3. Vi lovar att inte sälja ut sjukhusen!

Socialdemokraterna är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå. För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs att vi håller ihop vårdkedjor och patientflöden. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen.

Moderaterna i Västra Götalandsregionen kan däremot tänka sig att sälja ut några av sjukhusen i Västra Götaland, eller öppna dem för vinstintressen. Moderaternas iver att föra in privata vinstintressen fortsätter även i årets valrörelse. Nu föreslår
Moderaterna att primärvården ska bolagiseras och att Sjukvårdsrådgivningen ska
läggas ut på entreprenad. Sammantaget innebär förslagen en privatisering av hela första linjens vård.

Vi vill inte ha det som i moderatstyrda Stockholm där vårdklyftorna växer. Där får vårdcentralerna i utsatta områden med högre ohälsa mindre pengar samtidigt som fler vårdcentraler etableras där folk är rikare och friskare – på Östermalm. I
moderaternas Stockholm accepterar man två väntrum i vården – ett för vanliga
patienter och ett för dem som har egna privata försäkringar. I Stockholm går
plånbokens storlek före vårdbehovet. Det är en utveckling vi aldrig kan acceptera!

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 11:53