13. Enhetstaxa och enklare biljettsystem på Västtrafik


Det är idag många människor som upplever det krångligt att åka kollektivt med
nuvarande biljettsystem. Vi vill att fler ska välja buss eller tåg för att ta sig till jobb,
studier och fritidsaktiviteter. Då är det avgörande att det ska vara enkelt, prisvärt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken. Därför vill vi se över möjligheterna att införa en enhetstaxa.

Vi är övertygade om att när fler väljer att resa med kollektivtrafiken ökar vinsterna
för både samhälle och individ. Regionens konkurrenskraft ökar när fler människor kan söka arbete utanför den egna kommunen. Ett enklare biljettsystem på Västtrafik
och ett införande av enhetstaxa har många positiva effekter; miljöförbättringar med
minskade utsläpp, mindre trängsel och bilköer samt ökad trivsel och större utbud av
jobb, studier och fritidsaktiviteter.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 11:48