Att växa upp och vara nyfiken

Ända sedan Adam lärde sig prata har han frågat ”varför då?” precis som alla andra barn. Han vill veta hur många barn en spindel får, hur långt det är till månen och varför man har just fem tår på varje fot och inte fyra eller sex. Oftast har han jättemycket energi och orkar spela fotboll länge. Men han har en sjukdom som gör att han ibland blir trött och inte alltid kan leka som andra barn.

Ibland måste han åka till sjukhuset för att fylla på med blodkroppar av rätt sort. Annars blir han sjuk av sig själv, som han kallar det. Adam har god koll på vad leukemi är och hans mamma och pappa får hjälp av personalen på barnsjukhuset. Med rätt behandling kan Adam bli frisk och få en uppväxt som gör att han kan leva som andra nyfikna ungar. Men hans föräldrar är ändå oroliga för hur det ska gå för Adam och undrar om han ska behöva behandling hela livet.

Adam tycker det är roligt att se teaterpjäser. Han tillhör inte de tystaste i publiken, men han hänger alltid med i föreställningen och är oftast väldigt entusiastisk efteråt. Allra bäst är det när man får spela lite teater själv i skolan. Då trivs Adam och han hittar ofta på egna pjäser som handlar om barn som råkar ut för olyckor och räddas av en stor stark hjälte. Han gillar också att leka cirkus. Då vill han vara clownen för han ser så rolig ut i röd näsa. När han blir stor vill han bli fotbollsspelare eller polis. Eller möjligen pilot.

Vår politik för små och nyfikna människor

Barndomen är en viktig del av varje människas liv och alla barn förtjänar en bra start i livet. Målet är att alla barn och ungdomar ska kunna växa upp och leva ett nyfiket och spännande liv. Vi får aldrig svika de barn och ungdomar som startar med de sämsta förutsättningarna och de tuffaste villkoren. Vi socialdemokrater investerar i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar - framtidens medborgare.

I tider av omställning på arbetsmarknaden är barnens möjligheter till god hälsa och goda uppväxtvillkor ett gemensamt ansvar. Det förutsätter ett väl utvecklat samarbete kring barnens och föräldrarnas sociala situation. Barnen ska inte komma i kläm när arbetslöshet, missbruk eller sjukdom drabbar familjen.

Vi vet att många barn och unga känner oro för den tid vi lever i och hur det ska bli när de växer upp. För att möta oron krävs det fördjupad samverkan kring barnets bästa. En satsning på det förebyggande arbetet bland barn och ungdom är prioriterad. Det kräver att hälso- och sjukvården möter barn och ungdomar på deras villkor. Det ska finnas barnmedicinsk och barnpsykologisk kompetens inom primärvården. Väntetiderna till utredning och behandling ska vara korta. Barn och ungdom måste få vård snabbt. För att barns vårdbehov i deras vardagsmiljö krävs en väl fungerande skolhälsovård. Därför vill vi i samverkan med kommunerna stärka skolhälsovården.

Rätten till en utbildning och möjligheten att söka ny kunskap är en nyckel för att skapa en hållbar framtid och ett rikare liv för våra barn och unga. Det ställer också krav på kollektivtrafikens utformning och kulturens roll för det nyfikna barnet. Därför är det viktigt med en politik som stödjer barn och unga.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Förstärka barn- och ungdomskulturen
  • Utveckla barnmedicinsk och barnpsykologisk kompetens inom primärvården
  • Förkorta väntetider i vården för barn- och ungdomar
  • Motverka psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
  • Att barnperspektiv ska finnas i alla beslut
  • Utveckla arbetssätt och metoder i regionens verksamheter för att möta barns särskilda behov
  • Stärka skolhälsovården genom ökad samverkan
Sidan uppdaterades senast: 2011-03-31 12:07