6. Trygg och säker ambulanssjukvård

Socialdemokraterna har sedan valet i höstas fattat beslut om att ambulanssjukvården ska stärka den medicinska kompetensen och garantera att 90 procent ska få hjälp av en ambulans inom 20 minuter efter att man ringt in ett larm. Vårt beslut förutsätter en översyn av nuvarande placering av ambulanser och eventuella förstärkningar kan komma att krävas för att uppnå målet.

Tillgång till ambulanshelikopter i Västra Götalandsregionen spelar i glesbygdsområden stor roll för allvarligt skadade patienters möjligheter att klara sig. Vi vill erbjuda trygga akuttransporter i hela Västra Götaland. Därför vill vi inleda samverkan för ytterligare en ambulanshelikopter.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 11:50