Alex Bergström

alex.bergstrom@vgregion.se
0706-93 24 44

Bostadsort: Falköping

  • Regionråd i opposition, med övergripande ansvar för regionutveckling och kollektivtrafik
  • Ledamot i regionstyrelsen
  • Ledamot i ägarutskottet
  • Vice ordförande i Västtrafik AB
  • Ledamot i regionfullmäktige