Regionstyrelsens kansli

Socialdemokraterna i regionstyrelsen och regionfullmäktige har till sitt stöd ett kansli med 5 regionsekreterare, samt två administrativa sekreterare. Kansliets lokaler är belägna i Residenset i Vänesborg. Fax till kansliet: 0521-27 57 60.

Boris Ståhl
Kanslichef
0521-27 57 41
Mobilnummer: 0706-95 90 02
E-post: boris.stahl@vgregion.se

Cecilia Dalman Eek
Politisk sekreterare, information och media 
Mobil 0706-55 48 59
e-post cecilia.dalmaneek@vgregion.se

Patrik Johansson (föräldraledig)
Politisk sekreterare
0521-27 57 45
Mobil 0702-75 99 05
e-post patrik.jens.johansson@vgregion.se

Fredrik Nordström

Politisk sekreterare, hälso- och sjukvård
0521-27 57 49
Mobil 0702-70 74 32
e-post fredrik.nordstrom@vgregion.se

Matilda Ström

Mobil 0762-30 85 18
e-post matilda.strom@vgregion.se

Carina Åström

Politisk sekreterare
Mobil 0702-906085
e-post carina.astrom@vgregion.se

Birgitta Haglund

Administrativ sekreterare
0521-27 57 61
e-post birgitta.haglund@vgregion.se

Fax till kansliet: 0521-27 57 60
Sidan uppdaterades senast: 2011-04-27 14:26