Att leva ett gott liv också när man är sjuk

Kerstin och Sven har känt varandra länge. Kerstin är en pigg och frisk kvinna som behöver lite hjälp med att se till att blodtrycket håller sig på en bra nivå. Hon har fått en gammal dator av sonen för att kunna se bilder som barnbarnen skickar. De har berättat om hur enkelt det skulle kunna vara att lägga in värdena på en sida på Internet i datorn. Det tycker hon låter ganska praktiskt eftersom hon kan mäta trycket själv därhemma. Då skulle sköterskan kunna se hennes värden direkt när Kerstin ringer, så behöver hon inte gå dit så ofta. Med de nya medicinerna hon har fått blir besvären mindre och det gör att hon kan fortsätta att vara ute mycket och besöka sina vänner.

Sven har varit pensionär i 5 år. Innan han gick i pension var han bussförare. En dag när han var ute och promenerade fick han svårt att se på ena ögat. När han kom hem en stund senare svimmade han. Därefter minns han inget förrän han piggnade till på en strokeavdelning på sjukhuset. Han hade fått en stroke och hans fru ringde efter ambulansen. Redan i ambulansen satte personalen in behandlingen. På sjukhuset fick Sven direkt börja träna sig för att kunna leva ett vanligt liv. Nu är han hemma igen och får hjälp av hemsjukvården med att träna på sådant han kunde göra tidigare. Det är inte alltid så lätt men han hoppas att han snart ska kunna gå på promenad tillsammans med Kerstin igen.

Vår politik för ett gott liv också när man är sjuk

För att leva ett gott liv även som sjuk krävs en bra sjukvård och lättillgänglig information, enkla kontaktvägar och ett gott bemötande. En gemensamt finansierad sjukvård skapar trygghet när människor vet att vården finns när man behöver den.

Sjukvården ska ges utifrån var och ens unika egenskaper. Idag finns omotiverade skillnader i hur män och kvinnor behandlas och bemöts inom vården. Därför måste hela kedjan – från forskning och läkemedelsutveckling till bemötande och behandling inom vården göras mer jämställd.

Vården ska ha kunskap och kompetens för att möta personer med olika sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Med en väl fungerande sjukvårdsrådgivning ska det aldrig finnas någon tvekan om du själv kan göra något för att lindra dina besvär, eller om vård behövs på vårdcentral eller sjukhus. Genom en personlig sida på internet kan alla enkelt få kontakt med vården. Det ska vara lätt att följa sin egen vårdprocess, boka och avboka tider samt få information om olika behandlingsmetoder.

Den vård man behöver ofta ska finnas nära. En utveckling av närsjukvården kräver en ökad samverkan mellan kommunal vård, primärvård och närsjukhus. Närsjukhusens roll ska stärkas för att tillgodose människors behov av vardagssjukvård och diagnostik i närområdet.

För patienter med återkommande problem, vid exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård via akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med primärvården eller sjukhusens vårdavdelningar. Det ska finnas möjlighet till hembesök från läkare eller genom mobila sjukvårdsteam. För snabbare vård och behandling ska hemsjukvården och primärvården få större möjlighet till inläggning av patienter på sjukhus.

Om sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till besked direkt om förväntad väntetid. Vid lindriga besvär bokas en tid på din vårdcentral. Därmed blir det akuta omhändertagandet säkrare och snabbare.

Vårdverksamheterna i Västra Götalandsregionen ska ha ett köfritt arbetssätt. Väntetiderna för diagnostik och bedömning ska kortas. Tid för besök eller behandling ska ges när behov har konstateras. Patienten slipper på så vis att leva i ovisshet om när, eller om vård kommer att erbjudas. På så vis blir patienten delaktig i planeringen av sin vård. Genom att arbeta mer planerat kommer vårdgarantin fungera fullt ut.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  •  Minska väntetiderna för diagnostik
  • Att tid för alla behandlingar och operationer ska bokas tillsammans med patienten direkt vid konstaterat behov
  • Arbeta köfritt för att alla patienter ska få vård i rätt tid
  • Öka inflytandet och delaktigheten för patienter och anhöriga
  • Göra det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården
  • Utveckla IT i vården
  • Ha en väl fungerande sjukvårdsrådgivning
  • Koppla mobila sjukvårdsteam till sjukvårdsrådgivningen


Sidan uppdaterades senast: 2011-03-31 12:07