7. Fler vårdplatser och bättre samarbete

Överbeläggningar och brist på vårdplatser är ett problem som påverkar både
patienter och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är också ett dyrt och
ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattemedel. När en patient är
medicinskt färdigbehandlad ska vägen till det egna hemmet eller ett kommunalt
korttidsboende präglas av trygghet och omhändertagande för patienten. Idag är detta inte en verklighet i alla delar av vår region. Visar regionens kommande mätningar att det råder vårdplatsbrist kommer vi att ta vår del av ansvaret för att tillgodose antalet vårdplatser på regionens sjukhus.

Socialdemokraternas ambition är att Västra Götalandsregionen, tillsammans med den kommunala hemsjukvården, ska skapa en trygg och säker vårdkedja för våra äldre och sköra. Det kräver en helhetssyn över de organisatoriska gränser som riskerar att resa hinder för patientens trygghet.

Västra Götalandsregionen ska bidra med kunskap och erfarenhet för att bygga en
kompetens som tryggar våra äldres hälsa och välmående. Tillsammans med
kommunerna ska vi säkra att de äldre och sjuka ska få komma så nära hemmets
trygghet

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-29 16:57