UTTALANDE: Ny vårdmarknad kan stjälpa Näls förlossning

Införande av en vårdmarknad för barnmorskemottagningar riskerar att leda till stora svårigheter för NU-sjukvården och de övriga sjukhusen i regionen att upprätthålla dagens förlossnings- och BB-vård.

Det konstaterades vid ett besök i NU-sjukvården, där de två regionråden Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S) tillsammans med Carina Åström (S), vice ordförande för NU-sjukvården, samtalade med ledningen för NU-sjukvården om bland annat det planerade nya affärsområdet för barnmorskor i Västra Götalandsregionen.

– Den beskrivning vi får från sjukhusen, kring de konsekvenser man befarar blir följden av denna vårdmarknad, skrämmer mig, säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Den socialdemokratiska partigruppen i Västra Götalandsregionen har riktat kritik mot den moderatledda majoritetens planer på vårdmarknaden allt sedan dessa planer blev kända. Kritiken är densamma som den som förs fram från såväl regionens samtliga sjukhus med förlossnings- och BB-kliniker som barnmorskemottagningarna i Närhälsan: De stora riskerna för patientsäkerheten, den ökade bördan för sjukhusen och risken för att man mister mister erfarna gynekologer och barnmorskor.

– Just vården av gravida bygger på viktiga och väl inarbetade vårdkedjor. De riskerar att brytas i och med en vårdmarknad, där nya aktörer ska komma in. Det är inte acceptabelt att äventyra gravida kvinnors säkerhet av ideologiska skäl, så som nu planeras, säger Lena Hult (S).

Från NU-sjukvårdens sida ser man att för att kunna upprätthålla dagens förlossnings- och BB-vård vid en vårdmarknad måste först en kris- och handlingsplan tas fram, som också innefattar näraliggande landstings förlossningskliniker.

– Vi vet, av erfarenhet från andra landsting och regioner som har inför vårdmarknad inom barnmorskeverksamheten, att trycket på sjukhusen ökar, liksom kostnaderna. De resurserna finns inte i dag och i den tilldelning NU-sjukvården fick för 2017 finns inga extra pengar, utan det motsatta. Jag befarar att våra möjligheter att både rekrytera och behålla barnmorskor försvåras ytterligare, om det här genomförs, säger Carina Åström (S), vice ordförande i styrelsen för NU-sjukvården.

 

Karin Engdahl  Lena Hult  Carina Åström2
    Karin Engdahl (S)                 Lena Hult (S)                    Carina Åström (S)

 

Kontakt politiker:

Karin Engdahl (S)
E-post: karin.engdahl@vgregion.se
Mobil: 0709-10 29 07

Lena Hult (S)
E-post: lena.m.hult@vgregion.se
Mobil: 0705-56 17 84

Carina Åström (S)
E-post: carina.astrom@vgregion.se
Mobil: 0702-90 60 85

 

Kontakt press:

Agnetha Andersson
Politisk sekreterare (S)
E-post: agnetha.andersson@vgregion.se
Mobil: 0723-61 52 51

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-09 17:27