Lena Malm

lena.m.malm@vgregion.se
0709-70 83 36

Bostadsort: Göteborg

  • 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
  • Ersättare i regionstyrelsen
  • Ledamot i regionfullmäktige

Utöver regionala uppdrag även bland annat ersättare i SKLs internationella beredning.

 

Varför är du socialdemokrat?
- Jag vill kunna skapa ett solidariskt, rättvist och hållbart samhälle, där vi tillsammans tar ansvar för kommande generationer. Och att alla ska ges möjligheten att förverkliga sina drömmar i livet.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
- Då skulle jag arbeta som kommunikatör.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
- Att ge barn och ungdomar jämlika uppväxtvillkor.

Vad är du mest stolt över?
- Jag är först och främst stolt över min dotter, men även över mitt liv, mitt engagemang, min man, min familj och mycket mer.

Vad gör du helst en ledig dag?
- Då är jag gärna ute i trädgården och är det på vintern så är det snön uppe i norra Dalarna, som drar.

 


 

 

Lena Malm