2. Hembesök till barn, gamla och multisjuka

Vi vill göra det möjligt för människor att få vård och stöd i hemmet utan att behöva
vända sig till en akutmottagning. För patienter med återkommande problem, vid
exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård via
akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med
primärvården eller sjukhusens vårdavdelningar. Därför vill vi införa jourbilar för
hembesök för barn, gamla och multisjuka som har det svårt att ta sig hemifrån.

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 16:57