Bra Liv – En primärvårdsorganisation i utveckling

 

Motion från Socialdemokratiska landstingsgruppen:

 

Bra Liv – En primärvårdsorganisation i utveckling

 

I vart och ett av våra 3 förvaltningsområden för Hälso- och sjukvård finns en vision som alla medarbetare ska vara med och utveckla. Alla visioner utgår från Landstinget i Jönköpings län övergripande vision ”för ett bra liv i ett attraktivt län”. Denna vision har varit starkt bidragande till också vårt kvalitets och utvecklingsarbete. Landstingets goda resultat i verksamheten har varit starkt bidragande till att våra medarbetare känner en stolthet och samhörighet över att vara med och skapa detta.

 

läs hela motionen här; Motion kring bra liv

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-26 11:03