Förläng den fria barn- och ungdomstandvården till 25 år

Västra Götalandsregionen förlängde under mandatperioden som första och hitills enda landsting den fria barn- och ungdomstandevården upp till 22 år.

Erfarenhetren är mycket god. Kombinerat med frisktandvårdskonceptet har förlängningen inneburit att allt fler fortsätter att besöka tandläkaren kontinureligt även efter att den fria barn- och ungdomstandvården slutat gälla.

Vinst  

En förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården ger bättre tandhälsa upp i åldrarna. Bättre tandhälsa ger en bättre livssituation men också bättre hälsa i övrigt.

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-17 14:53