Helen Eliasson

helen.m.eliasson@vgregion.se
0761-41 02 69

Bostadsort: Borås

 

  • Regionråd i opposition
  • Socialdemokraternas gruppledare i regionstyrelsen
  • Vice ordförande i regionstyrelsen
  • Vice ordförande i ägarutskottet
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Utöver regionala uppdrag även bland annat ledamot i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

Varför är du socialdemokrat?
– För jag hatar orättvisor och jag tror att politik kan förändra förutsättningarna så alla inte bara några kan få de bästa förutsättningarna att växa och förverkliga sig.

Om du inte var politiker vad skulle du vilja vara då?
– Förmodligen arbeta med någon ledande befattning inom välfärden (tjänstledig som chef inom äldreomsorgen Borås stad) Har ett mål att under mitt yrkesliv arbeta i något utvecklingsland för att där på plats hjälpa till.

Vilken är din viktigaste politiska fråga?
– Att arbeta för ett rättvist och jämlikt Sverige för alla.

 Om du blev statsminister. Vad skulle ditt första beslut vara?
– Rejäla sociala investeringar för våra barn som är vår framtid!

Vad är du mest stolt över?
– Mina underbara barn. 

Hur vinner Socialdemokraterna i Västsverige valet 2018?
– Genom att övertyga fler väljare om att vi har en långsiktig och framtidsinriktad politik  för vår region. Som bygger på samtal och dialog med invånare, medarbetare inom våra verksamheter, patientföreningar näringsliv osv.

Helèn Eliasson