s ekonomi

Artikel - 2012-01-30
Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden kan få ekonomin att växa i rådande krisläge. ...

Löfven är ett bra val

image
Nyhet - 2012-01-27
Stefan Löfvens kunskap och framtidsinriktning gläder oss, säger de sex svenska Socialdemokraterna i ...

Löfven klokt och framåtsyftande val

image
Nyhet - 2012-01-26
"Stefan Löfven är ett klokt och framåtsyftande förslag till ny partiledare", säger Göran Färm i en ...

”Löfven lysande val för S”

image
Nyhet - 2012-01-26
"Stefan Löfven är ett utmärkt val av partiordförande", säger Olle Ludvigsson sedan det blivit klart ...

Göran leder S i EU:s budgetfrågor

image
2012-01-26
– Det känns hedrande att få föra fram Socialdemokraternas hjärtefrågor i budgetarbetet som berör så ...

Jens Nilsson

image
Nyhet - 2012-01-25
Jens Nilssons arbetsuppgifter är klara. Han ska syssla med regionala frågor, fiskefrågor, Sydafrika ...

Kroatiens folk säger JA!

image
Nyhet - 2012-01-23
Om alla övriga EU-länder nu godkänner Kroatien, blir landet EU-medlem nästa sommar. EU-parlamentet ...

Bra lag mot antibakteriella ämnen

image
2012-01-19
Nyttan med tröjor som luktar lite mindre svett innan man tvättat dem några gånger är inte värd ...

Hårdare regler för gammal elektronik

Nyhet - 2012-01-19
Nya regler för återvinning av elektronik. De nya reglerna kommer att kräva att det blir lättare för ...

Parlamentskritik mot pakten

image
Nyhet - 2012-01-19
Europaparlamentet har antagit en resolution som riktar kritik mot centrala delar av den nya ...

Kris kan inte bantas bort

Nyhet - 2012-01-18
"Enbart besparingar och åtstramningar är ingen väg ut ur euroländernas kris", hävdar Göran Färm och ...

Finanspakten behöver fackligt perspektiv

Nyhet - 2012-01-17
EU-parlamentariker Olle Ludvigsson (S) uppmanade igår kväll parlamentets tre representanter i ...

Strasbourg 16-22 jan

image
Nyhet - 2012-01-13
Blir socialdemokraternas gruppledare Martin Schulz Euorpaparlamentets nye talman? Det och mycket ...

Ashton, sätt press på Etiopien!

image
Nyhet - 2011-12-22
Vi upprepar vårt krav på EU:s utrikesansvarige Ashton. Denna gång kräver vi att EU omedelbart ...

God Jul och Gott nytt år

image
Nyhet - 2011-12-21
Nu håller vi julledigt fram tills den 9 januari. Vi tackar alla er som vi haft kontakt med under ...

God fortsättning!

image
Nyhet - 2011-12-21
Nu är vi alla på plats igen. Det är en utmanande vår som väntar för EU:s medlemsländer. Följ vårt ...

Ansök om EU-pengar för SAAB!

image
2011-12-20
Åtgärder för att stötta SAABs löntagare kan finansieras med hjälp av EU-pengar. Vi kräver att ...

Ny rapport om transaktionsskatt

image
Nyhet - 2011-12-19
Vi publicerar en färsk rapport om EU-kommissionens kontroversiella förslag om en europeisk ...

EU bör öppna upp

image
2011-12-15
EU bör öppnas upp ännu mer, det framkom idag efter en i EU-parlamentet. Det känns bra att ...

Bra att EU vill förbjuda fosfater

image
2011-12-14
Ett fosfatförbud i tvätt- och maskindiskmedel i hela EU kommer bidra till att minska övergödningen ...

Gränslöst skydd för EU:s brottsoffer

image
2011-12-13
Tusentals offer i EU som kommer nu att kunna få ett bättre skydd när de rör sig över landsgränser ...

Nu kommer Jens!

image
Nyhet - 2011-12-12
Idag åker Jens Nilsson till Strasbourg. Äntligen är han en fullvärdig medlem av Europaparlamentet!

Reinfeldt saknas i Durban

Nyhet - 2011-12-08

Pengarna på bordet Reinfeldt!

image
Nyhet - 2011-12-08
Det är skamligt att regeringen säger sig vara ledande inom klimatarbetet men samtidigt inte lägger ...

EU:s krislösning måste bli mänsklig

Nyhet - 2011-12-08
Debattartikel i Göteborgs-Posten av Åsa Westlund och Olle Ludvigsson införd den 8 December 2011. ...

Våga gå emot dina regeringskamrater, Lena Ek

Artikel - 2011-12-08
Som EU-parlamentariker var Lena Ek positiv till bindande mål, kommer hon som miljöminister kunna ...

Dags för regeringen att skärpa sig i försvaret av föreningslivet

Nyhet - 2011-12-06
"Regeringen måste nu vässa sina argument och sitt engagemang i momsfrågan" säger Olle efter det att ...

Marita och Åsa på plats i Durban

image
2011-12-06
Marita Ulvskog och Åsa Westlund är på plats på klimatmötet i Durban, Sydafrika. Under intensiva ...

Grattis Kroatien, nästa medlem i EU

image
2011-12-01
I EU-parlamentet hördes idag ett rungande ja till Kroatiens medlemskap. Göran Färm (S) är en av de ...

EU-parlamentet stärker sitt arbete mot HIV och AIDS

2011-12-01
På den internationella HIV/AIDS dagen antog EU-parlamentet en resolution om åtgärder för HIV/AIDS. ...

S förtroenderåd 3-4 dec

image
Nyhet - 2011-11-28
Göran Färm är vårt ombud på förtroenderådet där den ekonomiska politiken står i fokus. ...

Stoppa handeln med konfliktmineraler

image
Artikel - 2011-11-28
EU måste agera för att stoppa den olagliga mineralhandeln som eldar på konfliken i Kongo, skriver ...

Fiskeutskott struntar i folkrätten!

image
2011-11-22
Jag beklagar att fiskeutskottet i Europaparlamentet låter nationella intressen gå före ...

Kyotoprotokollet ska gälla

image
2011-11-16
Ulvskog och Westlund inför klimattoppmötet i Durban: Ge fullt stöd till Kyotoprotokollet, höj ...

Fel av Borg att banta finanstillsynen

image
Nyhet - 2011-11-16
I en debattartikel på SvD:s Brännpunkt skriver Färm och Ludvigsson bland annat att "regeringen ...

Ingen EU-lag om onlinespel

Nyhet - 2011-11-15
Idag fattade Europaparlamentet beslut om hur man vill att den kommande EU-lagstiftningen om ...

Risktagande inför öppen ridå ger ökad stabilitet

Nyhet - 2011-11-15
- Att strama regler för blankning och CDS-handel nu kommer på plats är ett stort steg framåt, ...

Palmedagarna: EU:s globala roll

image
Nyhet - 2011-11-03
Vilken roll har EU globalt? Den frågan ställer arrangörerna av Palmedagen den 12 nov. Åsa Westlund ...

EU-konferens med S

image
Nyhet - 2011-11-03
Den 7 nov deltar våra ledamöter i en Socialdemokratisk EU-konferens. För att utveckla en progressiv ...

EU vill ha hårdare lagar mot sexuella övergrepp mot barn

2011-10-27
Sexuella brott mot barn är ofta gränsöverskridande. Därför behövs gemensamma regler, inte minst när ...

Förenkla gröna upphandlingar

image
2011-10-27
Idag drar sig många för att ställa till exempel miljö- och klimatkrav av rädsla för att bli stämda, ...

Europaparlamentet sparar och satsar på jobben

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-10-26
Idag beslutade EU-parlamentet om nästa års EU-budget. Besparingar på EU-politiker och investeringar ...

Mindre tillväxtpengar med M och FP:s nya EU-politik

image
Artikel - 2011-10-24
Det lär kännas i Sveriges mest utsatta regioner om strukturfonderna försvinner, som regeringen ...

Strasbourg 24-27 oktober

image
Nyhet - 2011-10-20
Det är inga småfrågor på agendan: Nästa års EU-budget, hårdare straff för barnpornografi och ...

Strasbourg 14-18 nov

image
Nyhet - 2011-10-20
Hur ska framtidens jordbrukspolitik se ut? Hur bekämpar vi olagligt fiske? Kan vi rädda honungsbin ...

Strasbourg 24-27 oktober

image
Nyhet - 2011-10-20
Det är inga småfrågor på agendan: Nästa års EU-budget, hårdare straff för barnpornografi och ...

Strasbourg 12-16 dec

image
Nyhet - 2011-10-20
Hur ska ett gränsöverskridande samarbete för att skydda brottsoffer se ut? Parlamentet avgör också ...

Strasbourg 12-15 mars

image
Nyhet - 2011-10-20
Island som EU-medlem? Kvotering i bolagsstyrelser som EU-lag? Läs agendan inför beslutsveckan i ...

Följ oss på facebook

image
2011-10-19
Nu har vi en gemensam sida på facebook. Se vårt nyhetsflöde här.

Förslag idag: EU-miljarder till Norrbotniabanan

image
2011-10-19
Vi måste fortsätta stödja och utveckla framgångarna i norra Sverige. Förutsättningen för detta är ...

Slöseriet med mat ska halveras

2011-10-18
Socialdemokraterna och de Grönas förslag om att matslöseriet ska halveras till år 2025 fick stöd av ...

Momsundantag för eldsjälar

image
Nyhet - 2011-10-13
Parlamentet har tagit ställning för att de ideella föreningarna ska slippa krånglig momsredovisning.

Praktikplats hos S i Europaparlamentet

image
Nyhet - 2011-10-11
Intresserad av att göra praktik i en internationell miljö i Europas huvudstad? Delar du våra ...

Rätt att räkna om stresstestet av europeiska banker

Nyhet - 2011-10-10
"Att sommarens stresstest av europeiska banker räknas om med mer realistiska antaganden är ett ...

Satsa på demokratin i Nordafrika och på jobben i Europa

image
2011-10-05
EU-parlamentets budgetutskott har sagt sitt om EU:s budget för 2012. EU:s stöd till ...

EU-politiker måste också spara

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-10-05
Nu sparas det in på reseersättningar och traktamenten för EU-parlamentarikerna. Det är inte mer än ...

Snart skärpta krav på återvinning av elektronik

image
2011-10-04
Det måste bli enklare för konsumenten att återvinna gamla telefoner, leksaker och annan ...

EU måste sätta press på Etiopien

image
Nyhet - 2011-10-04
Två svenska journalister sitter fängslade i Etiopen. Nu måste EU sätta press på regimen, säger ...

Barnens dag - varje dag

image
Artikel - 2011-10-03
I dag är det internationella barndagen. Det borde det vara varje dag året om, för inget är väl ...

Görans nyhetsbrev

Nyhet - 2011-09-30
Läs Göran Färms senaste nyhetsbrev där han bland annat skriver om sex-pack, finansskatt, ...

Argumenten mot euroobligationer håller inte

image
Nyhet - 2011-09-30
Debattartikel av Färm och Ludvigsson om att regeringen gör stor sak av sitt motstånd mot ...

"Hökmarks utfall mot EU och oss bara vilseleder läsarna"

Nyhet - 2011-09-30
I en replik på M-politikern Hökmarks påhopp svarar Färm och Ludvigsson tillsammans med Marie ...

EU och demokratin i Nordafrika

image
2011-09-29
Hur har EU hanterat den Arabiska våren och vad drar man för slutsatser av detta? Det var en av ...

EU måste följa internationell rätt och avsluta fiskeavtalet med Marocko

Nyhet - 2011-09-29
Europaparlamentet har röstat ned ett förslag från bland andra de svenska S-ledamöterna att skicka ...

Palestina får stöd av EU-parlamentet

Nyhet - 2011-09-29
Nu visar även Europaparlamentet sitt stöd för Palestinas ansökan om medlemskap i FN. Åsa är positiv.

Dags att ta transaktionsskatten på allvar

Nyhet - 2011-09-28
"Nu måste transaktionsskatten börja tas på allvar även i Sverige" säger Göran Färm och Olle ...

Viktigt beslut om reformpaket

image
Nyhet - 2011-09-28
"Lagstiftningspaketet när det gäller ekonomisk styrning blir viktigt för att stabilisera den ...

Säkrare trafik i EU

Nyhet - 2011-09-27
EU-parlamentet har antagit en resolution för säkrare trafik i Europa. I en kommentar säger Marita ...

Sökes: politiskt sakkunnig

image
Nyhet - 2011-09-23
S i Europaparlamentet söker en politiskt sakkunnig med placering i Bryssel. Är du intresserad av ...

Session i Strasbourg 26-29 sept

image
Nyhet - 2011-09-22
Ska EU erkänna Palestina som stat? Hur ska EU:s framtida ekonomiska styrning se ut? Detta ...

Europa på bokmässan

image
Nyhet - 2011-09-19
Vi kommer att finnas på bokmässan vid Europaparlamentets monter. Olle kommer att prata om ...

Bra om Malmström tar krafttag mot gränskontroller

Pressmeddelande - 2011-09-15
I morgon, fredag, väntas EU-kommissionär Cecilia Malmström komma med ett förslag om nya och hårdare ...

EU bidrar till valen i D R Kongo

image
2011-09-13
EU-kommissionen svarat på Ulvskogs fråga om hur de ska hjälpa till att säkra fria och rättvisa val ...

EU-beslut om Norrlands råvaror

image
2011-09-13
Marita Ulvskog såg till att Norrbotten hamnade på EU:s karta när EU-parlamentet fattade beslut om ...

Session i Strasbourg 12-15 sept

image
Nyhet - 2011-09-12
EU:s yttre gränser, Strategi för råvaror, Eurodebatt och kvinnligt företaganade- allt sammans ska ...

Hårdare krav på dioxinfisk- surströmmingen blir kvar

image
2011-09-06
Jag är glad att EU skärper kraven när det gäller fisk med för höga dioxinhalter, säger ...

Juholt till Bryssel

image
Nyhet - 2011-09-05
Onsdagen den 7 september får vi besök av Håkan Juholt i Bryssel.

Olles höst i EU: kris, skatter och industrijobb

image
Nyhet - 2011-09-02
Olle har precis startat upp sin tredje "säsong" i Europaparlamentet. Efter några semesterveckor ...

Kom och lyssna på klimatdebatt

image
Nyhet - 2011-08-31
1 september kan du lyssna på en paneldebatt om klimatavtalet med Europaparlamentarikerna Åsa ...

Höstsäsongen har börjat

image
Nyhet - 2011-08-31
Från och med den 1 september är de flesta på kontoret i tjänst igen. Det har varit en händelserik ...

EU-parlamentariker studerar offensiv kompetenssatsning

Nyhet - 2011-08-30
Hur ska Kronoberg möta kompetensbehoven inom teknik och industri? Den frågan diskuteras av ett ...

Swedbanks agerande riskerar att skada förtroendet för Sverige

Nyhet - 2011-08-29
Med anledning av Swedbanks uttalade avsikt att gå vidare med ett omfattande återköpsprogram, säger ...

Semestertid i EU

image
Nyhet - 2011-07-18
Från nu och fram till slutet av augusti, drar EU ner på verksamheten. Så många som möjligt tar ...

Fult spel bakom test för banker

image
Nyhet - 2011-07-15
Fler än de banker som väntas bli underkända i dagens stresstest ligger illa till. Men att fortsätta ...

Gör det enklare att upphandla miljövänligt!

image
Nyhet - 2011-07-13
Det tycker Europaparlamentets miljöutskott som idag ställde sig bakom Åsa Westlunds yttrande om ...

Kroppskannrar får inte hota hälsa eller integritet

Nyhet - 2011-07-06
EU-parlamentet har idag röstat för ett förslag om säkerhetsskannrar. Anna Hedh (S) är nöjd med ...

Surfarna ska vinna över marknaden

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-07-06
Alla ska kunna maila och surfa till rimliga priser i hela EU. Mail och Internet är en viktig och ...

Vi kräver svar från EU om Ship to Gaza

image
2011-07-06
Klargör att EU inte stödjer Greklands agerande mot Ship to Gaza, skriver Åsa Westlund och de andra ...

Skärpta krav på Sverige om dioxinfisk

image
Nyhet - 2011-07-04
EU-kommissionen skärpte idag kraven på Sverige vad gäller dioxinfisk. "Det tvingar regeringen att ...

Aktuella beslut i Strasbourg

image
Nyhet - 2011-07-04
Bättre märkning av livsmedel, hårdare regler för spekulation i värdepapper, minskade utsläpp - det ...

Uppladdning inför nedladdning

image
Artikel - 2011-06-30
Paula Burrau, presschef hos S i Europaparlamentet, reflekterar denna vecka säsongens sista session ...

EU-fokus på Norrlands råvaror

image
Nyhet - 2011-06-30
Idag satte EU-parlamentets industriutskott ner foten om en EU-strategi för Europas råvaror med ...

Konsumentskyddet i EU framåt

Nyhet - 2011-06-23
Nya EU-krav på information till konsumenter och gemensamma regler för distansavtal. Detta är några ...

Seger för svenska kollektivavtal

image
Nyhet - 2011-06-23
"Att vi lyckats undanröja hotet mot den fria lönebildningen är en stor seger för de svenska ...

EU:s budget- lite som Star Wars

2011-06-09
Här kan ni höra Sveriges Radios reportage från Strasbourg. Ett pedagogiskt reportage med koppling ...

Görans tal om budgeten i parlamentet

image
Nyhet - 2011-06-09
Personligen är jag övertygad om att åtstramning inte är den enda vägen ur krisen, sa Göran. Här kan ...

BNP-måttet måste kompletteras med vassare miljöstatistik

Pressmeddelande - Nyhet - 2011-06-08
– För att klara den gröna omställningen måste vi ha tillgång till tydliga och pålitliga indikatorer ...

Ökning av budgeten är bäst för länderna

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-06-08
Idag röstade Europaparlamentet om hur EU:s budget ska se ut efter år 2013. Parlamentet vill se ...

Även Tyskland måste göra hemläxan

Nyhet - 2011-06-06
I en debattartikel skriver Göran Färm och Olle Ludvigsson "Det kan verka som om greker och andra ...

EU måste agera mot våldtäkt som vapen i krig

image
Nyhet - 2011-05-26
Göran Färm stod som värd för premiären av filmen "Resolution" när den visades i EU-parlamentet. I ...

EU måste agera mot våldtäkt som vapen i krig

image
Pressmeddelande - 2011-05-26
Göran Färm stod som värd för premiären av filmen "Resolution" när den visades i EU-parlamentet. I ...

Långtidsbudgeten tar form

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-05-26
Vad ska EU satsa på från 2013 och framåt och var ska pengarna tas ifrån? Det är frågor som ligger ...

Premiär för "Resolution" i parlamentet

image
Nyhet - 2011-05-25
Med Margot Wallström i huvudrollen, om hennes jobb för att få ett stopp för sexuellt våld i krig ...

Premiär för "Resolution" i parlamentet

image
Nyhet - 2011-05-25
Med Margot Wallström i huvudrollen, om hennes jobb för att få ett stopp för sexuellt våld i krig ...

Stryp inte värdefulla EU-projekt i Sverige

Nyhet - 2011-05-25
I en debattartikel skriver Göran Färm och Olle Ludvigsson att "EU:s stödpolitik fungerar utmärkt i ...

Kan vi upphandla klimatsmart?

image
Nyhet - 2011-05-23
Ska vi kunna ställa miljö- och djurskyddskrav när vi upphandlar varor och tjänster? Välkommen till ...

Islandsbesök med parlamentets budgetutskott

image
Nyhet - 2011-05-23
Parlamentets budgetutskott har varit på studiebesök på Island, med syfte att skapa kontakter, samla ...

Stå upp för EU-samarbetet

Nyhet - 2011-05-19
I en artikel i Norrländska Socialdemokraten skriver Göran Färm om EU och euron och att angreppen ...

Lång väg kvar till lika rättigheter

image
Nyhet - 2011-05-17
Hbt-personer blir dagligen diskriminerade och EU står och stampar på samma plats som tidigare. Det ...

Vi måste göra EU synligt

Nyhet - 2011-05-16
Debattartikel av Anna där hon skriver om behovet av att synliggöra EU i den svenska politiken och ...

Regeringen lutar sig tillbaka när Schengen hotas

Nyhet - 2011-05-14
"Det viktiga Schengen-avtalet är i fara och därmed hotas EU:s framtida flyktingpolitik" säger Anna ...

Antibiotikaanvändningen inom djurhållningen måste minska!

Nyhet - 2011-05-12
"Den svenska regeringen, väljer trots detta dödliga hot mot människor, att spä på överanvändningen ...

Allemansrätt på export

Nyhet - 2011-05-12
Europaparlamentet har röstat för ett förslag om att alla länder i EU borde ta efter den svenska ...

Eurokrisen: Även Tyskland måste göra hemläxan

Nyhet - 2011-05-11
"Alla EU-länder – inte minst de starkaste – måste täppa till de svarta hål som de fortfarande har ...

Tal av Göran Färm vid Europa-Konference

Nyhet - 2011-05-08
Den 6 maj deltog Göran vid Europa-Konference där han höll ett uppskattat tal i sin roll som ...

Tal vid Europa-Konference i Köpenhamn

Nyhet - 2011-05-08
Den 6 maj deltog Göran vid Europa-Konference där han höll ett uppskattat tal i sin roll som ...

Aktuella beslut i Strasbourg 9-12 maj

image
Nyhet - 2011-05-05
Ett register för lobbyister, en grönbok om skogen och allemansrätten, en stor debatt om ...

Eu-parlamentet möter grannarna, men inte Vitryssland

image
2011-05-03
"Idag har vi sjösatt ett projekt som ger EU en möjlighet att utveckla samarbetet med sina grannar i ...

Östergötland hör till Mälardalen

Nyhet - 2011-04-28
I en debattartikel skriver Göran att "edborgarna och företagen bryr sig inte längre om ...

Vill EU bygga det nya Tunisien?

Nyhet - 2011-04-28
I en debattartikel skriver Åsa idag att EU har varit alltför passivt under folkprotesterna i ...

Besök på hemmaplan

image
Nyhet - 2011-04-26
I veckan gör ledamöterna en hel del besök på hemmaplan. Bland annat kan du lyssna på Göran Färm på ...

Göran Färm i TV-intervju

Nyhet - 2011-04-22
I en intervju talar Göran Färm om EU:s budget för 2012, efter att Kommissionen presenterat sitt ...

Göran Färm i TV-intervju

Nyhet - 2011-04-22
I en intervju talar Göran Färm om EU:s budget för 2012, efter att Kommissionen presenterat sitt ...

EU:s budget 2012 riskerar att inte räcka till räkningarna

Nyhet - 2011-04-20
"EU-kommissionen borde ha vågat mer", konstaterar Göran Färm efter presentationen av ...

EU:s budget 2012 riskerar att inte räcka till räkningarna

2011-04-20
"EU-kommissionen borde ha vågat mer", konstaterar Göran Färm efter presentationen av ...

Nya EU-regler för märkning av livsmedel

Nyhet - 2011-04-19
Europaparlamentet röstade idag om hur livsmedel ska märkas. "Vi har rätt att veta varifrån maten ...

Även i EU gör M fattiga fattigare

Nyhet - 2011-04-18
I en debattartikel skriver Göran att även i EU driver Reinfeldt en osolidarisk budgetpolitik, för ...

Stora investeringar lönar sig

Nyhet - 2011-04-18
I en artikel i Nerikes Allehanda skriver Åsa om fjärrvärme. "Det är inte med gammal teknik, eller ...

Praktikplats hos (S) i Europaparlamentet

image
Nyhet - 2011-04-11
Intresserad av att göra praktik i en internationell miljö i Europas huvudstad? Delar du våra ...

Viktigt satsa på grön infrastruktur och fattigdomsbekämpning

Nyhet - 2011-04-07
Olle Ludvigsson lyfte i dagens debatt om Europeiska Investeringsbankens (EIB) arbete fram två ...

Europaparlamentet bantar sin egen budget

Pressmeddelande - 2011-04-06
Europaparlamentet beslutade idag att sätta ökningstakten på sin egen budget för 2012 till 2,3 ...

Anna Hedh: "Rom-strategi utan innehåll"

Nyhet - 2011-04-06
Bara några dagar innan romernas nationaldag den 8 april, presenterade EU-kommissionen sin strategi ...

Skriv till EU om "momshotet"

image
Nyhet - 2011-04-06
EU-kommissionen utreder det undantag från momsskyldighet som finns för små föreningar. Här kan du ...

Tack Norrbotten

image
Nyhet - 2011-04-05
Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson begav sig till Norrbotten. Här träffade de experter och ...

EU skärper lagstiftning mot människohandel

image
Nyhet - 2011-04-05
Idag antogs formellt EU:s nya direktiv mot människohandel av Europaparlamentet. "Jag är oerhört ...

Olönsamma företagsflyttar bör inte göras bärkraftiga med EU-pengar

Nyhet - 2011-04-05
Europaparlamentet har antagit ett förslag där man beklagar och kritiserar bristen på möjlighet till ...

Olönsamma företagsflyttar bör inte göras bärkraftiga med EU-pengar

2011-04-05
Europaparlamentet har antagit ett förslag där man beklagar och kritiserar bristen på möjlighet till ...

Fara för att den europeiska tillsynen blir underdimensionerad

Nyhet - 2011-04-05
Ekonomiutskottet debatterade igår den förordning som är tänkt att göra derivatmarknaden mer stabil ...

Norge och Island - nytt uppdrag för Anna Hedh

Nyhet - 2011-03-30
Anna Hedh (S) har valts till vice ordförande i Europaparlamentets delegation för förbindelserna med ...

Norrbottenbesök

image
Nyhet - 2011-03-30
Marita och Olle reser till Norrbotten 31 mars. Råvaruindustri och regionalutveckling står på ...

Rattfylla snart ett minne blott i EU

Nyhet - 2011-03-29
Varje år omkommer bara inom EU minst 10.000 människor till följd av alkoholpåverkan. Nu är ...

EU-parlamentet försvagar utländska arbetstagares rättigheter

Nyhet - 2011-03-24
Högern i Europarlamentet stoppade i torsdags förslaget till förbättringar för icke EU-medborgares ...

Olle Ludvigsson ny ambassadör för energisnåla byggnader

Nyhet - 2011-03-22
Olle har blivit utnämnd till ambassadör för det gränsöverskridande EU-projektet Build with CaRe ...

Rent vatten ingen självklarhet

Nyhet - 2011-03-22
På internationella vattendagen skriver Åsa att "rättvist delat på jordens befolkning skulle det ...

Positivt i sysselsättningsutskottet om lönebildning

Nyhet - 2011-03-17
Sysselsättningsutskottet i EU-parlamentet röstade på onsdagen om det nya systemet för övervakning ...

Medialagen i Ungern hotar pressfriheten

Nyhet - 2011-03-10
Under torsdagen antogs i Europaparlamentet en socialdemokratisk resolution om den nya medielagen i ...

Mänskliga rättigheter måste garanteras i Iran

Nyhet - 2011-03-10
Europaparlamentet har antagit en resolution om situationen Iran, vilken strategi EU ska ha gentemot ...

EU måste visa konsekvens för ansökarländer

Nyhet - 2011-03-10
Europaparlamentet har antagit resolutioner om två av de länder som har kandidatstatus för ...

EU måste visa konsekvens för ansökarländer

Pressmeddelande - 2011-03-10
Europaparlamentet har antagit resolutioner om två av de länder som har kandidatstatus för ...

Partier enas i EU-kampanj för radikal fiskereform

Nyhet - 2011-03-09
- Vi måste sprida insikten om att dagens fiske inte är hållbart om vi vill att kommande ...

Europaparlamentet utmanar mansdominansen
Fler kvinnor på arbetsmarknaden ger ökad tillväxt!

Nyhet - 2011-03-08
Även om arbetet för jämställdhet har gått framåt på vissa områden så återstår mycket att göra. Det ...

Nya smarta finansieringslösningar slår två flugor i en smäll

Nyhet - 2011-03-08
Europaparlamentet har idag röstat för att införa vassare koldioxid- och energiskatter, en skärpt ...

Nya smarta finansieringslösningar slår två flugor i en smäll

2011-03-08
Europaparlamentet har idag röstat för att införa vassare koldioxid- och energiskatter, en skärpt ...

Dags för Sverige att byta spår i jordbrukspolitiken

image
Pressmeddelande - Nyhet - 2011-03-02
Socialdemokraterna släpper idag en rapport med förslag till en modern inriktning för den svenska ...

Banknonchalans i bonusfrågan farlig för löntagare

Pressmeddelande - 2011-02-26
"Bankernas nonchalans när det gäller att anpassa sig till de nya bonusreglerna är bedrövlig" säger ...

Kroatien nära EU-medlemskap

Nyhet - 2011-02-16
Bred majoritet för att Kroatien ska bli medlem i EU när Europaparlamentet röstade ja till 2010 års ...

Kroatien nära EU-medlemskap

Pressmeddelande - 2011-02-16
Bred majoritet för att Kroatien ska bli medlem i EU när Europaparlamentet röstade ja till 2010 års ...

Ett gråare europaparlament

Nyhet - 2011-02-15
Idag röstar Europaparlamentet om utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon. Förslaget har under ...

Äntligen genombrott för EU-patent

Nyhet - 2011-02-15
"Nu kan Europas innovatörer äntligen börja andas friare", säger S-parlamentariker Olle Ludvigsson ...

Grön omställning positiv för jobben inom fordonsindustrin

Nyhet - 2011-02-09
Olle Ludvigsson deltog idag i en konferens i Bryssel om den gröna omställningen av ...

Göteborgs EU-projekt är hotade

2011-02-09
I en debattartikel skriver Göran Färm, Olle Ludvigsson och Annelie Hulthén om EU:s strukturfonder ...

Anna och hennes stipendiater

image
Nyhet - 2011-02-08
Anna Hedh har tagit med sig tre elever från Stagneliusgymnasiet i Kalmar: Sara Bäckström, Hugo ...

EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

Nyhet - 2011-02-08
Vinstintresset har tagit över Europeiska investeringsbankens utlåning. Största delen av den budget ...

EU-miljarder till utveckling hamnar hos riskkapitalbolag

2011-02-08
Vinstintresset har tagit över Europeiska investeringsbankens utlåning. Största delen av den budget ...

Ny rapport visar att euron klarar krisen

Nyhet - 2011-02-03
Socialdemokraterna i Europaparlamentet publicerar idag en rapport om försvaret av euron så långt ...

Ny rapport visar att euron klarar krisen

2011-02-03
Socialdemokraterna i Europaparlamentet publicerar idag en rapport om försvaret av euron så långt ...

Färm & Ludvigsson: Euron klarar krisen

Nyhet - 2011-02-03
EU-ledarna möts idag (3/2) i Bryssel och försvaret av euron står på agendan. Men det är hög tid för ...

Färm & Ludvigsson: Euron klarar krisen

Artikel - 2011-02-03
EU-ledarna möts idag (3/2) i Bryssel och försvaret av euron står på agendan. Men det är hög tid för ...

Stopp för smuggling av gamla datorer

Nyhet - 2011-02-03
Europaparlamentet har antagit ett direktiv om återvinning av elektriska och elektroniska produkter ...

EU erkänner folkmordet på romer under andra världskriget
Romer förföljs än idag - vi kan inte sätta punkt nu

Nyhet - 2011-02-02
Vid en särskild debatt i Europaparlamentet diskuterades folkmordet på romer under 2:a världskriget. ...

Sluta hymla om elpriset, Maud!

Nyhet - 2011-02-01
"Energifattigdomen har nu drabbat Sverige" utbrister Marita Ulvskog i en debattartikel i ...

Ulvskog initierar alternativt toppmöte

image
Nyhet - 2011-02-01
Socialdemokraterna har ett alternativ inom energipolitiken. Det märktes tydligt idag i Bryssel när ...

M står på vårdbolagens sida

Nyhet - 2011-01-21
Det är tråkigt att våra moderata kollegor har andningsbesvär. Desto bättre då att de nu kan söka ...

Reinfeldt borde tala allvar med sin kompis

image
Nyhet - 2011-01-20
Fredrik Reinfeldt måste ta upp Ungerns medielagar med sin kompis Viktor Orban, skriver Marita ...

Skrota HBT-fientliga lagförslaget!

image
Nyhet - 2011-01-19
En lagändring i Litauen föreslår att offentliga "yttringar eller främjande av sexuell läggning" ska ...

Säker och enklare vård för EU:s medborgare

Nyhet - 2011-01-19
EU-parlamentarikerna Marita Ulvskog och Åsa Westlund välkomnar EU-parlamentets "ja" till att vi nu ...

"Vård får aldrig bli en plånboksfråga"

Nyhet - 2011-01-19
EU-parlamentet röstar i dag om det så kallade patientrörlighetsdirektivet. Efter många och långa ...

"Euron klarar krisen"

Nyhet - 2011-01-14
Olle förklarar idag i en intervju att han trots turbulensen är övertygad om att euron klarar ...

Artikel i Folkbladet
Tågfiaskot är alliansens fel

Artikel - 2010-12-28
Vi kommer att få leva med tågeländet i östra Sverige och Stockholmsregionen (liksom i Skåne etc) i ...

Volvolån kan starta om industrin

Nyhet - 2010-12-22
"Lånet blir en bra vitamininjektion" säger Olle Ludvigsson i en debattartikel i Dagens Industri, om ...

Volvo-lånet vitalt för grön spetsutveckling

Nyhet - 2010-12-22
Regeringen har idag beslutat ge en statlig garanti till EIB vad gäller ett lån till Volvo PV. "Det ...

Krismekanism är bra, men inte på de fattigas bekostnad

Nyhet - 2010-12-17
"Att slå ännu hårdare mot de fattigaste är ovärdigt", säger Göran Färm och Olle Ludvigsson efter ...

Krismekanism är bra, men inte på de fattigas bekostnad

Pressmeddelande - 2010-12-17
"Att slå ännu hårdare mot de fattigaste är ovärdigt", säger Göran Färm och Olle Ludvigsson efter ...

Moderaterna klimatbromsar splittrad allians

Nyhet - 2010-12-15
"Moderaterna klimatbromsar en splittrad allians" säger Marita Ulvskog i en kommentar till att ...

Stoppat kryphål för social dumpning

Nyhet - 2010-12-15
Samma regler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samma regler för uppsägning, föreningsfrihet ...

Tuffare tag mot människohandlare

image
Nyhet - 2010-12-14
Socialdemokraten Anna Hedh har förhandlat fram EU:s nya lag mot människohandel som fokuserar på ...

Debattartikel i Göteborgs-Posten
Räddningspaketet gör Irland en björntjänst

Nyhet - 2010-12-06
Irlands räddningspaket baseras på orimliga villkor och är inte långsiktigt hållbart. De värsta ...

Debattartikel i Göteborgs-Posten
Räddningspaketet gör Irland en björntjänst

Artikel - 2010-12-06
Irlands räddningspaket baseras på orimliga villkor och är inte långsiktigt hållbart. De värsta ...

Kan vi ta elbilen till Cancún?
Välbesökt seminarium om elbilar

image
Nyhet - 2010-12-01
Vid ett seminarium anordnat av Europaparlamentariker Marita Ulvskog diskuterades de möjligheter och ...

Elbilar och klimattoppmöte
Några frågor till Marita Ulvskog

image
Nyhet - 2010-12-01
Vad tror Marita Ulvskog om elbilens framtid och vad händer härnäst i utvecklingen? Läs Maritas svar.

Artikel i Sydsvenskan
"Låga skatter förvärrar krisen"

Artikel - 2010-11-29
Göran Färm och Olle Ludvigsson skriver i Sydsvenskan om krisen i EU och att höga skatter och solid ...

Trist att handelsintressen går före mänskliga rättigheter

Pressmeddelande - 2010-11-25
Europaparlamentet antog idag resolutionen om situationen i Västsahara. "Jag är glad att ...

Krav på fler kvinnor i civila och militära insatser

Pressmeddelande - 2010-11-25
Europaparlamentet antog idag resolutionen om tioårsdagen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om ...

Svag och urvattnad ACTA-resolution antogs av EU-parlamentet

Pressmeddelande - 2010-11-24
Strasbourg: Ett tydligt delat parlament antog idag högerns resolution om ACTA, dvs handelsavtalet ...

EuroparlTV News -
Göran Färm on the budget negotiations

Nyhet - 2010-11-23
Following the breakdown in the negotiations between the parliament and the member states, Göran ...

Debattartikel i SvD -
Sverige framkallar kris i EU

Artikel - 2010-11-18
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 november 2010 skriver Göran Färm "Jag förstår att ...

Debattartikel i Göteborgs-Posten -
Bryssel hjälpte när Stockholm svek

Nyhet - 2010-11-17
Regeringen gjorde det till en dygd att förhålla sig passiv till krisen i fordonsindustrin. I ...

Budgetförhandlingarna i EU bröt samman - igen

Nyhet - 2010-11-16
Trots ambitiösa försök från det belgiska ordförandeskapet visade det sig omöjligt att få den ...

Budgetförhandlingarna i EU bröt samman - igen

Pressmeddelande - 2010-11-16
Trots ambitiösa försök från det belgiska ordförandeskapet visade det sig omöjligt att få den ...

Sverige orsakar sammanbrott i EUs budgetförhandlingar

Pressmeddelande - 2010-11-12
Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna i ministerrådet om 2011 års EU-budget ...

Nytt EU-regelverk stoppar de värsta utsvävningarna på fondmarknaderna

Nyhet - 2010-11-11
EU-parlamentet godkände idag ett grundläggande regelverk för i första hand hedge- och ...

Göran skriver i European Voice

Artikel - 2010-11-08
Den 4 november 2010 publicerade European Voice en text skriven av Göran Färm med anledning av EU:s ...

Göran i budgetdiskussion på BBC News

Nyhet - 2010-11-08
Den 9 oktober deltog Göran Färm i en budgetdiskussion på BBC News. Ämnet för diskussionen var, på ...

Summering av elbilsseminariet

image
Nyhet - 2010-11-08
Den 1 november hölls seminariet "Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?" på ...

Några frågor till Göran om höstens arbete

Artikel - 2010-10-23
Hösten i Europaparlamentet har nu kommit igång ordentligt, och så även det politiska livet för ...

Färm intervjuad i Rapport om EU:s budget

Nyhet - 2010-10-22
Socialdemokraten Göran Färm är en av EU-parlamentets budgetansvariga, och han anser att det är ...

”EU-debatten kvävs av medier och toppolitiker”

Nyhet - 2010-10-21
Vi måste få stopp på det mediala och politiska nejsägarmaskineri som betraktar alla EU-initiativ ...

Tuffa förhandlingar väntar om EU:s budget

Nyhet - 2010-10-20
På onsdagen röstade EU-parlamentet om sitt förslag till EU-budget för 2011. Parterna – parlamentet ...

Starkt stöd i Europaparlamentet för ökad föräldraledighet i hela Europa

Nyhet - 2010-10-20
Parlamentet röstade idag genom ett förslag om förbättrade EU-regler för föräldraledighet. "En ...

Replik på (M)-påhopp i Svenska Dagbladet

Nyhet - 2010-10-20
Gunnar Hökmark (M) måste ha missförstått debatten om EU:s budget. Han kritiserar mig och Europas ...

Krisrapport med fokus på tillväxt som genererar nya jobb

Nyhet - 2010-10-20
En tillväxt som verkligen genererar nya jobb - det är huvudverktyget för att lyfta Europa ur ...

Tuffa förhandlingar väntar om EU:s budget

Pressmeddelande - 2010-10-20
På onsdagen röstade EU-parlamentet om sitt förslag till EU-budget för 2011. Parterna – parlamentet ...

Replik på (M)-påhopp i Svenska Dagbladet

Artikel - 2010-10-20
Gunnar Hökmark (M) måste ha missförstått debatten om EU:s budget. Han kritiserar mig och Europas ...

Hård budgetstrid väntar inom EU

2010-10-19
Torsdagen den 14 oktober intervjuades Göran Färm av Sveriges Radio Ekot om budgetförhandlingarna i ...

Rösta för nya EU-regler om föräldraledighet

Nyhet - 2010-10-19
Lyft blicken över skogen av nationella poäng och förstå att EU-direktivet om föräldraledigheten är ...

Europeiska dagen mot människohandel

Nyhet - 2010-10-15
För fjärde gången uppmärksammas på måndag den 18 oktober den europeiska dagen mot människohandel.

"Ny jordbrukspolitik är möjlig"

Nyhet - 2010-10-15
Det är inte enkelt att reformera EU:s jordbrukspolitik – men det går. Den svenska regeringen måste ...

"Ny jordbrukspolitik är möjlig"

Artikel - 2010-10-15
Det är inte enkelt att reformera EU:s jordbrukspolitik – men det går. Den svenska regeringen måste ...

Nytt debattklimat ger striktare europeisk bankpolitik

Artikel - 2010-10-14
Nu har inställningen till bankernas ekonomiska ansvar svängt. Med tuffare kapitalregler kan vi i ...

Sverige i sällskap med bromsklossar

Artikel - 2010-10-14
Den svenska regeringen väljer att vara tyst i frågan om utsläppsminskningar de närmaste 10 åren ...

Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?

image
Nyhet - 2010-10-12
Välkomna till ett seminarium arrangerat av Automotive Sweden och EU-parlamentariker Olle Ludvigsson ...

Betald praktik hos Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

Nyhet - 2010-10-11
Intresserad av politik och att få inblick i det politiska livet i en folkvald församling? ...

Rekordsvåra förhandlingar om EU:s budget

Nyhet - 2010-10-08
I Europaparlamentet pågår intensiva förberedelser inför förhandlingarna om EU:s budget för 2011. ...

Rekordsvåra förhandlingar om EU:s budget

2010-10-08
I Europaparlamentet pågår intensiva förberedelser inför förhandlingarna om EU:s budget för 2011. ...

Mideksa-protester gav utdelning - frisläppt idag!

Nyhet - 2010-10-06
- Det är en stor och viktig händelse att oppositionsledaren Birthukan Mideksa i Etiopien släppts ...

Finanskrisen - så löser vi den

image
Nyhet - 2010-09-13
Socialdemokraterna i EU-parlamentet lanserar idag en ny skriftserie. Första numret i serien blir ...

Europarlamentet kritiserar Frankrikes utvisningar av romer

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-09-09
Europarlamentet röstade idag för en resolution om sommarens franska utvisningar av romer med ...

Socialdemokrater i EU-parlamentet tar strid mot EU:s exportsubventioner och tobaksstöd

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-09-09
Igår lämnade tre EU-parlamentariker in 16 förslag till ändringar av EU:s budget för 2011. Varje ...

Socialdemokrater i EU-parlamentet tar strid mot EU:s exportsubventioner och tobaksstöd

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-09-09
Igår lämnade tre EU-parlamentariker in 16 förslag till ändringar av EU:s budget för 2011. Varje ...

Stort steg framåt i kampen mot människohandel

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-09-02
Europaparlamentet röstade idag igenom förslaget till EU:s nya ...

EU-kommissionen kritisk till gårdsförsäljningsplaner

Pressmeddelande - Nyhet - 2010-08-12
Den svenska parlamentsledamoten Anna Hedh (S) ställde tidigare i år en fråga till Kommissionen om ...

Inget avtal med Colombia utan fackliga rättigheter

Artikel - 2010-07-29
DI / EU kan vara på väg mot ett frihandelsavtal med Colombia, men trots systematiska mord på ...

MEPs warn against looming fight on EU budget reform

Artikel - 2010-07-14
EurActive / The Socialists and Democrats group in the European Parliament yesterday (13 July) ...

Gör klimatläxan, Reinfeldt!

Artikel - 2010-07-12
UNT / Regeringens ovilja att minska utsläppen på hemmaplan försvårade klimatförhandlingarna, ...

Vassare EU-regler ett nödvändigt ont

Artikel - 2010-07-12
Europaportalen / EU går nu slutligen in och reglerar bonusbranscher som saknar tillräcklig ...

EU:s inflytande i utrikesfrågor stärks

Pressmeddelande - 2010-07-12
- Dagens beslut är historiskt och ett av mandatperiodens mest betydelsefulla, säger Göran Färm, ...

Vassare EU-regler ett nödvändigt ont

Artikel - 2010-07-12
Europaportalen / EU går nu slutligen in och reglerar bonusbranscher som saknar tillräcklig ...

EU:s inflytande i utrikesfrågor stärks

Pressmeddelande - 2010-07-12
- Dagens beslut är historiskt och ett av mandatperiodens mest betydelsefulla, säger Göran Färm, ...

Nytt EU-direktiv skärper bonusreglerna i finanssektorn

Pressmeddelande - 2010-07-07
EU-parlamentet godkände idag ett direktiv som skärper reglerna för bonusar i finanssektorn. ...

Europaparlamentet röstar om nya livsmedel

Pressmeddelande - 2010-07-07
- Nanomaterial ska testas i laboratorium, inte på människor, säger Åsa Westlund, ...

Europaparlamentet förbjuder handel med illegalt avverkat timmer

Pressmeddelande - 2010-07-07
- EU har äntligen satt ner foten och förbjuder handel med illegalt avverkat timmer, säger Marita ...

Europaparlamentet röstar om industriutsläpp

Pressmeddelande - 2010-07-07
- Dagens beslut är ett av mandatperiodens viktigaste beslut, säger Åsa Westlund, ...

Göran Färm ny gruppledare för socialdemokraterna i EU-parlamentets tillfälliga utskott om EU:s långtidsbudget

Pressmeddelande - 2010-07-06
- Att leda de europeiska socialdemokraterna i det här nya utskottet ...

Göran Färm ny gruppledare för socialdemokraterna i EU-parlamentets tillfälliga utskott om EU:s långtidsbudget

Pressmeddelande - 2010-07-06
- Att leda de europeiska socialdemokraterna i det här nya utskottet ...

Miljövänligare och hållbara framtida transporter

Pressmeddelande - 2010-07-06
Europaparlamentet röstade idag om EU:s transportpolitik för de kommande 10 åren.   En tydlig ...

Albania´s road to EU membership must include citizens and local authorities!

Nyhet - 2010-07-01
Göran Färms tal i Tirana 29 juni 2010. Mr Prime minister, Mr minister, dear friends and mayors! My ...

Kroatien på väg mot EU-medlemskap

Artikel - 2010-06-29
Gotlands Tidningar/ EUs nästa stora utvidgningsomgång närmar sig med stormsteg - Västra Balkan. ...

Global skatt positiv möjlighet

Artikel - 2010-06-29
Replik GP/ En global skatt på finansiella transaktioner är ingen universallösning, men rätt ...

Global skatt positiv möjlighet

Artikel - 2010-06-29
Replik GP/ En global skatt på finansiella transaktioner är ingen universallösning, men rätt ...

Offentlig sektor utmärkt motor för återhämtning och tillväxt

image
Artikel - 2010-06-28
EU-ländernas regeringar är inne på ett farligt spår inför G 20-mötet i Toronto. Efter att tidigare ...

Offentlig sektor utmärkt motor för återhämtning och tillväxt

image
Artikel - 2010-06-28
EU-ländernas regeringar är inne på ett farligt spår inför G 20-mötet i Toronto. Efter att tidigare ...

Nytt utskott förbereder EU:s budgetreform

Pressmeddelande - 2010-06-17
- EU:s budget behöver reformeras, vilket berör en rad av EU:s politikområden. För att samordna ...

Nytt utskott förbereder EU:s budgetreform

Pressmeddelande - 2010-06-17
- EU:s budget behöver reformeras, vilket berör en rad av EU:s politikområden. För att samordna ...

Europarlamentet röstar för tydligare livsmedelsinformation till konsumenter

Pressmeddelande - 2010-06-16
Idag röstade Europaparlamentet för en förordning om livsmedelsinformation till konsumenter. ...

Långdragen process om falska egenföretagare slutar med bakläxa för Kommissionen

Pressmeddelande - 2010-06-16
Efter en mycket långdragen process och heta debatter så gav Europaparlamentet bakläxa till ...

The Close Future of the Accession Talks between Turkey & EU - What is a Realistic Scenario?

Nyhet - 2010-06-11
Görans tal på seminariet " Turkey, Sweden and the European Union - What does the future hold?" i ...

Valdebatt i Bryssel med jobben i fokus

image
Nyhet - 2010-06-10
Onsdagen 9 juni var det valdebatt för utlandssvenskarna i Bryssel. Alla sju riksdagspartiernas ...

Regeringen måste agera för svenskarna i EU-parlamentet

Nyhet - Artikel - 2010-06-09
Insändare/ Var tog de nya mandaten i EU vägen? Med det nya Lissabonfördraget får Sverige två ...

Vi har inte varit tuffa nog mot Israel

Pressmeddelande - Artikel - 2010-06-07
Jag kräver att EU tar politiska initiativ för att utan dröjsmål få Israel att häva blockaden mot ...

Öka trycket på Israel

Pressmeddelande - 2010-06-04
– EU måste öka trycket på Israel. Lever EU-kommissionen - och Israel - verkligen upp till kraven i ...

Öka trycket på Israel

Pressmeddelande - 2010-06-04
– EU måste öka trycket på Israel. Lever EU-kommissionen - och Israel - verkligen upp till kraven i ...

EU måste agera nu!

Pressmeddelande - 2010-06-03
Jag kräver att EU tar politiska initiativ för att utan dröjsmål få Israel att häva blockaden mot ...

- Israel har gått för långt! Nu är det dags för tuffa krav från EU!

image
Nyhet - 2010-05-31
- Israel har gått för långt, det är nu helt uppenbart. Den besinningslösa attacken på fartygen från ...

Hög tid att sätta stopp för utsläppsbedrägerierna

image
Artikel - 2010-05-31
Det förekommer maffialiknande bedrägerier på den europeiska marknaden för utsläppsrätter. Effektiva ...

"Israel har gått för långt"

Artikel - 2010-05-31
Folkbladet/ - Israel har gått för långt, det är nu helt uppenbart. Den besinningslösa attacken på ...

- Israel har gått för långt! Nu är det dags för tuffa krav från EU!

image
Pressmeddelande - 2010-05-31
Israel har gått för långt, det är nu helt uppenbart. Den besinningslösa attacken på fartygen från ...

"Avsluta belägringen av Gaza omedelbart"

Nyhet - 2010-05-28
En delegation bestående av nio ledamöter från EU-parlamentet, lämnade under fredagen Gazaremsan ...

"Avsluta belägringen av Gaza omedelbart"

2010-05-28
En delegation bestående av nio ledamöter från EU-parlamentet, lämnade under fredagen Gazaremsan ...

EU måste öka trycket på både Israel och Hamas!

Pressmeddelande - 2010-05-27
Just nu befinner sig en delegation från EU-parlamentet i Israel och Palestina, för att på plats ...

EU måste öka trycket på både Israel och Hamas!

image
2010-05-27
Just nu befinner sig en delegation från EU-parlamentet i Israel och Palestina, för att på plats ...

Några ord till en blankröstare

image
Artikel - 2010-05-19
Jag har talat med några arbetslösa ungdomar som har börjat fundera över höstens val. De tänker inte ...

Göran Färms anförande i debatten om Europa 2020 och den ekonomiska krisen:

Nyhet - 2010-05-19
Kära kolleger ,   På några viktiga punkter har en mer gemensam europeisk ekonomisk politik ...

Europaparlamentet stoppar köttklister

image
Pressmeddelande - 2010-05-19
- Köttklistret skulle ha använts för att vilseleda konsumenter. Jag är jätteglad att ...

Krisrapport med fokus på tillväxt som faktiskt genererar nya jobb

Pressmeddelande - 2010-05-18
"En tillväxt som faktiskt genererar nya jobb - det är huvudverktyget för att lyfta Europa ur ...

Nyrup-Rasmussen varnar för borgarna

image
Artikel - 2010-05-17
Det var slående när Dagens Industri i vintras påstod att "Sverige klarade krisen bäst", och någon ...

Illa reglerade marknader dyra i längden

Artikel - 2010-05-17
SvD/ Bristfälligt reglerade marknader blir fruktansvärt dyra i längden. Den breda kompromiss som nu ...

Inhumant, Billström

Artikel - 2010-05-17
Västerviks Tidning/ Migrationsminister Tobias Billströms utspel om att skicka tillbaka ...

Bankernas risktagande orsakade krisen

Artikel - 2010-05-17
Europaportalen/ Risktagandet i finanssektorn utlöste den kris vi har idag och är en viktig ...

Hökmark vägrar dra lärdomar av krisen

Artikel - 2010-05-09
Svar i SvD på artikel: Om finanssektorn inte stabiliseras är vi snart där igen. Antingen kan man ...

Stoppandet av Baltic Pride är en kränkning av de mänskliga rättigheterna

Pressmeddelande - 2010-05-05
Vid lunchtid idag beslöt Litauens riksåklagare att dra tillbaka demonstrationstillståndet för ...

Orimligt att höja anslagen för Europaparlamentet

image
Artikel - 2010-05-03
Just nu pågår en strid i Europaparlamentet om parlamentets budget för 2011. Parlamentet kan inte ...

Parlamentet spänner musklerna inför EU:s nya utrikestjänst

Pressmeddelande - 2010-04-30
- Förändringarna av EU:s budgetförordning är ett av de "vapen" som EU-parlamentet kan använda för ...

Parlamentet spänner musklerna inför EU:s nya utrikestjänst

image
Pressmeddelande - 2010-04-30
Igår utsågs EU-parlamentariker Göran Färm (S), till ansvarig rapportör för utrikesutskottets ...

Regeringen bara EU-positiv när det passar

image
Artikel - 2010-04-27
För en tid sedan kom beskedet att EU-kommissionen anser att den svenska regeringens förändringar i ...

Miljöutskottet vill stoppa köttklister

image
Pressmeddelande - 2010-04-27
Idag ställde sig Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet bakom den ...

Ingen S-parlamentariker till Strasbourg

Nyhet - 2010-04-20
Efter några dagars oklarhet beslutades i går kväll att ingen av de svenska S-parlamentarikerna åker ...

Vi söker kommunikatör

Nyhet - 2010-04-08
Vi Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet söker en kommunikatör med placering i Stockholm. ...

Vad gör Carl Bildt och regeringen för Birtukan Mideksa?

Pressmeddelande - 2010-03-31
- Jag har nåtts av rapporter att den etiopiska oppositionsledaren Birtukan Mideksas hälsotillstånd ...

EU-parlamentariker skriver under för HBT-rättigheter i Makedonien

Pressmeddelande - 2010-03-30
Makedoniens parlament förbereder just nu en omröstning om en viktig ...

EU-parlamentariker skriver under för HBT-rättigheter i Makedonien

image
Pressmeddelande - 2010-03-30
Makedoniens parlament förbereder just nu en omröstning om en viktig ...

Har vi råd att fortsätta förorena luften?

Artikel - 2010-03-29
Kommer du att kunna bada och fiska i Annebergssjön i framtiden? Eller kommer den känsliga balansen ...

Har någon sett Eskil Erlandsson?

Artikel - 2010-03-29
Folkbladet/Gotlands Tidning/ Nu är det dags att än en gång börja diskutera EU :s jordbrukspolitik. ...

Reinfeldt överspelad - Sverige förloraren

image
Pressmeddelande - 2010-03-26
– Regeringen med Reinfeldt i spetsen blev helt överspelade när Jörgen Holmqvist fick lov att lämna ...

Mona Sahlin på besök i Bryssel

image
Nyhet - 2010-03-26
Igår var Mona Sahlin på besök i Bryssel för att träffa sina europeiska kollegor i PSE och vår ...

EU-parlamentariker (s) hotar stoppa EU:s nya utrikestjänst

image
Pressmeddelande - 2010-03-26
- Om vi i den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet inte får gehör för våra huvudkrav ...

EU-parlamentariker (s) hotar stoppa EU:s nya utrikestjänst

Pressmeddelande - 2010-03-26
- Om vi i den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet inte får gehör för våra huvudkrav ...

"Pinsamt att Sverige inte respekterar löntagarnas anställningsskydd"

Pressmeddelande - 2010-03-26
– Sverige har setts som ett föregångsland när det gäller löntagares rättigheter. Det ...

Transparensen i finanssektorn måste stärkas

Pressmeddelande - 2010-03-25
"Transparensen i finanssektorn måste stärkas", sade Olle Ludvigsson (S) i torsdagsförmiddagens ...

"Eskil Erlandsson en jordbrukspolitisk katastrof"

image
Artikel - 2010-03-24
Få ministrar syns så lite i debatten som jordbruksminister Eskil Erlandsson (C). Det kan man ...

"Eskil Erlandsson en jordbrukspolitisk katastrof"

Artikel - 2010-03-24
Under sin tid som jordbruksminister har Eskil Erlandsson inte lyckats åstadkomma någonting för att ...

EU:s ökade militära fokus oroar

image
Artikel - 2010-03-22
Ska vi som européer få genomslag för våra värderingar på den globala arenan, och inte överlåta den ...

Papandreou rätt person på rätt plats - kan tala med fackföreningarna

Pressmeddelande - 2010-03-18
Den grekiske premiärministern Papandreou framträdde under morgonen inför Europaparlamentets ...

Obligatorisk ursprungsmärkning och märkning av transfett

image
Pressmeddelande - 2010-03-16
- Både kravet på ursprungsmärkning av kött och märkningen av transfett är krav som jag ofta mött i ...

"Förenklingsförslag riskerar att göra det svårare för de minsta företagen"

Pressmeddelande - 2010-03-10
Europaparlamentet antog idag ett förslag som skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att ...

Olle Ludvigsson: "Transaktionsskatter varken himmel eller helvete"

Pressmeddelande - 2010-03-10
Europaparlamentet uppmanade idag EU-kommissionen att intensifiera utredningsarbetet vad gäller ...

Europas konsumenter vill vara mer aktiva

Pressmeddelande - 2010-03-09
De Europeiska konsumenterna har mer problem med tjänster än varor. Det visar den senaste ...

Sverige kan behålla kontroller mot bandmask i husdjur

Pressmeddelande - 2010-03-09
– Jag är mycket glad att vi lyckats komma överens om en förlängning av de undantag som ger Sverige ...

Långt kvar till jämställdhet

image
Artikel - 2010-03-08
I år är det 100 år sedan den internationella kvinnodagen instiftades för att uppmärksamma ...

Svik inte Västsahara i EU:s nya fiskeavtal

image
Artikel - 2010-02-26
Marockos ockupation av Västsahara är över 30 år gammal. FN har vid upprepade tillfällen uttalat sig ...

Håller myten om Anders Borg?

image
Artikel - 2010-02-25
Svenska folkets förtroende för finansminister Anders Borg är starkt. Det är märkligt, för det ...

EU:s fiskeavtal med Marocko är folkrättsvidrigt och måste stoppas

Pressmeddelande - 2010-02-23
Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att EU:s fiskeavtal bryter mot folkrätten, och nu kommer ...

Europaparlamentet stoppar SWIFT-avtalet

Pressmeddelande - 2010-02-11
Europaparlamentet vägrade idag ge sitt samtycke till det så kallade SWIFT-avtalet som ger ...

Anna Hedh:"Viktigt steg taget i kampen mot människohandel"

Pressmeddelande - 2010-02-10
Idag (10/2) röstade Europaparlamentet för en resolution om kampen mot människohandel, där Anna Hedh ...

Olle Ludvigsson välkomnar hårdare tag mot momsbedrägerier i handeln med utsläppsrätter

Pressmeddelande - 2010-02-10
Europaparlamentet godkände i dag ett förslag om att ge EU:s medlemsstater bättre verktyg för att ...

Socialdemokraterna röstar ja till den nya kommissionen

image
Pressmeddelande - 2010-02-10
– Under hösten röstade vi nej till Barroso då han inte delar vår syn på vikten av goda ...

Ska amerikanska myndigheter få tillgång till europeiska medborgares bankuppgifter?

image
Artikel - 2010-02-09
Den frågan ställs på sin spets när europaparlamentet ska rösta om det så kallade SWIFT-systemet. I ...

Socialdemokraterna säger nej till avtal om överförande av bankdata till USA

Pressmeddelande - 2010-02-05
Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet röstade på torsdagen i utskottet för ...

Övertygande framträdande av Kristalina Georgieva, blivande EU-kommissionären för humanitärt bistånd

Pressmeddelande - 2010-02-03
- Det är med en bra känsla jag lämnar kommissionärsutfrågningen, säger Åsa Westlund, ...

Sverige följer inte EU regler som ska skydda arbetstagare!

Pressmeddelande - 2010-02-03
– Andelen människor som tvingas till otrygga anställningar på arbetsmarknaden ökar år för år. För ...

Kan EU- parlamentet inspirera riksdagen?

image
Artikel - 2010-02-01
Tack vare EU-parlamentets utfrågningar ersätts nu en inkompetent politiker med en av Bulgariens ...

Socialdemokrater ifrågasätter europeisk informationskampanj!

image
Pressmeddelande - 2010-01-26
– Vi befinner oss i en ekonomisk kris. EU:s budget har inte tillräckligt med resurser för ...

Marita om kandidaterna till EU-regeringen

Nyhet - 2010-01-21
Aftonbladet I dag utfrågas de sista kandidaterna till Manuel Barrosos EU-regering. De flesta av dem ...

Omstridd kommissionär drar tillbaka sin kandidatur

Nyhet - 2010-01-19
- Beskedet från Jeleva är välkommet, hon gav ett mycket svagt intryck i EU-parlamentets utfrågning, ...

EU-parlamentetsmuskler

image
Artikel - 2010-01-18
Det blev en rivstart i Europaparlamentet efter juluppehållet. Alla tilltänkta kommissionärer frågas ...

Kunnig men oroande brist på självkritik

Pressmeddelande - 2010-01-15
- Det är oroande att Connie Hedegaard inte är beredd att erkänna att klimatmötet i Köpenhamn är ett ...

Svårt för Sverige att behålla högre hälso- och konsumentskydd

Nyhet - 2010-01-14
  Pressmeddelande från Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) 20 10-01-14       ...

Vi agerar för bättre uppföljning av EU:s bistånd till Turkiet

Pressmeddelande - 2010-01-14
Sveriges Radio hävdar i ett radioprogram flera problem med EU:s stöd till Turkiet för anpassning ...

EU kan komma att förbjuda gift i nappflaskor

Pressmeddelande - 2010-01-13
- Det är hög tid att vi förbjuder farliga kemikalier när det finns säkra alternativ. Att Janez ...

Kommissionär för humanitärt bistånd riskerar underkänt

Pressmeddelande - 2010-01-13
- Utifrån dagens förhör skulle vi rösta nej till föreslagen kommissionär med ansvar för EU:s ...

Nominee for EU budget commissioner "competent but uninspiring"

Pressmeddelande - 2010-01-12
Pressmeddelande från Progressiva förbundet av socialdemokrater och demokrater i Europaparlamentet ...

Efter grillningen

image
2010-01-12
Den här veckan drar EUs arbete igång igen. Trots risk för tuffa grillningar av vissa nya ...

Efter grillningen

image
Artikel - 2010-01-12
Den här veckan drar EUs arbete igång igen. Trots risk för tuffa grillningar av vissa nya ...

Ny budgetkommissionär utfrågas av EU-parlamentets budgetutskott

Pressmeddelande - 2010-01-11
Idag utfrågas kommissionärskandidaten som föreslås få ansvar för EU:s budget, polacken Janusz ...

Ny budgetkommissionär utfrågas av EU-parlamentets budgetutskott

Pressmeddelande - 2010-01-11
Idag utfrågas kommissionärskandidaten som föreslås få ansvar för EU:s budget, polacken Janusz ...

2010 kommer att bli ett hett år för EU

Artikel - 2010-01-05
Gotlands tidningar Nästa vecka drar EU:s arbete igång igen på allvar, efter en höst där det mesta ...

2010 kommer att bli ett hett år för EU

Artikel - 2010-01-05
Gotlands Tidningar Nästa vecka drar EU:s arbete igång igen på allvar, efter en höst där det mesta ...

Vi ska känna stolthet över alkoholmonopolet

Artikel - 2009-12-22
Västerviks Tidning De moderata riksdagsledamöterna Andersson och Tenje menar i en artikel ...

Inget uttalande om Aminatou Haidar

Nyhet - 2009-12-18
Idag på eftermiddagen skulle Europaparlamentet antagit ett uttalande om situationen för den ...

Marita Ulvskog på plats i Köpenhamn som delegationsledare för socialdemokrater från Europaparlamentet

Nyhet - 2009-12-17
Sista veckan av klimatförhandlingarna i Köpenhamn är Marita Ulvskog på plats som delegationsledare ...

Vad strider de om i Köpenhamn?

Artikel - 2009-12-16
Gotlands Tidning Världens ledare står inför ett viktigare avgörande än på länge: Ska det globala ...

Vad strider de om i Köpenhamn?

Artikel - 2009-12-16
Gotlands Tidningar Världens ledare står inför ett viktigare avgörande än på länge: Ska det globala ...

Låt MR-aktivisten Haidar återvända till Västsahara!

Pressmeddelande - 2009-12-11
- Allt sedan jag hörde att människorättskämpen Aminatou Haidar stoppats från att resa tillbaka till ...

SOCIALISTS AND DEMOCRATS SUPPORT OPPOSITION TO SWEDISH NATIONAL LAW ON THE LAVAL CASE

Pressmeddelande - 2009-12-11
The S&D Group in the European Parliament today threw its weight behind the Swedish Social ...

Ta klimatförhandlingarna på större allvar

image
Artikel - 2009-12-07
EU:s bud i klimatförhandlingarna är för lågt och löftet till utvecklingsländerna liknar mest ett ...

Dawit Isaak - åtta år i fängelse

Nyhet - 2009-12-07
Dawit Isaak har suttit fängslad i åtta år. Under hela denna tid har det pågått försök att få honom ...

Vi måste ta vårt ansvar

Artikel - 2009-12-04
Om mindre än en vecka inleds det stora klimattoppmötet i Köpenhamn. Rapporterna om de pågående ...

Dags för nya tuffa utfrågningar i EU

image
Artikel - 2009-12-03
EU-parlamentet har börjat förbereda utfrågningarna av den nya EU-kommissionen. De ska genomföras ...

Dags för nya tuffa utfrågningar i EU

image
Artikel - 2009-12-03
EU-parlamentet har börjat förbereda utfrågningarna av den nya EU-kommissionen. De ska genomföras ...

Lyckad 5i12-manifestation

Nyhet - 2009-12-02
Notis 2009-12-02 Idag fem i tolv öppningstalade Anna Hedh för en skara människor på den ...

EU-parlamentet betalar ut stöd till arbetslösa Volvoarbetare

image
Pressmeddelande - 2009-12-02
EU-parlamentets budgetutskott beslutade idag att betala ut motsvarande drygt 98 miljoner kronor ur ...

EU-parlamentet betalar ut stöd till arbetslösa Volvoarbetare

Pressmeddelande - 2009-12-02
Pressmeddelande Göran Färm & Olle Ludvigsson 2009-12-02 EU-parlamentets budgetutskott beslutade ...

5i12-manifestation i Bryssel

image
Nyhet - 2009-11-30
Notis 2009-11-30 5i12 rörelsen har under två decennier drivit opinionsbildning mot ...

Vad vill Europas ledare med EU?

image
Artikel - 2009-11-30
EU har äntligen fått sitt nya fördrag. Hur Lissabonfördraget kommer att påverka EU:s verksamhet ...

Fackligt tvärpolitiskt möte i Strasbourg

image
Nyhet - 2009-11-25
Under onsdagen anordnade EFS (den Europeiska fackliga samorganisationen) ett fackligt tvärpolitiskt ...

Idag röstade Europaparlamentet om Stockholmsprogrammet

Pressmeddelande - 2009-11-25
- Vi kräver ett bättre skydd av allas, särskilt barns, kvinnors och asylsökandes, grundläggande ...

Parlamentet kräver juridiskt bindande avtal i Köpenhamn

image
Pressmeddelande - 2009-11-25
- Socialdemokraterna i Europaparlamentet har varit drivande för att öka ambitionerna inför ...

REACHING A COMPREHENSIVE AGREEMENT IN COPENHAGEN IS ESSENTIAL

Pressmeddelande - 2009-11-25
The European Parliament today approved a resolution on EU strategy for the Copenhagen Conference on ...

S&D CALL FOR A STRONG RESULT FROM THE COPENHAGEN SUMMIT ON CLIMATE CHANGE

Pressmeddelande - 2009-11-24
The European Parliament this morning debates the preparation of the Copenhagen summit on climate ...

Telekompaketet äntligen i hamn

image
Nyhet - 2009-11-24
– Jag är glad att Europaparlamentet idag kunde anta den kompromiss som vi i förlikningskommittén ...

Uppgörelse nådd om EU:s budget 2010

image
Pressmeddelande - 2009-11-20
- Det var en extremt tuff förhandling, men vi nådde våra viktigaste mål, säger Göran Färm, ...

Gårdsförsäljning riskabel väg för Sverige

image
Artikel - 2009-11-20
I Europa pågår en långsam men viktig förändring inom alkoholpolitiken. När EU 2006 antog en ...

Uppgörelse nådd om EU:s budget för 2010

Pressmeddelande - 2009-11-20
·        Vi säkrade finansieringen av EU:s återhämtningsplan ur ...

Cecilia Malmström

2009-11-17
Det var bra att regeringen valde en kvinna som kandidat till EU-kommissionär. Hon kommer säkert ...

"Högern i EU-parlamentet agerar homofobiskt och kvinnofientligt!"

Pressmeddelande - 2009-11-13
- Jag är oerhört besviken på högerns och Moderaternas homofobiska och kvinnofientliga agerande. De ...

Visumtvånget för serber, makedonier och montenegrianer tas bort

Pressmeddelande - 2009-11-12
Från och med den 1 januari 2010 slipper medborgare från Serbien, Montenegro och Makedonien dagens ...

”EU måste agera”

Artikel - 2009-11-11
Den svenska regeringen bör uppmana EU att ställa krav på Eritrea – respektera mänskliga rättigheter ...

"EU måste agera"

Artikel - 2009-11-11
Artikel i DN om Dawit Isaak EU kommer att fortsätta ge Eritrea ungefär en miljard svenska kronor i ...

Afghanistan är en hjärtefråga

image
Artikel - 2009-11-05
Före den socialdemokratiska partikongressen spekulerade medierna intensivt om hur det skulle gå i ...

EU:s budget för 2010 - en budget för grön ekonomisk återhämtning

Pressmeddelande - 2009-10-22
- EUs budget för nästa år ska fokusera på att genom gröna jobb bidra till ...

EU-parlamentet satsar på Östersjöstrategin - Vad gör regeringen?

Pressmeddelande - 2009-10-02
Med bred majoritet beslutade EU-parlamentets budgetutskott i veckan att satsa 20 miljoner Euro (ca ...

Göran Färm vald till gruppledare för socialdemokraterna i EU-parlamentets budgetutskott

Pressmeddelande - 2009-09-01
Göran Färm (S), ledamot i EU-parlamentets budgetutskott, blev igår vald till samordnare av hans ...

Marita Ulvskog blir vice president

Pressmeddelande - 2009-07-16
Efter en dryg veckas förhandlande, i partigrupperna och mellan de politiska grupperna, är valen ...

Marita Ulvskog vald till vicepresident

Pressmeddelande - 2009-06-24
Marita Ulvskog valdes under förmiddagen till vicepresident i Europaparlamentets socialdemokratiska ...