Håkan Linnarsson

hakan.linnarsson@vgregion.seHåkan Linnarsson
0700-82 59 84

Bostadsort: Angered

 • Regionråd i opposition, med övergripande
  ansvar för hälso- och sjukvård
 • Ledamot i regionstyrelsen
 • Ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
 • Ledamot i ägarutskottet
 • Vice ordförande i folkhälsokommittén
 • Ledamot i regionfullmäktige
 • Utöver regionala uppdrag bland annat även
  ersättare i SKL:s sjukvårdsdelegation

 

Blogg

 

Varför är du socialdemokrat?
– Jag hatar orättvisor. Ett jämlikt samhälle gynnar alla, ojämlikhet drabbar på samma sätt alla.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
– Jag skulle arbeta med fastigheter och boende, är tjänstledig från mitt arbete som distriktschef på Bostads AB Poseidon.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– Den jämlika hälsan. Ohälsa skapar fattigdom, fattigdom skapar ohälsa – det hänger ihop

Vad är du mest stolt över?
– Att vi efter många års arbete lyckades få till stånd Angereds Närsjukhus, som inte bara är ett nytt sjukhus, utan utvecklar nya sätt att arbeta med att minska skillnader i hälsa.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Är med familjen eller tränar ju-jutsu.