Lena Hult

lena.m.hult@vgregion.se
0705-56 17 84

Bostadsort: Alingsås 

  • Regionråd i opposition, med övergripande ansvar för ägarfrågor inom hälso- och sjukvård, samt service- och fastighetsfrågor
  • Ledamot i regionstyrelsen
  • Ersättare i ägarutskottet
  • Vice ordförande i regionfullmäktiges valberedning
  • Ledamot i regionfullmäktige

 

Varför är du socialdemokrat?
– Jag tror på ett rättvist, delaktigt samhälle, där alla människor har lika värde.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
– Sjuksköterska.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– Att arbeta för en jämlik hälsa.

Vad är du mest stolt över?
– Mina döttrar

Vad gör du helst en ledig dag?

– Läser deckare, lyssnar på musik och promenerar.

 

Lena Hult

test