Claes Redberg

claes.redberg@vgregion.se
0705-74 29 48

Bostadsort: Tranemo 

  • 2:e vice ordförande i Miljönämnden
  • Vice ordförande för Södra Älvsborgs
    sjukhus (SÄS)
  • Ersättare i Regionstyrelsen
  • Ledamot i Regionfullmäktige