1. Max en timma på akuten för att träffa läkare

När sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till
besked direkt om förväntad väntetid. Ingen ska vänta längre än 1 timma för att få
träffa en läkare på våra akutmottagningar. Därmed blir det akuta omhändertagandet
säkrare och snabbare.

Det är inte acceptabelt med väntetider som motsvarar en normal arbetsdag på våra
akutenheter. Därför genomför vi nu ett omfattande arbete på våra sjukhus för att
minska väntetiden, öka servicen och möjligheten att få komma till rätt vårdnivå samt för att alla ske få besked direkt om hur länge man förväntas vänta

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 16:57