Uttalande: Oacceptabelt att äventyra maten för sjukhuspersonal och patienter!

Mat

 

Det är inte acceptabelt att regionen som arbetsgivare är beredd att försätta såväl sjukhuspersonal som patienter i en situation som i sin förlängning kan innebära att deras möjligheter att få mat äventyras.

Det menar socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som vid servicenämndens senaste möte reserverade sig mot moderatledda majoritetens beslut att ställa restaurang- och caféverksamhet på sjukhusen till marknadens förfogande.

– Ännu en gång ser vi beslut från majoriteten som grundar sig mer på ideologi än omsorg om personal och patienter, säger Mats Palm (S), 2:e vice ordförande i servicenämnden.

Beslutet innebär att samtliga café och personalrestauranger vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen ska bli privatägda. Undantagna är enbart Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och NU-sjukvården.

– Det här är en fråga det tidigare rått stor politisk enighet kring, såväl i de beslut vi har fattat i regionfullmäktige som i nämnden. Därför är det här beslutet extra anmärkningsvärt, särskilt som det helt saknas analys av vilka konsekvenser det får. Vad sker om sjukhusen säger nej? Vad händer om ingen vill driva restaurang på ett eller flera av sjukhusen? Vi ser restaurangverksamheten som en viktig service till vår personal och politiska beslut ska därför vara långsiktiga, och förändringar göras med stor omsorg och i bred majoritet. Det som sker nu är raka motsatsen, säger Lena Hult (S), regionråd i opposition med ansvar för bland annat ägarfrågor.

Socialdemokraterna menar att förslaget inte kan prövas utan att samtidigt utreda hur all framtida måltidsverksamhet ska skötas, alltså även maten till patienter. I dag är personal- och patientmåltiderna nära knutna till varandra; en utförsäljning av det ena innebär sannolikt en utförsäljning också av det andra.

– Vad som ska ske med den måltidspersonal vi har i dag vet vi inte, eftersom ingen analys gjorts. Beslutet innehåller heller inga krav på att nuvarande personal måste anställas av en ny ägare. Det här är riktigt illa hanterat, konstaterar Mats Palm, som tillsammans med övriga socialdemokrater och ledamöter från Vänsterpartiet reserverade sig mot servicenämndens beslut.

 

Kontakt politiker:

Mats Palm (S)
E-post: mats.palm@telia.com
Mobil: 0730-30 61 76

Lena Hult (S)
E-post: lena.m.hult@vgregion.se
Mobil: 0705-56 17 84

 

 

Kontakt press:

Agnetha Andersson
Politisk sekreterare (S)
E-post: agnetha.andersson@vgregion.se
Mobil: 0723-61 52 51

Sidan uppdaterades senast: 2016-12-19 18:32